Informace k začátku školního roku

V příloze naleznete aktuální informace k nástupu do školy.

POZOR – ZMĚNA ÚČTU

V příloze naleznete důležitou informaci o změně účtu organizace.

Duben 2021 ve školní družině


V měsíci dubnu jsme se věnovali bezpečnosti potřebné v běžném životě, povídali o přírodě v rámci Dne Země a na toto téma žáci tvořili naši nástěnku viz foto.

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka

Velikonoce ve školní družině 2021

Zdravíme všechny děti ze školní družiny. Příroda se nám začíná probouzet, kvetou jarní kytičky, sluníčko nám více hřeje. Na začátku měsíce dubna přivítáme Velikonoce a ve školní družině by nás čekali aktivity s tímto obdobím spojené, a právě proto vám posílám, alespoň touto cestou pár typů na tvoření krokotak | EASTER BASKET
Ovečka z vaty a papíru, jen zabečet | Plzeň (rozhlas.cz)
krokotak | PAPER HEN
Pokud budete chtít můžete nám vaše tvoření poslat na email e.jurkasova@zsbrezany.cz nebo messenger Eva Jurkasová, děkujeme.

A ještě koleda
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD


ZAHÁJENÍ PREZENČÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle nařízení vlády ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN bude od pondělí 12.04.2021 zahájena výuka žáků podle zvláštních pravidel.

        Od 12.04.2021 se zúčastní prezenční výuky ve škole žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníku. Do školy budeme přicházet postupně, nejdříve v 7:15 hod. 1. ročník, 7:30 hod. 2. a 3. ročník a 7:45 hod 4. a 5. ročník.

TESTOVÁNÍ: Při příchodu do školy se žáci testují pomocí neinvazivních antigenních testů, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

DRUŽINA: Od pondělí 12.04.2021 je v provozu pouze odpolední družina (po vyučování do 16:00).

ŠKOLNÍ  JÍDELNA: Žáci, kteří jsou vzdělávání prezenčním způsobem (ve škole), jsou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nebude odebírat oběd, odhlásí zákonný zástupce odběr telefonicky ve školní jídelně. Týká se těch žáků, kteří podali přihlášku ke stravování na začátku školního roku.

Už se moc na všechny naše žáky těšíme.

Jarní soutěž ve školní družině

Zdravím všechny děti ze školní družiny!
Zima se s námi pomaloučku loučí a příroda se začíná probouzet ze zimního spánku. Objevují se mláďata zajíčků, selátek, které potřebují ke svému zdravému růstu spoustu vitamínů, jako my lidé.
A proto vyhlašuji SOUTĚŽ!!!
O nejvtipnější, nejoriginálnější vitamínový kelímek “květináč”
-použijte např. semínka řeřichy, pažitky…
-ozdobte originálně kelímek
-vyfoťte a pošlete na email e.jurkasova@zsbrezany.cz  a to nejpozději do 20.3.2021
Nejlepší a nejvtipnější tři květináče oceníme!


Těšíme se na vás, vychovatelky ŠD

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole, dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků základní školy, žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

Karneval v ŠD 2021

Celý týden si děti vyráběly masky, abychom si mohli užít karnevalové veselí. Besedovali jsme o významu slova Masopust, karneval a zvycích, které k tomuto období patří. Tečkou nakonec byl samotný karneval. Jako první přišla na řadu výzdoba třídy, přehlídka masek a následovalo hodnocení té nejlepší. Vybraná porota předala dárečky nejlepším třem (oceňovali jsme kreativitu, náročnost masky), ale ostatní nepřišly zkrátka a odnesly si něco malého na zub. Pokračovali jsme soutěžemi, hrami a diskotékou s balónky celý karneval ukončili. Děkuji všem za účast, byly jste skvělí!

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Ohlédnutí za starým rokem a přivítání nového roku ve školní družině

Měsíc prosinec je snad pro nás všechny nejkrásnějším obdobím v roce. Ve školní družině jsme se chystali na Vánoce opravdu důkladně. Čekala nás výroba ozdob na vánoční stromeček a výzdoba vnitřních i venkovních prostor školy. Velkou odměnou pro nás bylo, že Ježíšek navštívil i naši družinku a přinesl spoustu dárečků. Po prázdninách jsme si ještě připomněli svátek Tří králů krátkou dramatizací. Po úklidu vánočních dekorací jsme s dětmi přichystali nové, ale tentokrát pro ptačí populaci vyskytující se v našem okolí. Děti vyráběly krmítka z ruliček od toaletního papíru, ptačího zobu, burských oříšků, jablíček, vlašských ořechů apod. Těmito dobrotami nazdobily stromy na školní zahradě. Díky krmítkům můžeme pozorovat a poznávat ptáčky, kteří nás navštěvují.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny.