Září ve školní družině

První měsíc ve školní družině začal seznamováním se s novým prostředím hlavně pro naše prvňáčky. Starší kamarádi žáčky uvítali a ihned jsme se dali do práce. Podzimní zdobení nástěnek, oken, venkovní učebny…, jak se nám to daří můžete zjistit z naší fotodokumentace. Přejeme Vám krásný podzim.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD