Se sokolem do života – MŠ

Mateřská škola Břežany je součástí projektu Se sokolem do života. Jde o projekt, který se snaží probudit zájem o pohybové i rozumové činnosti u dětí. V rámci tohoto projektu proběhl v mateřské škole 14. ledna sportovní den. Děti překonaly velké množství překážek, procvičily si skákání, plazení i přesnou chůzi a vyzkoušely si vedení míče skrz dráhu. Všechny činnosti byly dětem přizpůsobeny podle věku.

Miroslava Bobková, učitelka

Vánoce v mateřské škole 2021

Vánoční období bylo plné radosti, smíchu, tradic, písniček a další zábavy. Prožili jsme Vánoce se vším všudy. Přes pečení cukroví, vánoční besídku, pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka nebo nejvíce oblíbeného školkovského Ježíška. Na všechno se můžete podívat v přiložených fotkách nebo videích. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Ježíšek:

Vánoční besídka:

Ohlédnutí za rozsvícením vánočního stromečku MŠ 2021

V pátek 26.11. 2021 proběhlo rozsvícení stromečku v obci Břežany. Rozsvícení obohatil i vánoční jarmark a představení dětí ze Základní školy a Mateřské školy Břežany a zámecké kapely. V přiloženém odkazu se můžete podívat na krátké představení mateřské školy. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Svatá Lucie noci upije v MŠ 2021

V pondělí, 13.12. 2021, jsme s dětmi šli místo klasického pobytu venku průvodem jako svaté Lucie. Na tradice jako takové si v naší MŠ potrpíme, a proto ani tahle nezůstane opomenuta. Svatá Lucie, jejíž svátek vychází na 13. prosince, je symbolem čistoty a pořádku. Přesto se podle lidových tradic v tento den nevykonávají domácí práce. Dříve tento zákaz platil především pro předení či tkaní, protože svatá Lucie byla patronkou přadlen a švadlen. Dnes se už tyto práce v domácnostech příliš nevykonávají, přetrvává však zvyk neuklízet. Vhodným datem pro vánoční úklid je 21. prosince. Je to den, kdy Lucie chodila kontrolovat, zda mají hospodyňky pečlivě uklizeno na svátky. Nosila s sebou také koště a vymetala v domech pavučiny. Tradičně chodíme v bílém průvodu a prášíme mouku u domů. Většinou lidem zazpíváme ještě nějakou písničku a pokračujeme dál. Děti jsou takto s tradicí hravě seznámeny.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Mikulášská nadílka v mateřské škole 2021

V pátek 3. 12. 2021 naši mateřskou školu navštívil „Mikuláš, Čert a Anděl“. Některé děti se těšily, jiné se trošku bály. Dokonce se na některých tvářích objevily i slzičky, jak si můžete všimnout na přiložených fotkách. Děti byly statečné, přednesly básničku a zazpívaly písničku. Za odměnu dostaly od Mikuláše balíčky plné dobrot. I když se čert opravdu snažil a poctivě hledal zlobivé dítko, tak žádné nenašel. Proto se nebeská návštěva mohla s dětmi rozloučit. 


Miroslava Bobková, učitelka třídy Koťátek

Svatý Martin v mateřské škole 2021

V týdnu 8. – 12. listopadu slavil svátek svatý Martin. V mateřské škole jsme se seznámili s jeho příběhem, legendou o něm, řekli si o tradicích spojených s ním jako například pečení svatomartinských rohlíčků nebo jedení husy. O pečení rohlíčků jsme si nejenom řekli, ale i vyzkoušeli, jak můžete vidět na přiložených fotkách. Seznámili jsme se s pranostikami Na svatého Martina bývá bílá peřina nebo Na svatého Martina kouřívá se z komína. A v neposlední řadě jsme pomohli naší zahrádce k zazimování a pohrabali spadané listí ze stromů. Týden se svatým Martinem jsme si moc užili. 


Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Krmení zvířátek s MŠ 2021

Ve čtvrtek 18. listopadu vyrazily koťátka i žabičky do Břežanského lesíku nakrmit zvířátka. Děti společně s rodiči darovaly zvířátkům spoustu jablíček, mrkví a dalších dobrůtek. Cestou k lesíku děti potkaly na poli i srnky, které byly jistě za všechny lahůdky velmi rády.

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Dýňování s rodiči v mateřské škole 2021

Ve středu 20. října 2021 se i přes nízký počet dětí v mateřské škole uskutečnila odpolední akce s rodiči – Dýňování. Každým rokem se na tuto akci všichni těšíme. Děti si chystají s rodiči přírodniny, důležitý je ostrý nůž, a hlavně ta dýně. Akce probíhala na školní zahradě, kde se děti během vyrábění mohly i proběhnout. S šikovností rodičů a dětí vznikla spousta krásných dýní, které nám zdobí vchod do mateřské školy.

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabiček

Skřítek podzimníček Vítek v mateřské škole

Týden od 11.10. do 15.10. 2021 byl ve znamení lesního podzimního skřítka jménem Vítek. Tento skřítek nám každý den poslal dopis, ve kterém nás čekal úkol. První den jsme se s Vítkem seznámili a přečetli si o něm pohádku. Další dny jsme měli za úkol například lesního skřítka vyrobit, uvařit si šípkový čaj nebo se naučit podzimní písničku o stromech a lesních tvorech. Za každý splněný úkol jsme si nalepili odznáček. V pátek, po posledním úkolu, nás skřítek Vítek překvapil krásnými medailemi pro každého z nás. Po tomto dobrodružství jsme se ho vydali hledat do lesa, kde jsme s dětmi pozorně poslouchali, a dokonce skřítka i zaslechli, avšak neviděli. Třeba se nám někdy při příští procházce lesem ukáže. Buďte pozorní, může se objevit i vám.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Sportovní den v mateřské škole 2021

V pátek 8. 10. 2021 jsme si s dětmi udělali pěkné dopoledne. V tělocvičně naší prima školky jsme si společně zacvičili a neskutečně se u toho pobavili. V úvodu jsme se protáhli a zahřáli svaly. K hlavní části našeho cvičení jsme využili polykarpovou stavebnici, kterou jsme rozmístili tak, aby vyhovovala všem věkovým kategoriím. Na závěr si děti za svůj vyčerpávající výkon pochutnaly na sladké odměně. Děkuji svým skvělým kolegyním za spolupráci a těším se na příští sportovní zážitek. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček