Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

Masopust ve školní družině 2023

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 proběhl v rámci školní družiny masopustní karneval, kterého se všichni žáci s radostí zúčastnili. Na zahájení se masky, jedna po druhé, představili a poté byly na programu hry. Štafetové předávání míče, tanec na novinách ve dvojici, tanec s balónkem na čele, slalom na koloběžce a mnoho dalších. Celá akce byla zakončena diskotékou, během které nám žáci ukázali, že tanečního ducha mají zkrátka v sobě.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Zimní olympijské hry ve školní družině 2023

V týdnu od 23.1. 2023 do 27.1. 2023 proběhly zimní olympijské hry, které jsou svátkem všech sportovních nadšenců, a protože v naší prima škole jsme všichni nadšenci, uspořádali jsme si ZOH ve všech odděleních školní družiny. Seznámili jsme se s historií ZOH a jejich symboly. Poté jsme se již pustili do sportovního klání. Nejzábavnější byl biatlon, slalom s hokejkou a střelba na branku.  

Tereza Pawelková, asistenka pedagoga

Ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině 

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině. Jelikož se v zimním období vyskytuje příliš mnoho bacilů, rozhodli jsme se ve školní družině posílit imunitu u žáků prostřednictvím vitamínů v ovoci a zelenině. Žáci po slepu ochutnávali a měli poznat, co to vlastně jí. Někteří si z rozmanitého výběru vyrobili i vlastní ovocné zvířátko. Všechny to moc bavilo a ochutnali i ti, co ovoce a zeleninu příliš nemusí. Tak zdraví zdar! 😊 

K. Železná, vychovatelka  

Vánoční tvoření ve školní družině 2022

Ve čtvrtek 15.12.2022 přivolávali žáci vánoční čas tvořením adventních svícnů, navštívily nás i maminky, babičky žáků, které také přiložily ruce k dílu. Abychom si ještě více zpříjemnili vánoční tvoření, hrály nám k němu koledy a na stole voněl upečený jablečný štrůdl, který připravili žáci z třetího oddělení ŠD. Největší odměnou nám pak byly spokojené dětské úsměvy a především společně strávený sváteční čas. 

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka 

Mikulášská besídka ve školní družině 2022

V pondělí 5.12.2022 navštívil žáky naší školy Mikuláš, čert a anděl. Nejdříve proběhla kontrola „Knihy hříchů“, nadělení odměn a poté už jsme se mohli naplno věnovat zábavě. Na programu byla soutěž o nejdelší skok, hod bramborou na cíl, ochutnávka pochutin a nakonec nesměla chybět ani mikulášská diskotéka, během které jsme se naučili i jeden čertovský taneček. Tak zase za rok!

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Podzimníčci ve školní družině

Začátkem října 2022 byla vyhlášena soutěž o nejkrásnějšího skřítka Podzimníčka. Děti ze všech oddělení s radostí tuto výzvu přijaly a začaly dávat dohromady své nápady a představy, jak by jejich skřítek mohl vypadat. Každý den pilně tvořily, nosily přírodniny a nemohly se dočkat, jak to celé dopadne. Když přišel den vyhlašování a všichni viděli ty překrásné výtvory našich dětí, nebylo jednoduché vybrat jen jednoho vítěze. Každý je jiný a má své kouzlo, proto jsme se rozhodli, že si 1.místo a odměnu zaslouží všichni. Podívejte se sami, jakou krásou oplývá naše školní zahrada.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Komunikujeme ve školní družině

Během měsíce září, jsme trénovali komunikaci pomocí vyrobeného telefonu, Morseovy abecedy, vzájemné četbě i při hrách a vyrábění.

K.Železná, P. Babáčková-vychovatelky ŠD

Ředitelské volno 25. 10. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů (školení všech pedagogických zaměstnanců – digitalizace škol )

ředitelské volno v úterý 25. 10. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna bude v provozu – oběd si můžete vyzvednout ve školní jídelně. Je nutné dát vědět vedoucí školní jídelny.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š

Kouzlíme z přírodnin ve školní družině

Příroda se zbarvila do pestrých barev a začíná nám nadělovat své podzimní plody. Děti ze školní družiny mají přírodu moc rády, a tak se do sběru přírodnin samozřejmě s radostí zapojily. Tvořili jsme výrobky různých druhů. Vyzdvihnout je ale potřeba především projekt ,,Závody ve školní družině‘‘ , který se dětem opravdu moc povedl. Pomocí kukuřice, kaštanů, oříšků, větví a spousty dalších přírodnin se nám podařilo vytvořit závodní dráhu, na které závodí všechny děti ze školní družiny. Tak co myslíte, kdo tenhle závod vyhrál?

Daniela Rybánská, vychovatelka