ŠVP PV

Školní vzělávací program pro předškolní vzdělávání – ,,Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je vždy prima!’’