Školní družina

Cílem naší družiny je vést žáky 1. – 5. ročníku k smysluplnému trávení volného času. Děti mají ve školní družině možnost vybrat si činnost , do které se chtějí zapojit. Jsou pro ně v rámci měsíčních plánů připravovány pracovní, výtvarné, hudební, pohybové a poznávací činnosti, vědomostní soutěže a hry. Snažíme se rozvíjet specifické nadání každého dítěte, jeho osobní a sociální schopnosti. Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Netolerujeme ponižování, posměch nebo násilí, učíme se být kamarády! Pedagogové jsou pro děti jistotou a bezpečím. S žáky jednáme přirozeně a citlivě, ve třídě navozujeme pohodu a klid.

Informace k zápisu do školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 je provoz školní družiny do 16:00 hodin, ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin.

Telefonní kontakt na vychovatelku ŠD: 725 745 592 Vaše dítě do školní družiny potřebuje:

Zápisní lístek (vyplněný z obou stran). Vyplněný formulář ke zmocnění vyzvedávání dítěte ze ŠD osobám mimo zákonného zástupce.

Převlečení (dle uvážení), papírové kapesníky ( 1x krabička,
1x balík), ručník, přezůvky, porcelánový hrníček (pitný režim je zajištěn),     pláštěnku, papírové utěrky

Výše úplaty na dítě umístěné ve školní družině činí 150 Kč měsíčně. Platbu uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy ( č.ú. 8400000807/794 ) nebo platbou v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Žákům, kteří se budou v rámci oběda stravovat ve školní jídelně (budova ZŠ), nezapomeňte vyplnit u vedoucí stravování přihlášku ke stravování.

Odpolední aktivity se skupinou

Mimořádná situace některým bohužel znemožnila navštěvovat odpolední skupinu, mně i dětem je to moc líto, tak Vám alespoň zprostředkovaně posíláme pozdravy a těšíme se na září, až se zase všichni uvidíme. Opět bude připravena soutěž o super holku, super kluka. Připomínám, že na 1. místě v tomto školním roce se umístila Vanesa Wiederová a Pavel Režňák, kteří získali drobné odměny. Bylo oceněno i 2. a 3. místo. Na 2. místě byla Vanesa a František, na 3. místě Kristína a Denis. Všem ještě jednou moc gratuluji a děkuji za kreativitu a soutěživost. V následujícím školním roce nás čeká spousta kolektivních her, výtvarných a rukodělných činností, pěveckých a literárních soutěží. Po letních prázdninách se na Vás všechny moc těším, nezapomeňte na bezpečnost, užívejte sluníčka a vodních radovánek. Krásné prázdniny. 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD 

Číst více

Sbíráme květy bezu ve škole

Právě teď je ideální čas na to vyrazit do přírody a nasbírat květy černého bezu. Naši žáci v rámci dopolední přestávky na vyučování sbírali bez na školní zahradě. Odpolední skupinka se vydala i mimo školu, kde jsme objevili další obsypané keře a na co jsme dosáhli, to jsme si odnesli.  

Eva Jurkasová, vychovatelka 

Číst více

Vítáme jaro

Měsíc březen je charakteristický změnami v přírodě. S dětmi besedujeme o počasí, rozmanitostech přírody, hledáme pranostiky… Povídali jsme si o rostlinách a formou praktické ukázky pozorujeme, jak nám klíčí semínka, která děti sázely. 

V průběhu dní se také věnujeme rukodělným činnostem, děti si velmi oblíbily šití, naučily se rychle zacházet s jehlou, bavlnkou, barevným filcem a s velkou pečlivostí a pílí jim pod rukama vznikají krásné výrobky, které si odnáší nadšeně domů. Vznikají tak motýli, ptáčci, srdíčka, pejsci a hlavně to nejdůležitější usměvavé tvářičky dětí, které jsou na své výrobky náležitě pyšné. 

Nezapomínáme také u dětí rozvíjet jejich výtvarné nadání, které zdobí okna a nástěnky ve škole. 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Ve zdravém těle zdravý duch

V měsíci únoru jsme se zaměřili na správné stravování, co by měl obsahovat zdravý jídelníček. Únor je také měsícem masopustního období, i o tom jsme si povídali. 

Děti zařazovaly, pojmenovávaly potraviny jak zdravé, tak i nezdravé. Povídali jsme si o zdravém životním stylu (otužování, hygiena, bezpečnost..). Nezapomínáme na pitný režim, který máme v družině kdykoli k dispozici. Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům. Cvičíme dětskou jógu “ Pozdrav slunci”. Hráli jsme zábavné a vědomostní hry, které děti bavily a své vědomosti si děti ověřovaly v křížovkách a doplňovačkách. 

Karnevalové veselí patří také do tohoto období, a tak si děti v rámci družiny vyrobily masky, škrabošky, povídali jsme si o zvycích a obyčejích masopustu. Pro děti bylo téma velmi zajímavé a přínosné. 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD