Zápis do přípravné třídy 2023/2024

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, budete potřebovat k žádosti o odklad ještě:  Žádost o zařazení do přípravné třídy

K žádosti o přípravnou třídu je nutné doložit:

  • doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC), ve které je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.
  • doporučení odborného lékaře (včetně pediatra nebo klinického psychologa)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte a zákonných zástupců ve škole dne 4. 4. 2023 od 14  do 17 hodin  nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit pouze doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC).

V průběhu května 2023 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitelky školy ZŠ a MŠ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy