Skřítek podzimníček Vítek v mateřské škole

Týden od 11.10. do 15.10. 2021 byl ve znamení lesního podzimního skřítka jménem Vítek. Tento skřítek nám každý den poslal dopis, ve kterém nás čekal úkol. První den jsme se s Vítkem seznámili a přečetli si o něm pohádku. Další dny jsme měli za úkol například lesního skřítka vyrobit, uvařit si šípkový čaj nebo se naučit podzimní písničku o stromech a lesních tvorech. Za každý splněný úkol jsme si nalepili odznáček. V pátek, po posledním úkolu, nás skřítek Vítek překvapil krásnými medailemi pro každého z nás. Po tomto dobrodružství jsme se ho vydali hledat do lesa, kde jsme s dětmi pozorně poslouchali, a dokonce skřítka i zaslechli, avšak neviděli. Třeba se nám někdy při příští procházce lesem ukáže. Buďte pozorní, může se objevit i vám.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Sportovní den v mateřské škole 2021

V pátek 8. 10. 2021 jsme si s dětmi udělali pěkné dopoledne. V tělocvičně naší prima školky jsme si společně zacvičili a neskutečně se u toho pobavili. V úvodu jsme se protáhli a zahřáli svaly. K hlavní části našeho cvičení jsme využili polykarpovou stavebnici, kterou jsme rozmístili tak, aby vyhovovala všem věkovým kategoriím. Na závěr si děti za svůj vyčerpávající výkon pochutnaly na sladké odměně. Děkuji svým skvělým kolegyním za spolupráci a těším se na příští sportovní zážitek. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček 

Divadlo Květinka v mateřské škole 2021

V pondělí 4.10.2021 navštívilo mateřskou školu divadlo Květinka. Zábavnou formou se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě, se změnami počasí a střídáním čtyř ročních období. V rámci divadelního dopoledne se děti vydaly i na výlet do zoologické zahrady. Vystoupení bylo plné básniček, říkadel, aktivit pro děti a na závěr i krátké loutkové představení.

Miroslava Bobková, učitelka třídy Koťátek

Týdny zasvěcené ovoci a zelenině v mateřské škole

Konec léta a začátek podzimu ve znamení ovoce a zeleniny. Děti poznávaly spoustu druhů ovoce a zeleniny všemi smysly-poznávaly podle hmatu, chuti se zavázanýma očima, ochutnávaly švestková povidla nebo marmeládu. Upekli jsme si jablečný závin, vyrobili postavičky a zvířátka z brambor a přírodnin posbíraných na procházce po okolí mateřské školy. Nicméně-koukněte na fotografie, které řeknou daleko více! 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ Břežany

Začátek školního roku v novém kabátu! Aneb první dny v MŠ Břežany

Začátek školního roku 2021/2022 jsme začali v novém. V mateřské škole na nás čekaly nově vymalované třídy, šatny i chodby. Vyměnili jsme staré koberce za nové a přeorganizovali třídy. Děti byly po příchodu velmi mile překvapeny. Prostředí mateřské školy prokouklo a všichni se v něm teď cítíme zase o něco příjemněji. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ Břežany

Informace k začátku školního roku

V příloze naleznete aktuální informace k nástupu do školy.

POZOR – ZMĚNA ÚČTU

V příloze naleznete důležitou informaci o změně účtu organizace.

Maluje se mateřská škola a školní jídelna

Od pondělí 26. července 2021 se malířská firma, která dokončila malování v základní škole, přemístila do mateřské škola a školní jídelny.

Kdo nás dnes navštívil v MŠ ???

Do naši prima školky ve středu zavítal tatínek Amálky, který pracuje u Speciální pořádkové jednotky v Praze. Pro děti si připravil pestrý program. Na barevných fotografiích představil vozidla, zbraně a v neposlední řadě zvířátka, které policie využívá ke své práci. Na ukázku přivezl ochranný oděv, štíty, helmy, pendreky, dýchací masky a jiné, které si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet. Pan Hoško děti zaujal a získal si jejich pozornost po celou dobu své návštěvy. Na závěr všechny děti obdaroval drobným dárkem, který je velmi potěšil. Touto cestou děkujeme panu praporčíkovi Ladislavu Hoškovi za příjemné dopoledne a těšíme se, že nás v budoucnu opět navštíví.

Petra Červenková, chůva v MŠ

Návštěva dětí v základní škole Břežany

A je tu vytoužené úterý 22.6.2021. Jaké to bude ve škole? Bude tam bráška, sestřička nebo nějaký kamarád? Půjdou jen budoucí prvňáčci nebo také ,,přípravka‘‘? Samozřejmě, že všichni. Děti si poslechly, jak současní prvňáčci čtou, počítají, napsali jména našich dětí na tabuli, ukázali dětem, jak píšou do sešitů. Všichni zhlédly krátkou pohádku Míša Kulička, o přestávce si zahráli kopanou na hřišti, házeli si s míčem, kreslili na chodník. Na rozloučenou jsme zazpívali školákům písničku a společně se vyfotili před školou. „Ahoj školko, škola volá!“

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky