Ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Čertovský den v družině 2021

V pátek 3. 12. 2021 jsme si u nás ve školní družině užili zábavné odpoledne, tentokrát s čertovskou tématikou. Děti si donesly kostýmy čertů a andělů. Čertovský rej byl plný zábavy, soutěží, písniček a nechyběly ani pekelné tanečky, při kterých se čertíci vydováděli. Samozřejmě nechyběla sladká odměna za účast v soutěžích.

Tereza Jurkasová, Michela Pavlíčková – vychovatelky

Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině se nesl v duchu podzimní nálady. Na začátku měsíce jsme si užívali poslední chvíle teplého počasí a trávili čas venku na školním dvoře. Společně jsme pozorovali změny v přírodě a tvořili podzimní výzdobu. Na konci měsíce října proběhlo ve školní družině dýňování. Děti si přinesly dýně a jiné přírodní materiály, ze kterých jsme následně tvořili výzdobu školy. Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme tvoření přesunout do vnitřních prostorů školy. Děti zapojily svou fantazii a na dýně malovaly různé barevné obličeje nebo jej sestavily z přírodních materiálů, které jsme následovně přilepili.

Michaela Pavlíčková, vychovatelka

Ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vysoká nemocnost žáků) a vzhledem k současné epidemiologické situaci

ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021.

Na tyto dny navazují podzimní prázdniny ( 27. 10. – 29. 10. 2021). Očekáváme, že to bude dostatečně dlouhá doba, aby se naši žáci uzdravili. Sejdeme se všichni ve škole až v pondělí 1. listopadu 2021. Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Září ve školní družině 2021

Rozběhl se nový školní rok 2021/2022 a i my v naší školní družině máme za sebou první měsíc. Září se neslo v duchu hraní si, stavění lega, vyprávění zážitků z prázdnin, vyrábění a kreslení. Protože nám přálo počasí, chodili jsme ven, kde jsme si nejenom hráli, ale i jsme se učili bezpečnému chování. Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co přinesou měsíce příští.

Tereza Jurkasová, Tereza Pawelková-vychovatelky

Informace k začátku školního roku

V příloze naleznete aktuální informace k nástupu do školy.

POZOR – ZMĚNA ÚČTU

V příloze naleznete důležitou informaci o změně účtu organizace.

Duben 2021 ve školní družině


V měsíci dubnu jsme se věnovali bezpečnosti potřebné v běžném životě, povídali o přírodě v rámci Dne Země a na toto téma žáci tvořili naši nástěnku viz foto.

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka

Velikonoce ve školní družině 2021

Zdravíme všechny děti ze školní družiny. Příroda se nám začíná probouzet, kvetou jarní kytičky, sluníčko nám více hřeje. Na začátku měsíce dubna přivítáme Velikonoce a ve školní družině by nás čekali aktivity s tímto obdobím spojené, a právě proto vám posílám, alespoň touto cestou pár typů na tvoření krokotak | EASTER BASKET
Ovečka z vaty a papíru, jen zabečet | Plzeň (rozhlas.cz)
krokotak | PAPER HEN
Pokud budete chtít můžete nám vaše tvoření poslat na email e.jurkasova@zsbrezany.cz nebo messenger Eva Jurkasová, děkujeme.

A ještě koleda
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD


ZAHÁJENÍ PREZENČÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle nařízení vlády ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN bude od pondělí 12.04.2021 zahájena výuka žáků podle zvláštních pravidel.

        Od 12.04.2021 se zúčastní prezenční výuky ve škole žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníku. Do školy budeme přicházet postupně, nejdříve v 7:15 hod. 1. ročník, 7:30 hod. 2. a 3. ročník a 7:45 hod 4. a 5. ročník.

TESTOVÁNÍ: Při příchodu do školy se žáci testují pomocí neinvazivních antigenních testů, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

DRUŽINA: Od pondělí 12.04.2021 je v provozu pouze odpolední družina (po vyučování do 16:00).

ŠKOLNÍ  JÍDELNA: Žáci, kteří jsou vzdělávání prezenčním způsobem (ve škole), jsou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nebude odebírat oběd, odhlásí zákonný zástupce odběr telefonicky ve školní jídelně. Týká se těch žáků, kteří podali přihlášku ke stravování na začátku školního roku.

Už se moc na všechny naše žáky těšíme.