Velikonoční dílny

V úterý 12. 4. 2022 jsme si v rámci školní družiny uspořádali Velikonoční dílny, které započaly v 15:00 hod a končily v 18:00 hod. Dílničky probíhaly v naší venkovní učebně na zahradě školy. Maminky jsme přivítali kávou, při které jsme si příjemně popovídali. Děti si s maminkami mohly vyrobit velikonočního zajíčka z květináče, kuřátko ze zavařovací sklenice nebo ozdobit vajíčka. Celé odpoledne se vezlo v rodinné atmosféře a na konci dne si každý mohl odnést výrobky, na kterých pilně pracoval. Jako vždy se akce vydařila a už se těšíme na další setkání.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 28.4. 2022 se v rámci školní družiny konalo čarodějnické odpoledne. Děti se rozdělily do skupin, ve kterých plnily úkoly. Jako správné čarodějnice a čarodějové si vyzkoušeli hod ropuchou a krysou do kotle nebo létání na koštěti. Druhým úkolem bylo namíchat kouzelný lektvar podle receptu. Na závěr jsme hodili čarodějnice do ohně a s doprovodem kouzelného zaříkávadla jsme je spálili. Poté následovala čarodějnická diskotéka a pohybové hry na oslavu upálení čarodějnic. Všichni jsme si odpoledne plné zábavy užili.

Tereza Jurkasová, Tereza Pawelková, Michaela Pavlíčková – vychovatelky

Jaro už je tu – ŠD

S příchodem jara jsme s dětmi ve školní družině pozorovali změny po zimě a vyprávěli si o probouzející se přírodě. Díky slunečnému počasí trávíme čas především na školním dvoře, kde je více prostoru na pohybové hry a jiné sportovní vyžití. Vytvářeli jsme také „hlavouny“ z pilin a osení, stavěli hrady na písku nebo jsme malovali putovní kamínky. I deštivé dny jsme trávili velmi aktivně – vyráběním jarní výzdoby školy. Těšíme se na další slunečné dny.

Tereza Jurkasová, vychovatelka

Hledání velikonoční nadílky v ŠD

V předvelikonočním týdnu proběhla v prvním oddělení školní družiny velikonoční bojovka. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých plnily úkoly – tvoření přírodního obrázku, opičí dráha a velikonoční malování. Na závěr každá skupina dostala slepou mapu, podle které se museli zorientovat na školní zahradě a najít svou velikonoční nadílku. Všechny děti se aktivně zapojily do plnění úkolů a společně jsme si tak zpříjemnili a osladili den.

Tereza Jurkasová, vychovatelka

Ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Karneval

Ve středu 23.2.2022 jsme pro děti v rámci odpolední družiny uspořádali karneval plný zábavy. Kreativitě se meze nekladly a tak jsme mohli vidět spoustu originálních kostýmů, které na sobě děti mohly mít už během dopolední výuky. Program karnevalu byl nabitý soutěžemi, tančením a zlatým hřebem byla bohatá tombola, do které velkým množstvím darů přispěli rodiče dětí. Moc jsme si společné odpoledne plné zábavy užili.

Michaela Pavlíčková, vychovatelka

Ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Čertovský den v družině 2021

V pátek 3. 12. 2021 jsme si u nás ve školní družině užili zábavné odpoledne, tentokrát s čertovskou tématikou. Děti si donesly kostýmy čertů a andělů. Čertovský rej byl plný zábavy, soutěží, písniček a nechyběly ani pekelné tanečky, při kterých se čertíci vydováděli. Samozřejmě nechyběla sladká odměna za účast v soutěžích.

Tereza Jurkasová, Michela Pavlíčková – vychovatelky

Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině se nesl v duchu podzimní nálady. Na začátku měsíce jsme si užívali poslední chvíle teplého počasí a trávili čas venku na školním dvoře. Společně jsme pozorovali změny v přírodě a tvořili podzimní výzdobu. Na konci měsíce října proběhlo ve školní družině dýňování. Děti si přinesly dýně a jiné přírodní materiály, ze kterých jsme následně tvořili výzdobu školy. Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme tvoření přesunout do vnitřních prostorů školy. Děti zapojily svou fantazii a na dýně malovaly různé barevné obličeje nebo jej sestavily z přírodních materiálů, které jsme následovně přilepili.

Michaela Pavlíčková, vychovatelka

Ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vysoká nemocnost žáků) a vzhledem k současné epidemiologické situaci

ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021.

Na tyto dny navazují podzimní prázdniny ( 27. 10. – 29. 10. 2021). Očekáváme, že to bude dostatečně dlouhá doba, aby se naši žáci uzdravili. Sejdeme se všichni ve škole až v pondělí 1. listopadu 2021. Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.