Jsme rodinná, PRIMA, vesnická škola, kde se všichni navzájem známe.

Našim nejmenším předáváme informace hravou a zábavnou formou.

Školní družina je místo, kde děti mohou trávit svůj čas různými aktivitami.

Naše školní jídelna připravuje stravu pro naše děti, žáky a zaměstnance.

Aktuálně

zobrazit více...

Ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vysoká nemocnost žáků) a vzhledem k současné epidemiologické situaci ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021. Na tyto dny […]

Skřítek podzimníček Vítek v mateřské škole

ýden od 11.10. do 15.10. 2021 byl ve znamení lesního podzimního skřítka jménem Vítek. Tento skřítek nám každý den poslal dopis, ve kterém nás čekal úkol.

Příroda nás učí

V pondělí 11. října 2021 v rámci pracovních činností jsme s žáky 2. a 3.třídy tvořili obrázky na školní zahradě. Byl krásný podzimní den a tak jsme ke „kreslení“ obrázků použili opadané barevné listí, které jsme našli pod stromy v areálu ZŠ Břežany.

Sportovní den v mateřské škole 2021

V pátek 8. 10. 2021 jsme si s dětmi udělali pěkné dopoledne. V tělocvičně naší prima školky jsme si společně zacvičili a neskutečně se u toho pobavili.

Divadlo Květinka v mateřské škole 2021

V pondělí 4.10.2021 navštívilo mateřskou školu divadlo Květinka. Zábavnou formou se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě, se změnami počasí a střídáním čtyř ročních období.

Dáváme možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají.

Aktuální jídelníček