Podmořský svět v naší PRIMA škole

Ve středu 8. 3. 2023 proběhly v naší škole předzápisové aktivity pro děti předškolního věku, které mají zájem nastoupit do přípravné třídy a do prvního ročníku. Společně s dětmi jsme se ponořili do tajemných hlubin moře. Věříme, že všechny toto téma bavilo, bylo pro Vaše děti přínosem i zábavou zároveň.

Eva Jurkasová, učitelka

Předškoláci pozor!

Ve středu 8. 3. 2023 od 16 hodin zveme všechny naše budoucí prvňáčky a děti, které chtějí ve školním roce 2023/2024 nastoupit do přípravné třídy. Jsou zde pro vás připraveny hry a soutěže v podmořském světě. Přijďte se s námi ponořit do tajemných hlubin moře a poznat se s paní učitelkami i se školou. Všichni se na vás těšíme.

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.

Sportovní den – týmové soutěže

Páteční dopoledne 17. února 2023 bylo opět věnováno pohybu. Pro tentokrát byl sportovní den zasvěcen netradičním pohybovým soutěžím smíšených týmů.  Žáci byli prostřednictvím losování rozděleni do 4 – 5členných skupin ve dvou kategoriích mladších a straších žáků. V tělocvičně na ně čekalo připravených 9 stanovišť, kde museli prokázat nejen pohybovou a fyzickou zdatnost, ale zejména schopnost spolupráce. Společně měli například co nejrychleji zvládnout postupně přenést a rozložit švédskou bednu, přesunout se z jedné strany tělocvičny na druhou jen s pomocí dvou žíněnek bez toho, aby se nohou dotkli podlahy, či pomoci ostatním členům svého týmu převálet se od jednoho kuželu k druhému na masážních válcích. Velký úspěch měla také opičí dráha s hlavolamem tangram či štafety s míčem. Žáci se podporovali a uměli se vzájemně za odvedené úsilí i pochválit. Následující středu jsme vyhlásili 3 vítězná družstva v obou kategoriích a všechny ostatní jsme mohli ocenit alespoň potleskem za projevené nadšení a snahu.

Jana Tůmová, učitelka

Ukázky z hodin tělesné výchovy

Pololetní vysvědčení v přípravné třídě 2023

V úterý 31. 1. 2023 se i v přípravné třídě předávalo pololetní vysvědčení. Ve třídě se všichni pilně učí a pracují. Děti sice nejsou hodnoceny známkami, ale přesto si odnesly barevné vysvědčení s usměváčky i slovní hodnocení. 

Eva Jurkasová, třídní učitelka 

Dům pro tučňáky v první třídě

Kdo si hraje – nezlobí. Žáci 1. třídy jsou toho pěkným příkladem, když sami o přestávkách svoji kreativitou vytvořili domeček pro tučňáky a garáž. Při tom si rozvíjeli logické i prostorové myšlení a hlavně kamarádství a spolupráci. 

K. Železná, asistentka pedagoga

 

Tříkrálová sbírka 2023

Úterní ráno 10.1. 2023 v naší škole začalo netradiční návštěvou sestry Františky, která dětem poutavě povyprávěla o cestě Tří králů do Betléma. V závěru svého vyprávění dětem popřála, aby jim dnešní spoluúčast na Tříkrálové sbírce přinesla spoustu radosti z pomoci, kterou tak projeví těm, kteří ji potřebují. Po vydatné svačince se naši žáci zabalili do šál a v doprovodu paní učitelek se rozešli po obci. U každého domu, kde zazvonili, předali cukřík s kalendářem nového roku a za zazpívanou koledu dostali od břežanských obyvatelů příspěvek do kasičky. Šťastné úsměvy na tvářích vykouzlily děti zejména u obyvatel i personálu zámku při jehož návštěvě si stihly prohlédnout i Betlém, jež je stále k vidění ve zdejším kostelíčku. Po návratu do školy děti ještě zazpívaly zaměstnancům a v jídelně už je netrpělivě očekávala paní kuchařka se zaslouženým obědem.

Jana Tůmová, učitelka

Vítejte v přípravné třídě

Eva Jurkasová – učitelka přípravné třídy, Tereza Pawelková – asistentka pedagoga

Vánoční přání 2022

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Vánoční besídka 2022

Na pondělí 19. 12. 2022 si děti z mateřské školy a žáci základní školy nachystali vánoční besídku pro rodiče a všechny přátele školy, která proběhla ve sportovní hale. K vidění byly například scénky o narození Ježíška. Dále úsměvný pohled, jak to chodí o Vánocích v některých rodinách a připomenutí vánočních zvyků. Nechyběl ani zpěv koled, tanec a hra na flétnu.

K. Železná, asistentka pedagoga

Besídka 1, Besídka 2, Besídka 3, Besídka 4, Besídka 5, Besídka 6, Besídka 7