Probouzení broučků

V pátek 19. 5. 2023 proběhla na trase od dětského hřiště k základní škole akce „Probouzení broučků“, kterou zorganizovalo sdružení rodičů při ZŠ. Během cesty děti hledaly přírodniny, malovaly na silnici broučky a zahrály si i na žabičky. Na školní zahradě byla celá akce zakončena posezením u ohně a děti si díky splněným úkolům zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Lucie Martinková , ředitelka školy

Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. V úterý 4. dubna 2023 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 20 dětí a u některých rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 15 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky se už teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.

Čarodějnický rej v mateřské škole 2023

V pátek 28. 4. 2023 se u nás v mateřské škole konal tradiční rej čarodějnic. Děti přicházely v nádherných kostýmech. Ve třídě proběhl průvod masek, poté jsme přešli na zahradu MŠ, kde byly pro děti připravené různé soutěže. Hod čarodějnickou šiškou, skládání tematických obrázků, let na koštěti, lovení brouků ve slizu aj. Třešničkou na dortu bylo pro děti dočasné tetování dle vlastního výběru. Po absolvování všech stanovišť bylo pro děti přichystané malé občerstvení a děti obdržely letecké průkazy. Tento kouzelný den jsme si velmi užili. Těšíme se na příští slet čarodějnic.

Tereza Harenčáková, učitelka

Posezení se strašilkou australskou v MŠ

V úterý 12. dubna 2023 proběhlo v mateřské škole posezení na téma z hmyzí říše strašilky australské. Děti si s nadšením strašilku prohlédly. Zjistily, že i když tento hmyz není příliš líbivý, není důvod se bát. Strašilky, které připomínají listy, kůru nebo větvičky stromů děti mohly prozkoumat velmi zblízka. Shodly se, že ve volné přírodě by byly skoro neviditelné. 

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Zápis dětí do mateřské školy 2023

Informace k zápisu do mateřské školy 2023

Divadlo Květinka v MŠ 2023

V úterý 4. 4. 2023 proběhlo v mateřské škole jarní představení divadelní společnosti Květinka. Děti se shromáždily ve třídě Koťátek a shlédly vystoupení, během kterého se naučily básničky a písničku. Seznámily se s jarním kvítím. Dozvěděly se, jak o květiny pečovat a také pro koho jsou nezbytně potřebné. Seznámily se s životem včel ve včelím úlu, s postupem výroby medu, s různými rolemi včel. Například včely strážkyně úl střeží a chrání. Prohlédly si plástev medu a na závěr vystoupení si mohly zahrát na včelky a medvěda.  Již nyní se společně těšíme na další vystoupení.

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Morana v mateřské škole 2023

I v naší Mateřské škole Břežany jsme se se zimními dny rozloučili pomocí rituálu vynášení Morany. Každá třída svoji Moranu pojala trochu jinak, a tak jsme ve třídě Žabiček mohli vidět Moranu z pečiva, naopak ve třídě Koťátek z větviček a vaječných skořápek. Po vyrábění následovala cesta k rybníku či potoku, kde jsme naše výrobky vypustili na vodu, a tak se oficiálně rozloučili se zimním počasím a přivítali teplé jarní dny.

Michaela Pavlíčková, učitelka třídy Žabiček

Babičko, vyprávěj MŠ

V pondělí 21.3.2023 navštívila naši školku paní Elešová, která přišla dětem předčítat z knihy Tajemství starého dubu, kterou napsala paní Jindřiška Gurková. S dětmi jsme se náhle přenesli do tmavého lesa plného zvířátek, která mají své příběhy a řeší různé trable a starosti všedního dne. Děti se okamžitě zapojily a spolupracovaly. Povyprávěli jsme si o specifikách zvířat. Například proč se o datlovi hovoří jako o „doktorovi“ lesa? Proč se straka označuje jako „zlodějka“ a další zajímavosti. Bylo to velmi příjemné a pro děti poučné a zajímavé dopoledne. Ještě jednou moc děkujeme paní Elešové a těšíme se na příště.

Michaela Růžičková, učitelka třídy žabiček