Stávka v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na pondělí 27. listopadu 2023.

V tento den budou základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o nich myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami ve školách a paní školnice najdeme možná jen na retro obrázcích.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková,

ředitelka ZŠ a MŠ Břežany

Drakiáda v ŠD 2023

V pátek 13.10.2023 se ve školní družině konala drakiáda. Žáci se na drakiádu připravovali celý týden a snažili se, aby jejich drak vylétl co nejvýše. V pátek bylo krásné počasí, ale nefoukal vítr. I přes nepříznivé letové podmínky se žákům podařilo, aby draci vzlétli. Odměnou nám byli draci ve vzduchu a spousta smíchu a zábavy.

E. Hušková, vychovatelka

Hra na archeologa ve školní družině

Ve čtvrtek 21. září 2023 si děti z družiny mohly trochu vyzkoušet, jakou mají práci archeologové. Jelikož si tento měsíc povídáme o Jihomoravském kraji a máme zde významné archeologické naleziště v Dolních Věstonicích, chtěli jsme dětem přiblížit, jak se takové pravěké artefakty hledají. Do písku bylo schováno přes 60 knoflíků a každý měl za úkol najít co nejvíc. To se podařilo Anetě Hráčkové z 5. třídy – našla jich 6, Matěj Tomášek z 1. třídy našel 5 knoflíků a ostatní děti po třech, dvou či jednom. Všechny to zaujalo a kdo ví, zda se někdo z nich nebude nakonec archeologii věnovat.

K. Železná, vychovatelka

Mezinárodní den oceánů ve ŠD

Ve čtvrtek 8.června 2023 připadá na Mezinárodní den oceánu. My jsme si světový den oceánů ve školní družině připomněli také. Nejprve nás čekalo zhlédnutí videa o znečištění oceánů plastem a poté jsme si zahráli na záchranáře mořských živočichů. Oceány jsou znečištěny převážně plasty důsledkem špatného zacházení člověka s odpadem. Proto jsme na plasty v oceánu kladly velký důraz. Účastníky aktivity nadchly.

Barbora Pirová, Kateřina Železná

Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

Masopust ve školní družině 2023

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 proběhl v rámci školní družiny masopustní karneval, kterého se všichni žáci s radostí zúčastnili. Na zahájení se masky, jedna po druhé, představili a poté byly na programu hry. Štafetové předávání míče, tanec na novinách ve dvojici, tanec s balónkem na čele, slalom na koloběžce a mnoho dalších. Celá akce byla zakončena diskotékou, během které nám žáci ukázali, že tanečního ducha mají zkrátka v sobě.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Zimní olympijské hry ve školní družině 2023

V týdnu od 23.1. 2023 do 27.1. 2023 proběhly zimní olympijské hry, které jsou svátkem všech sportovních nadšenců, a protože v naší prima škole jsme všichni nadšenci, uspořádali jsme si ZOH ve všech odděleních školní družiny. Seznámili jsme se s historií ZOH a jejich symboly. Poté jsme se již pustili do sportovního klání. Nejzábavnější byl biatlon, slalom s hokejkou a střelba na branku.  

Tereza Pawelková, asistenka pedagoga

Ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině 

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině. Jelikož se v zimním období vyskytuje příliš mnoho bacilů, rozhodli jsme se ve školní družině posílit imunitu u žáků prostřednictvím vitamínů v ovoci a zelenině. Žáci po slepu ochutnávali a měli poznat, co to vlastně jí. Někteří si z rozmanitého výběru vyrobili i vlastní ovocné zvířátko. Všechny to moc bavilo a ochutnali i ti, co ovoce a zeleninu příliš nemusí. Tak zdraví zdar! 😊 

K. Železná, vychovatelka  

Vánoční tvoření ve školní družině 2022

Ve čtvrtek 15.12.2022 přivolávali žáci vánoční čas tvořením adventních svícnů, navštívily nás i maminky, babičky žáků, které také přiložily ruce k dílu. Abychom si ještě více zpříjemnili vánoční tvoření, hrály nám k němu koledy a na stole voněl upečený jablečný štrůdl, který připravili žáci z třetího oddělení ŠD. Největší odměnou nám pak byly spokojené dětské úsměvy a především společně strávený sváteční čas. 

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka 

Mikulášská besídka ve školní družině 2022

V pondělí 5.12.2022 navštívil žáky naší školy Mikuláš, čert a anděl. Nejdříve proběhla kontrola „Knihy hříchů“, nadělení odměn a poté už jsme se mohli naplno věnovat zábavě. Na programu byla soutěž o nejdelší skok, hod bramborou na cíl, ochutnávka pochutin a nakonec nesměla chybět ani mikulášská diskotéka, během které jsme se naučili i jeden čertovský taneček. Tak zase za rok!

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD