O mateřské škole

Ve školním roce 2023/2024 je ve školce umístěno 43 dětí ve dvou třídách, které nesou názvy Koťátka a Žabičky.

Vedoucí učitelka: Bc. Ingeborg Kloudová.

Paní učitelky ve třídě KOŤÁTEK: Bc. Ingeborg Kloudová, Veronika Adamová a asistentka pedagoga Nikola Šobrová.
Paní učitelky ve třídě ŽABIČEK: Jana Horáčková a Markéta Hušková.

V mateřské škole se o nás starají: vedoucí stravování paní Iva SIKOROVÁ, paní kuchařka Hana ŠURÁŇOVÁ, paní kuchařka Zuzana Onderková, paní pomocná kuchařka Miluše Ulrichová, paní uklízečka Veronika Malačková

Jak je to s provozem mateřské školy?

Běžný provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:45.

REŽIM DNE:

Třída Koťátka

6:15 – 7:15 hod. scházení dětí

7:15 – 8:30 hodin ranní hry, spontánní i řízené činnosti, pohybové aktivity, výtvarné činnosti

8:30 – 9:00 hod. hygiena, svačinka

9:00 – 9:15 hod. zájmové činnosti spontánní nebo řízené, psychomotorické hry, komunitní nebo komunikativní kruh, jazykové chvilky, výtvarné činnosti, příprava na pobyt venku

9:15 – 11:15 hod. pobyt venku

11:15 – 11:45 hod. hygiena, oběd

11:45 – 12:45 hod. hygiena, odpočinek, poslech pohádek, relaxační hudba (dle individuálních potřeb dítěte je odpočinek velmi různý)

12:45 – 14:00 hod. zájmové činnosti, grafomotorika, hry

14:00 – 14:30 hod. hygiena, odpolední svačinka

14:30 – 16:45 hod. hry a pohybová aktivita, individuální činnosti do rozchodu domů

Třída Žabičky

6:15 – 7:15 hod. scházení dětí ve třídě Koťátek

7:15 – 8:00 hod. přesun dětí do třídy žabiček, scházení dětí ve třídě Žabiček

8:00 – 8:30 hod. ranní hry, spontánní i řízené činnosti, pohybové aktivity, výtvarné činnosti

8:30 – 9:00 hod. hygiena a postupná svačinka

9:00 – 9:30 hod. zájmové činnosti spontánní nebo řízené, psychomotorické hry, komunitní nebo komunikativní kruh, jazykové chvilky, výtvarné činnosti, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 hod. pobyt venku

11:30 – 12:00 hod. hygiena, oběd

12:00 – 13:00 hod. hygiena, odpočinek, poslech pohádek, relaxační hudba (dle individuálních potřeb dítěte je odpočinek velmi různý)

13:00 – 14:00 hod. zájmové činnosti, grafomotorika, hry

14:00 – 14:30 hod. hygiena, odpolední svačinka

14:30 – 15:15 hod. hry a pohybové aktivity, individuální činnosti, v 15:15 přesun dětí do třídy koťátek

15:15 – 16:45 hod. hry a pohybová aktivita, individuální činnosti do rozchodu domů