Divadlo Květinka v MŠ 2023

V úterý 19.9.2023 naši mateřskou školu navštívilo divadlo Květinka. Děti se za pomoci říkadel, básniček a písniček seznámily s některými pravidly slušného chování. Zazpívaly si pravidlovou písničku a za vynaloženou snahu dostaly odměnu v podobě omalovánky. Již teď se těšíme na další představení.

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Informace k nástupu dětí do mateřské školy

Den dětí v MŠ 2023

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 jsme pro děti již tradičně uspořádali dětský den. Ve školce se děti občerstvily svačinou a vyrazily na stezku plnou záludných úkolů. Všechny úkoly děti hravě zvládly splnit a podle šipek a barevných fáborků zdárně dorazily až do cíle. Ten se nacházel v místním kravínu. S doprovodem ošetřovatele si děti prohlédly kravičky, býky i telátka. Před zpáteční cestou se děti posilnily drobnou svačinkou. Po návratu do školky na všechny děti čekaly balíčky s odměnami. Celý den se vydařil, všichni si ho náramně užili a již nyní se těšíme na příští rok.

Bobková Miroslava, učitelka třídy Žabiček

Výlet do Merlinovy farmy – MŠ

V úterý 6. 6. 2023 vyrazily děti z mateřské školy na výlet do Merlinovy farmy. Cesta byla příjemná a velmi rychle ubíhala. Hned po příjezdu si děti mohly prohlédnout celou farmu. Viděly různá zvířátka např.: alpaky, kozy, ovce, prasátka, oslíky, slepičky, koně, poníky a mnoho dalších. Navštívily také nedaleké dětské hřiště, ze kterého byly děti nadšené. Před zpáteční cestou se děti občerstvily svačinkou a doplnily energii ovocem. Výlet se vydařil, slunné počasí i pozorování zvířátek si děti velmi užily.  

Bobková Miroslava, učitelka třídy Žabiček

Probouzení broučků

V pátek 19. 5. 2023 proběhla na trase od dětského hřiště k základní škole akce „Probouzení broučků“, kterou zorganizovalo sdružení rodičů při ZŠ. Během cesty děti hledaly přírodniny, malovaly na silnici broučky a zahrály si i na žabičky. Na školní zahradě byla celá akce zakončena posezením u ohně a děti si díky splněným úkolům zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Lucie Martinková , ředitelka školy

Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. V úterý 4. dubna 2023 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 20 dětí a u některých rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 15 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky se už teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.

Čarodějnický rej v mateřské škole 2023

V pátek 28. 4. 2023 se u nás v mateřské škole konal tradiční rej čarodějnic. Děti přicházely v nádherných kostýmech. Ve třídě proběhl průvod masek, poté jsme přešli na zahradu MŠ, kde byly pro děti připravené různé soutěže. Hod čarodějnickou šiškou, skládání tematických obrázků, let na koštěti, lovení brouků ve slizu aj. Třešničkou na dortu bylo pro děti dočasné tetování dle vlastního výběru. Po absolvování všech stanovišť bylo pro děti přichystané malé občerstvení a děti obdržely letecké průkazy. Tento kouzelný den jsme si velmi užili. Těšíme se na příští slet čarodějnic.

Tereza Harenčáková, učitelka

Posezení se strašilkou australskou v MŠ

V úterý 12. dubna 2023 proběhlo v mateřské škole posezení na téma z hmyzí říše strašilky australské. Děti si s nadšením strašilku prohlédly. Zjistily, že i když tento hmyz není příliš líbivý, není důvod se bát. Strašilky, které připomínají listy, kůru nebo větvičky stromů děti mohly prozkoumat velmi zblízka. Shodly se, že ve volné přírodě by byly skoro neviditelné. 

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek