Školní poradenské pracoviště

poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Naše škola zabezpečuje poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

Výchovný poradce:

Mgr. Vendula Čížková

Kontakt: reditelna@zsbrezany.cz

Tel.: 515 277 113

Konzultační hodiny:

úterý: 9:00 – 10:00

středa: 11:00 – 12:00 hodin

Koordinuje:

– pedagogicko-psychologické poradenství ve škole,

– spolupráci členů ŠPP s učiteli, s pedagogicko-psychologickými poradnami,

– vytváření individuálních vzdělávacích plánů a péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zajišťuje:

– evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť,

– vytváření počítačové databáze vyšetřených žáků,

– organizaci péče o integrované žáky, přípravu ekonomických požadavků,

– řešení problémů spojených se školní docházkou, se závadovým chováním žáků

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Tůmová

Kontakt: j.tumova@zsbrezany.cz

Tel.: 515 277 113