Kdo nás dnes navštívil v MŠ ???

Do naši prima školky ve středu zavítal tatínek Amálky, který pracuje u Speciální pořádkové jednotky v Praze. Pro děti si připravil pestrý program. Na barevných fotografiích představil vozidla, zbraně a v neposlední řadě zvířátka, které policie využívá ke své práci. Na ukázku přivezl ochranný oděv, štíty, helmy, pendreky, dýchací masky a jiné, které si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet. Pan Hoško děti zaujal a získal si jejich pozornost po celou dobu své návštěvy. Na závěr všechny děti obdaroval drobným dárkem, který je velmi potěšil. Touto cestou děkujeme panu praporčíkovi Ladislavu Hoškovi za příjemné dopoledne a těšíme se, že nás v budoucnu opět navštíví.

Petra Červenková, chůva v MŠ

Návštěva dětí v základní škole Břežany

A je tu vytoužené úterý 22.6.2021. Jaké to bude ve škole? Bude tam bráška, sestřička nebo nějaký kamarád? Půjdou jen budoucí prvňáčci nebo také ,,přípravka‘‘? Samozřejmě, že všichni. Děti si poslechly, jak současní prvňáčci čtou, počítají, napsali jména našich dětí na tabuli, ukázali dětem, jak píšou do sešitů. Všichni zhlédly krátkou pohádku Míša Kulička, o přestávce si zahráli kopanou na hřišti, házeli si s míčem, kreslili na chodník. Na rozloučenou jsme zazpívali školákům písničku a společně se vyfotili před školou. „Ahoj školko, škola volá!“

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky

Metoda dobrého startu (START) v MŠ

Od října 2020 do června 2021 se děti ve STARTU dozvídaly zajímavé věci.
Učily se správně držet tužku, dělit slova na slabiky, spojovat jednotlivé hlásky do slov, vymýšlely věty na dané slovo, co slyší na začátku, uprostřed a na konci slova a spoustu dalšího. Každou lekci provázela lidová písnička, při které jsme se učily taneční kroky, rytmizovat ji pomocí tleskání, ťukání nebo třeba pleskání. Poslouchaly ji se zavřenýma očima, říkaly si, o čem vypráví, vysvětlovaly si neznámá slova. Děti si procvičovaly jemnou motoriku při psaní grafických cviků. Naučily se psát shora dolů, zleva doprava, psát na řádky či do sloupečků.
Závěrem si každý odnesl vysvědčení za velkou snahu a píli.

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky

Slavnostní rozloučení s mateřskou školou 2021

Ve středu 18. 6. 2021 od 16:00 proběhlo na zahradě MŠ slavnostní rozloučení předškoláky a dětmi, které odchází do přípravné třídy.  Třídní učitelka, paní Jana Vaculová, složila pro každé dítě básničku.  Děti si nazkoušely básničky a vystoupení na píseň Yahoda od skupiny Mirai. Následně složily slib předškoláka. Po šerpování a předání dárečků na památku na naši mateřskou školu jsme si užili slunečné odpoledne plné skvělé zábavy s občerstvením. Tímto děkujeme naší úžasné paní kuchařce Hance Šuráňové za výborné muffiny.

Terka Harenčáková, učitelka třídy Koťátka

Výlet na Koňskou farmu Kroutilík v Lechovicích aneb malí výletníci z MŠ

Nastalo vytoužené úterý 15.6.2021. Batůžky, pití, svačinka… ještě zamávat rodičům z autobusu a hurá na výlet! A kam? Přece na Koňskou farmu Kroutilík do Lechovic. V Lechovicích jsme zamířili rovnou do stáje. „Na to, že má jen tři roky, je teda pořádně velký,“ divily se děti. Ve stínu pod stromy dětem svačina báječně chutnala. O jablka ze svačiny se podělily s koňmi. Naše Stefinka přivezla i mrkvičku. Potom se na koních svezly, hladily je, prohlédly si krmení, zkusily kartáčování. Děti si natrénovaly klus a cval na dětském hřišti. Kluci si zahráli stolní tenis, někomu stačil písek a průlezka. Největším lákadlem pro většinu byl žebřík, po kterém se dostaly na strom. Někteří jedinci byli nadšení i ze samotné jízdy autobusem. Na krásný výlet jen tak nezapomenou.

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky

Exotické představení v naší MŠ – Přiletěli k nám papoušci

Ve čtvrtek  17. 6. 2021 k nám zavítal pan Radek Jareš se svým programem se zvířaty – papoušky. Přivezl nám ukázat různé druhy jako například papouška kakadu, papouška šedého, korely nebo ary arakangy. Děti si vystoupení moc užily, papoušci předváděly různé kousky.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Den dětí v MŠ 2021

V pátek 4. 6. 2021 jsme pro naše děti uspořádali dětský den. Již od rána děti přicházely s dobrou náladou, převlečeny do různých kostýmů. Sešlo se několik berušek, víl, zvířátek a superhrdinů. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Po slízání zmrzliny jsme vyrazili za hledáním pokladu. Děti procházely trasu označenou fáborky a hledaly dopisy s úkoly. Za každý splněný úkol přišla malá sladká odměna. Na konci cesty děti našly pečlivě ukrytou truhlu s pokladem. V zahradě MŠ ještě na každé dítě čekala taška s dalšími odměnami, které se už do truhly nevešly. To bylo radosti! 
Celý den, včetně počasí, se vydařil a všichni jsme si ho užili. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Koťátka 

Setkání s předškoláky a dětmi z přípravné třídy

Ve středu 9. června 2021 proběhlo na náší škole setkání s předškoláky a dětmi z přípravné třídy. Děti s rodiči plnily zadané úkoly a poznávaly naši prima školu. Na závěr dostal každý věcnou odměnu.

Mgr. Dana Burdová, učitelka

Táborák 2021

V pondělí 21. 6. 2021 v 16:00 hodin se uskuteční táborák pro minulé, současné i budoucí žáky a jejich rodiče v areálu školy. Zajištěn bude pitný režim pro děti, hudební doprovod a možnost prohlídky školy.

Tereza Pawelková, asistentka

Informační schůzka pro rodiče nových dětí

Dne 23.6. 2021 se uskuteční informační schůzka pro rodiče nových dětí nastupujících do mateřské školy od září (října) 2021.