Projekty

1) Projekt:

Šablony ZŠ a MŠ Břežany III, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018071

2) Projekt

Projekt – Ovoce, zelenina a mléko do škol

3) Projekt

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

4) Projekt

Obědy pro děti