INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků základních škol.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Podzimní tvoření ve školní družině

Pojďme se podívat, co děti ve školní družině během podzimního tvoření stihly vyrobit. Létaly s drakem Mrakem, rozloučily se s odlétajícími ptáčky a nachystaly dekorace na Halloween.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Posílám pozdrav všem dětem ze školní družiny!

Podzim je v plném proudu a nabízí nám spoustu možností. I v této době můžeme vyrazit do přírody na procházku a nasbírat si spoustu materiálu na tvoření. A proto vyhlašuji SOUTĚŽ!!!!

 Co budeme potřebovat? 
Vlastní nohy a chuť vyrazit do přírody. 
Různé přírodniny (větvičky, listy, šišky, kaštany, podzimní plody…).

A co s tím? Vytvoříte jakýkoliv obličej, nebo i celou postavu, vyfotíte na mobilní telefon a pošlete mi na email: e.jurkasova@zsbrezany.cz 

Co za to? 
Fotografie vyhodnotíme a 3 nejlepší práce odměníme pěknou cenou!! 
SOUTĚŽIT začínáme 23.10. – 6.11.2020.
Už teď se těšíme na to, co vytvoříte.😍 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD 

ORGANIZACE VÝUKY NA ZŠ Břežany OD 14. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 je rozhodnutím Vlády ČR zakázána přítomnost žáků v budově školy. Všechny ročníky přecházejí na distanční výuku. V týdnu
26. – 30. 10. 2020 proběhnou podzimní prázdniny prodloužené ministrem školství.

PRŮBĚH DISTANČNÍ VÝUKY

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná ze zákona, a proto bude i hodnocena. Pokud žák ze zdravotních důvodů nebude moci na úkolech distanční výuky pracovat, musí ho jeho zákonný zástupce (rodič) omluvit u třídního učitele formou e-mailu. Pracovní e-mailová adresa pedagogických pracovníků ve tvaru: počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz /webové stránky školy – kontakty/

Úkoly ze všech předmětů na celý den dle rozvrhu hodin budou zasílány na emaily žáku, které jim byly  vlepeny do ŽK, vždy nejpozději daný den. Jednotliví vyučující žákům sdělí, jakým způsobem budou žáci práci odevzdávat a jakým způsobem ji vyučující budou hodnotit. Hlavním komunikačním kanálem mezi žáky v distanční výuce a vyučujícími bude e-mailová komunikace.

1. ročník se bude vzdělávat přes Microsoft Teams, kdy budeme pracovat pomocí videokonference.

Stravování žáků vzdělávaných distančně.
Žákům byla strava kompletně odhlášena na dobu distanční výuky.  

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
Žádost o ošetřovné si od středy 14. 10. 2020 mohou zákonní zástupci vyzvednout v budově školy v pracovních dnech od 11 do 11.30. Po příchodu před školu zatelefonovat na telefonní číslo 515 277 113 nebo zazvonit na zvonek.

V případě prodloužení povinné distanční výuky přejde PRIMA ZŠ Břežany od 2. 11. 2020 na vzdělávání prostřednictvím MS Teams kompletně. Sledujte dále naše webové stránky.

Mgr. Martinková Lucie, ř.š.

Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Informace pro všechny zákonné zástupce žáků I. stupně a družiny.

Vážení rodiče,z důvodu krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 bude od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 probíhat výuka takto:
1. stupeň
Žáci 1. stupně se budou vzdělávat jako doposud, tj. budou do školy docházet každý den (prezenčně) a výuka bude probíhat podle rozvrhu.
V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se neučí. 26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 dny volna vyhlášené MŠMT, 28. 10. 2020 – státní svátek, 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny.
Provoz školní družiny je od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 přerušen.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
V případě, že žák nemá technické vybavení a možnost internetového připojení, tak si úkoly a materiály pro výuku může žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout osobně každý čtvrtek v době od 13,00 do 13,15 před školou od vyučujících.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Školní družina

Cílem naší družiny je vést žáky 1. – 5. ročníku k smysluplnému trávení volného času. Děti mají ve školní družině možnost vybrat si činnost , do které se chtějí zapojit. Jsou pro ně v rámci měsíčních plánů připravovány pracovní, výtvarné, hudební, pohybové a poznávací činnosti, vědomostní soutěže a hry. Snažíme se rozvíjet specifické nadání každého dítěte, jeho osobní a sociální schopnosti. Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Netolerujeme ponižování, posměch nebo násilí, učíme se být kamarády! Pedagogové jsou pro děti jistotou a bezpečím. S žáky jednáme přirozeně a citlivě, ve třídě navozujeme pohodu a klid.

Informace k zápisu do školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 je provoz školní družiny do 16:00 hodin, ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin.

Telefonní kontakt na vychovatelku ŠD: 725 745 592 Vaše dítě do školní družiny potřebuje:

Zápisní lístek (vyplněný z obou stran). Vyplněný formulář ke zmocnění vyzvedávání dítěte ze ŠD osobám mimo zákonného zástupce.

Převlečení (dle uvážení), papírové kapesníky ( 1x krabička,
1x balík), ručník, přezůvky, porcelánový hrníček (pitný režim je zajištěn),     pláštěnku, papírové utěrky

Výše úplaty na dítě umístěné ve školní družině činí 150 Kč měsíčně. Platbu uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy ( č.ú. 8400000807/794 ) nebo platbou v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Žákům, kteří se budou v rámci oběda stravovat ve školní jídelně (budova ZŠ), nezapomeňte vyplnit u vedoucí stravování přihlášku ke stravování.

Odpolední aktivity se skupinou

Mimořádná situace některým bohužel znemožnila navštěvovat odpolední skupinu, mně i dětem je to moc líto, tak Vám alespoň zprostředkovaně posíláme pozdravy a těšíme se na září, až se zase všichni uvidíme. Opět bude připravena soutěž o super holku, super kluka. Připomínám, že na 1. místě v tomto školním roce se umístila Vanesa Wiederová a Pavel Režňák, kteří získali drobné odměny. Bylo oceněno i 2. a 3. místo. Na 2. místě byla Vanesa a František, na 3. místě Kristína a Denis. Všem ještě jednou moc gratuluji a děkuji za kreativitu a soutěživost. V následujícím školním roce nás čeká spousta kolektivních her, výtvarných a rukodělných činností, pěveckých a literárních soutěží. Po letních prázdninách se na Vás všechny moc těším, nezapomeňte na bezpečnost, užívejte sluníčka a vodních radovánek. Krásné prázdniny. 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD 

Číst více

Sbíráme květy bezu ve škole

Právě teď je ideální čas na to vyrazit do přírody a nasbírat květy černého bezu. Naši žáci v rámci dopolední přestávky na vyučování sbírali bez na školní zahradě. Odpolední skupinka se vydala i mimo školu, kde jsme objevili další obsypané keře a na co jsme dosáhli, to jsme si odnesli.  

Eva Jurkasová, vychovatelka 

Číst více