Hrajeme i divadlo

V pondělí 11. března 2024 jsme se na chvíli proměnili v herce. Stačí přinést do družiny pár kostýmů a hned je pohádka na světě. Děti se převlékaly, zahrály nám divadlo a měly v hlavě spoustu scénářů. Někteří byli diváci a nestačili se divit. Někteří vyráběli loutky a zahráli nám loutkové divadlo, jiní nás pobavili reklamou.

K. Železná, vychovatelka

Matička Praha

Během měsíce února jsme navštívili Prahu. Sice to bylo jen poznáváním ve školní družině, ale i přesto jsme se seznámili se všemi důležitými památkami. Zkusili jsme si vystavět stověžatou Prahu, postavit Karlův most, Hradčany. Byli tací, jež to pojmuli výtvarně a klidně by mohli svá díla vystavit v Mánesové výstavní síni.

K. Železná, vychovatelka

Srdíčkový den ve školní družině

Ve středu 14. 2. 2024 proběhl ve školní družině srdíčkový den. Program družiny byl vyrobit různá srdíčka. A jelikož se v družině snažíme být všichni kamarádi, do velikého srdce jsme si na to všichni obtiskli ruku. Dále si každý vyráběl srdíčka podle vlastních představ, podle nabízených vzorů, pro kohokoliv chtěl či jen tak pro radost. Děti použily tiskátka, techniku nití, šachovnicová technika atd. Vyrobily si i srdíčkové housenky a srdíčkové panáčky. Všechny moc potěšilo, když nějaké přáníčko dostaly a hlavně to, že někdo měl radost z jejich přáníčka.

Kateřina Železná, vychovatelka

Zdobení stromečku pro zvířátka ve školní družině

V pondělí 18.12. 2023 jsem ve školní družině šli s dětmi zdobit stromeček pro zvířátka. Bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme si při vycházce vybrali opuštěný stromeček a pustili jsme se do práce. Děti zvířátkům přinesly křížaly, jablíčka, mrkev a sušené pečivo, které jsme společnými silami navěsili na větvičky a něco nechali pod stromečkem. Děti se cestou dozvěděly i pár zajímavostí ze života zvířátek. Bylo to velice pěkné odpoledne.
E.Hušková, vychovatelka

Ježíšek ve školní družině

Ve čtvrtek 21. 12. 2023 navštívil školní družinu Ježíšek. A jako každý rok udělal dětem velikou radost. Poděkovali jsme mu zpěvem a slibem, že k darovaným věcem se budeme chovat pěkně a uklízet je, tam kam patří. Tak krásné klidné svátky plné dětské radosti.

K. Železná, vychovatelka

Mikulášská besídka ve ŠD

V rámci školní družiny se žáci v úterý 5.12.2023 zúčastnili mikulášské besídky, během které plnili nejrůznější úkoly. Nejprve házeli bramborou do pekelného kotlíku, předávali si pomocí pantomimy pekelnou poštu a konala se i novinová bitva mezi dvěma tábory čertů. Na besídce byl i výtvarný koutek, kde si každý mohl vytvořit a odnést si domů svého andílka. Na závěr si všichni žáci vylovili pomocí udice odměnu, kterou si všichni za svůj výkon právem zasloužili.

Daniela Rybánská, vychovatelka

Staň se rytířem

V pátek 10. listopadu 2023 jsme se v rámci školní družiny vydali do tělocvičny, kde na žáky čekala rytířská dráha. Pro její překonání museli zdolat nejrůznější překážky. Prvně na koni přejet přes lávku, klusat mezi švédskými bednami, udržet balanc na žebřinách, zhoupnout se přes bažinu a nakonec skok do dálky a slalom mezi stromy. Všichni naši žáci tyhle obtížné disciplíny zvládli, byli pasováni na rytíře a získali tak Rytířský glejt.

Daniela Rybánská, vychovatelka

Stávka v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na pondělí 27. listopadu 2023.

V tento den budou základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o nich myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami ve školách a paní školnice najdeme možná jen na retro obrázcích.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková,

ředitelka ZŠ a MŠ Břežany

Drakiáda v ŠD 2023

V pátek 13.10.2023 se ve školní družině konala drakiáda. Žáci se na drakiádu připravovali celý týden a snažili se, aby jejich drak vylétl co nejvýše. V pátek bylo krásné počasí, ale nefoukal vítr. I přes nepříznivé letové podmínky se žákům podařilo, aby draci vzlétli. Odměnou nám byli draci ve vzduchu a spousta smíchu a zábavy.

E. Hušková, vychovatelka

Hra na archeologa ve školní družině

Ve čtvrtek 21. září 2023 si děti z družiny mohly trochu vyzkoušet, jakou mají práci archeologové. Jelikož si tento měsíc povídáme o Jihomoravském kraji a máme zde významné archeologické naleziště v Dolních Věstonicích, chtěli jsme dětem přiblížit, jak se takové pravěké artefakty hledají. Do písku bylo schováno přes 60 knoflíků a každý měl za úkol najít co nejvíc. To se podařilo Anetě Hráčkové z 5. třídy – našla jich 6, Matěj Tomášek z 1. třídy našel 5 knoflíků a ostatní děti po třech, dvou či jednom. Všechny to zaujalo a kdo ví, zda se někdo z nich nebude nakonec archeologii věnovat.

K. Železná, vychovatelka