Pomůcky pro školní rok 2024/2025

Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024

V pátek 28. června 2024 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2023/2024.

Zahradní slavnost 2024

V úterý 25.6.2024 na zahradě naší školy se opět uskutečnila zahradní slavnost. Na programu bylo vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ, pasování předškoláků a loučení s páťačkami. Návštěvníci měli také možnost občerstvení. Celá akce se vydařila a měla velký úspěch. 

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video10 Video 11
Video 12 Video 13 Video 14

Výlet 4. třídy 2024

V úterý 18. 6. 2024 se 4. třída vydala na výlet do Znojma, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla po Znojmě a povídala pověsti, které se týkaly znojemské historie. Například pověsti  o Zikmundu Lucemburském, které popisovaly, jak zemřel. Děti měly z pěti pověstí uhádnout tu, která je pravdivá. Na konci prohlídky, se dozvěděly, která pověst je pravá.  Čekala nás také prohlídka Vlkovi věže, kde jsme měli krásný výhled na Znojmo. Někteří se báli 123 schodů vyjít, včetně paní učitelky, ale jeden za všechny, všichni za jednoho a společně jsme to dokázali. Navštívili jsme také znojemské muzeum, podívali jsme se k Rotundě svaté Kateřiny. Výlet jsme ukončili zmrzlinou. Unavení, ale spokojení a s úsměvem jsme odjížděli zpět do školy.

Mgr. Denisa Šebelová, třídní učitelka

Projekt finanční gramotnosti

V letošním školním roce jsme v naší prima škole zrealizovali projekt, kterým jsme chtěli u dětí rozvíjet schopnost hospodařit s penězi. Každá třída obdržela určitý finanční příspěvek od SRPŠ, kterému tímto moc děkujeme. Děti si naplánovaly, co budou vyrábět k prodeji na vánoční jarmark. Všechny třídy využily jimi vypěstovanou levanduli ze školní zahrady, kterou děti použily do svých výrobků. S pomocí učitelů spočítaly, objednaly a zpracovaly i další potřebný materiál a pečlivě všechny výrobky vyrobily. Utržené peníze poté třídy utratily dle svého uvážení, a to ve všech případech na školní výlety. Věříme, že byl tento projekt smysluplný a že nám pomohl aspoň trochu děti připravit na praktický život.

Zuzana Blahová, učitelka

Plavecký kurz 2024

V letošním školním roce se žáci 2. – 5. ročníku opět účastnili plaveckého kurzu. Nově v areálu krytého bazénu Louka ve Znojmě.

Školní výlet 1. a 2. třídy – Osada Havranů Hnanice

V úterý 18. 6. 2024 jsme se vydali do Hnanic, kde na děti čekali tři fajnoví instruktoři se svým programem. A že byl opravdu bohatý! Hned ráno proběhla pořádná rozcvička i s kliky a dřepy. Po rozdělení do týmů začalo sbírání bodů v různých disciplínách – referát, hry na hřišti, vodní bitva, křídová soutěž. Vše bylo propleteno oblíbenou vybíjenou, svačinkou a, jak se radovaly děti, „párečkovým“ obědem. Počasí nám přálo, sluníčko pálilo, takže asi nejlepší byly hrátky s vodou, které děti příjemně unavily.

Mgr. Zuzana Blahová, učitelka

Výlet 3. třídy 2024

V úterý 18. 6. 2024 se 3. třída vydala na výlet do Hrušovan nad Jevišovkou. Navštívili jsme dětské hřiště, ze kterého jsme šli do hračkářství. Po cestě k našemu hlavnímu cíli jsme se zastavili v kavárně, kde nám v teplém počasí přišla vhod ledová tříšť, zmrzlina a domácí limonáda. Po příjemném osvěžení jsme se cestou zastavili u chovatele želv, které si žáci mohli pochovat. A nakonec nás čekalo to nejlepší z celého dne a to byl bazén, ve kterém si žáci užili spoustu legrace.

Mgr. Dana Burdová, třídní učitelka

Muzeum v ŠD 2024

V pátek 17.5.2024 jsme v rámci školní družiny vytvořili na chodbě školy malé muzeum starých předmětů. Předměty si děti z jednotlivých oddělení mohly osahat a dozvěděly se, jak jednotlivé věci fungovali a k čemu sloužily. Měly tak možnost si z blízka prohlédnout například staré žehličky, mlýnky na kávu, kuchyňské náčiní, klíče na kola a jiné. Moc děkujeme rodičům za spolupráci a zapůjčení muzejních kousků.
E. Hušková, vychovatelka

Přípravná třída na výletě 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 se vydala naše přípravná třída na školní výlet do jaroměřického zámku, kde se děti také zúčastnily dětského programu.

Eva Jurkasová , tř. učitelka