Jsme rodinná, PRIMA, vesnická škola, kde se všichni navzájem známe.

Našim nejmenším předáváme informace hravou a zábavnou formou.

Školní družina je místo, kde děti mohou trávit svůj čas různými aktivitami.

Naše školní jídelna připravuje stravu pro naše děti, žáky a zaměstnance.

Aktuálně

zobrazit více...

Pomůcky pro školní rok 2024/2025

Pomůcky pro školní rok 2024/2025.

Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024

V pátek 28. června 2024 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2023/2024.

Zahradní slavnost 2024

V úterý 25.6.2024 na zahradě naší školy se opět uskutečnila zahradní slavnost. Na programu bylo vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ, pasování předškoláků a loučení s páťačkami. Návštěvníci měli také možnost občerstvení. Celá akce se vydařila a měla velký úspěch.  Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 […]

Výlet 4. třídy 2024

V úterý 18. 6. 2024 se 4. třída vydala na výlet do Znojma, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla po Znojmě a povídala pověsti, které se týkaly znojemské historie.

Projekt finanční gramotnosti

V letošním školním roce jsme v naší prima škole zrealizovali projekt, kterým jsme chtěli u dětí rozvíjet schopnost hospodařit s penězi.

Plavecký kurz 2024

V letošním školním roce se žáci 2. – 5. ročníku opět účastnili plaveckého kurzu.

Školní výlet 1. a 2. třídy – Osada Havranů Hnanice

V úterý 18. 6. 2024 jsme se vydali do Hnanic, kde na děti čekali tři fajnoví instruktoři se svým programem.

Výlet 3. třídy 2024

V úterý 18. 6. 2024 se 3. třída vydala na výlet do Hrušovan nad Jevišovkou.

Dáváme možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají.

Aktuální jídelníček