Stravné

K placení obědů používáme aplikaci, kterou naleznete na stránkách http://www.strava.cz

Do kolonky Výběr jídelny vepište číslo 1856. Dále se přihlašte každý svým uživatelským jménem a heslem. Odhlašování stravy je možné pouze 1 den předem do 12.00 hod., nebo na tel. č. 725746258. Zároveň každý strávník může sledovat stav svého finančního konta. Platby stravného je nutno provádět do 25. dne v měsíci na následující měsíc (např. 25.4.2020 na květen 2020).

Bohužel došlo ke zvýšení cen potravin a energii a my na to musíme adekvátně reagovat, abychom mohli i nadále nakupovat potraviny čerstvé a kvalitní. Od školního roku 2022/2023 dochází ke zvýšení cen stravného v celé naší organizaci.

Aktuální ceny stravného v roce 2022/2023 jsou:

žáci od  7 let – do 10 let     Kč 28,-

žáci od 11 let – do14 let      Kč 31,-

děti v MŠ :  celodenní strava   Kč 45,-

cizí strávníci: 95,-

Doufám, že i nadále budete spokojeni se stravováním pro naše děti a žáky, protože to je náš cíl.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka