Zvláštní zápis – Kriteria přijetí do 1. ročníku

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení zákonní zástupci,

ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít první třídu, a to jednu první třídu (o max. počtu

30 žáků). Pokud bude počet přihlášených žáků vyšší než dovoluje kapacita, budeme se při přijímání

do 1. ročníku řídit těmito kritérii:

1) dítě s místem pobytu ve spádovém školském obvodu základní školy

2) dítě s místem pobytu v jiném spádovém obvodu na území zřizovatele školy

V případě, že po sečtení bodů bude počet zapsaných uchazečů se shodným počtem bodů

převyšovat počet volných míst, rozhodne o pořadí uchazečů los.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy