Zápis do mateřské školy 2024

Zápis do mateřské školy se koná 2. května 2024. 

Předzápisové aktivity v mateřské škole 2024

V úterý 16. dubna 2024 proběhnou v mateřské škole předzápisové aktivity. Všechny Vás srdečně zveme!

Velikonoční dílničky v MŠ 2024

V mateřské škole jsme v úterý 26. 3. 2024 přivítali děti a rodiče na tvořivých dílnách motivovaných velikonoční tematikou. Děti si vytvořily ptáčka, ovečku, zajíčka a zasadily osení do ozdobeného kelímku. Atmosféra byla výborná, dětem se výrobky moc povedly a určitě již zdobí nejeden pokojíček. Děkujeme dětem i rodičům, že se zúčastnily a již se těšíme na další společné dílničky.

Markéta Hušková, učitelka

Návštěva knihovny – MŠ 2024

Ve středu 6. 3. 2024 jsme v rámci tématu ,,Březen – měsíc knihy“ navštívili naši místní knihovnu. Paní knihovnice nám povídala, jak se máme v knihovně správně chovat. Dále jsme si pověděli, jak se správně chovat ke knihám. Vyplnili jsme si pohádkový kvíz a prohlídli si různé knihy. Návštěva se nám velice líbila.

Jana Horáčková, učitelka

Zápis do přípravné třídy 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Vítání jara, vynášení Morany

V úterý 19. 03. 2024 jsme si s dětmi vyrobili ze dřeva a ze ztvrdlého pečiva Moranu.  Přinesli jsme ji k místnímu rybníku a společně s dětmi ji hodili do vody. Poté jsme s dětmi plnili úkoly Morany a na konci zazpívali jarní písničku, abychom přivolali jaro.

Bc. Ingeborg Kloudová, učitelka

Beseda s myslivci

V pátek 15. března 2024 u nás v mateřské škole proběhla beseda s myslivci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informaci o lese, myslivcích, zvířátkách. Prohlédli jsme si paroží, různé pomůcky, které používají myslivci, také kůže zvěře – liška, kuna. Velice jsme si užili zvířátka, které nám přivezli myslivci ukázat! Paní myslivkyně nám dovezla ukázat ježka, fretku a králíka. Pan myslivec nám dovezl zase ukázat mysliveckého psa. Všechny zvířátka si děti, které chtěly, mohly pohladit. Společně s námi si besedu užila i přípravná třída.

Sepsala: Adamová Veronika, učitelka

Zimní olympijské hry v MŠ

V pátek 26. 1. 2024 se v rámci celotýdenního tématu ,,Zimní sporty“ uskutečnily v naší MŠ zimní olympijské hry. Děti plnily různé sportovní disciplíny jako např. hod sněhovou koulí na cíl, střelba na terč, kuželky pana Tučňáka, hokejový slalom a lyžařský běh. Za každý splněný úkol děti sbíraly razítka na soutěžní kartu. Po splnění všech disciplín byly děti odměněny medailí a diplomem za jejich skvělé sportovní výkony.

Horáčková Jana, učitelka

Není sněhulák, jako sněhulák

V lednu by měla být zima. Ta pravá. Sníh, led, rampouchy, zamrzlá okna… bohužel není. S dětmi jsme si o zimě povídali a vzpomínali, jak taková zima vypadá. A tak nás napadlo, že bychom si mohli zimu ještě lépe navodit. Proto naše mateřská škola uspořádala výtvarnou soutěž “ NENÍ SNĚHULÁK, JAKO SNĚHULÁK“.  Účast byla dobrovolná a zcela na Vaší fantazii a představách. Vybrat ty nej…bylo obtížné. Všechny zúčastněné děti jsme ocenili alespoň maličkostí. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili. Vždyť Váš čas strávený s dětmi, je pro ně to nejdůležitější!

Markéta Hušková, učitelka