Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Praha, 7. ledna 2021 – Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna 2021 bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Viz příloha.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny.

Vánoční program a výzdoba v základní škole 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků základních škol.

Huráááá sníh!!!

Jako náplň dalších hodin tělesné výchovy jsme využili krásného zimního počasí, kterého si děti náramně užily.

Eva Jurkasová, asistent pedagogaInformace k provozu škol a školských zařízení

Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020

Hrabání listí

V rámci našich dnešních hodin „tělesné výchovy“ jsme v okolí školní budovy s žáky prvního a druhého ročníku shrabali popadané listí.

Mgr. Szajko Rostislav, učitel

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Podzimní tvoření ve školní družině – vyhodnocení

Soutěž ukončena! Dříve než prozradím výherce naší podzimní soutěže jsem chtěla poděkovat všem, kdo se na vyrábění podíleli. Jsou to děti ze školní družiny, jejich sourozenci a nesmím zapomenout na Vás rodiče, kteří doprovodili své děti při sbírání přírodnin. Jsem si vědoma toho, že nejdříve musíte s dětmi podstoupit online výuku, vypracovat všechny domácí úkoly a potom si ještě najít čas na tvoření s nimi. MOC SI TOHO VÁŽÍM! Slíbila jsem, že ocením tři nejlepší výrobky. Věřte mi, že rozhodování bylo velmi těžké až nadlidské. Vyzvala jsem i kolegy, aby mi můj těžký úkol pomohli usnadnit. Dopadlo to tak, že oceníme místo tří výherců rovnou sedm. Všichni ostatní, kdo se zúčastnili, dostanou sladkou odměnu. Jak to tedy dopadlo? Výherci soutěže jsou: Pepík Š. 1.tř., Helenka F. 1.tř., Anetka H. 2.tř., Domča K. 3.tř., Natálka K. 3.tř., Maty S. 5tř., Chris A. 5.tř. Všem výhercům gratulujeme. Ceny budou dětem rozdány, jakmile se budou moci vrátit zpět do školy. Posuďte sami, jak bylo rozhodování těžké (viz fotogalerie- prvních sedm fotek jsou výherci )

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Informace z MŠMT

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf