Hra na archeologa ve školní družině

Ve čtvrtek 21. září 2023 si děti z družiny mohly trochu vyzkoušet, jakou mají práci archeologové. Jelikož si tento měsíc povídáme o Jihomoravském kraji a máme zde významné archeologické naleziště v Dolních Věstonicích, chtěli jsme dětem přiblížit, jak se takové pravěké artefakty hledají. Do písku bylo schováno přes 60 knoflíků a každý měl za úkol najít co nejvíc. To se podařilo Anetě Hráčkové z 5. třídy – našla jich 6, Matěj Tomášek z 1. třídy našel 5 knoflíků a ostatní děti po třech, dvou či jednom. Všechny to zaujalo a kdo ví, zda se někdo z nich nebude nakonec archeologii věnovat.

K. Železná, vychovatelka