Informace pro zákonné zástupce-aplikace MS Teams

Vážení rodiče,
podle § 184 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je škola povinna dětem a žákům poskytovat z důvodu krizového opatření nebo z důvodu mimořádného opatření distanční vzdělávání (výuku na dálku). Současně jsou děti a žáci povinni se distančně vzdělávat. Online výuka bude probíhat v případě zavření školy prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou si děti a žáci nainstalují na vlastním zařízení (PC, NTB, tablet, telefon).

1. Aplikaci pro stažení a instalaci najdete zde: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

2. Po instalaci a spuštění bude nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno je ve tvaru počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz . Například l.martinkova@zsbrezany.cz. Přihlašovací jméno a heslo žáci obdrží od třídního učitele.

3. Ve vlastní aplikaci je na levé straně nabídka: zvolte „Týmy“, zde klikněte na čtvereček své třídy.

4. Další funkcí aplikace Teams, kromě výuky videokonferencí – schůzky, je její využití jako komunikačního nástroje, kde vyučující zveřejňuje informace k výuce, úkoly, termíny testů. Stejně zde může také psát žák nebo rodič vyučujícímu.

4. Pokud si vyučující nastaví online schůzku a žák se k ní připojí, objeví na pravé straně nápis „Probíhající schůzka“, kam se žák připojí kliknutím na tlačítko „Připojit se“. Objeví se zde také potvrzovací tabulka, kde zaškrtne tlačítko ztišení mikrofonu, příp. jeho vypnutí. Ke komunikaci a k zapnutí bude žák vyzván vyučujícím.. Nebude tak docházet k rušení.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy