Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025

Ve středu 3. března 2024 se naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025.

Matematická soutěž Klokan 2024

Před velikonočními prázdninami se naši žáci stihli zapojit do celosvětové matematické soutěže Klokan. V kategorii Cvrček řešili náročnější matematické úkoly žáci 2. a 3. ročníku, pro 4. a 5. ročník byly připraveny úlohy úrovně Klokánek. Za každý ročník byl odměněn žák či žákyně s nejvyšším počtem získaných bodů. Ve 2. ročníku se na 1. místě umístila Sofie Wiederová, 3. ročník reprezentoval nejlepším výsledkem Alexandr Drechsler. Aneta Hráčková a Viktorie Gabrhelová byly nejúspěšnější řešitelky za 4. a 5. ročník. Všichni zúčastnění se do řešení zapojili s nadšením a velkým úsilím.

Mgr. Jana Tůmová, učitelka

Velikonoční sportovní den

V pátek 22. 3. 2024 se uskutečnil další sportovní den v naší prima škole. Tentokrát se děti losováním rozdělily do šesti skupin podle barev. V první části programu se věnovaly skupinovým hrám a trénováním spolupráce a komunikace v týmu. Všem týmům se dařilo výborně a děti se spolu hodně zasmály. V druhé části programu potom každý tým hledal po celé zahradě vajíčka. Vyzkoušely si tedy, jak se slaví Velikonoce v jiných státech. Za nalezená vajíčka, a že jich musel každý tým najít 24, dostali všichni sladkou odměnu. Diskotéka na závěr jen podtrhla již tak skvěle strávený den.

Zuzana Blahová,učitelka

Video ze sportovního dne.

Zápis do přípravné třídy 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Předzápisové aktiviy – Z pohádky do pohádky

Ve středu 13. března 2024 se uskutečnily předzápisové aktivity na téma „Z pohádky do pohádky.“

Předzápisové aktivity

Ve středu 13. března 2024 se na základní škole uskuteční předzápisové aktivity.

Sportovní den 23. 2. 2024

Poslední únorový pátek se nesl ve znamení sportu. Při příchodu do tělocvičny se děti rozehřály tancem a hrou na sochy. Poté následovalo protažení a rozcvičení. Na stanovištích děti čekalo plazení, přebíhání přes lavičku, šplh o tyči, vylézt po žebřinách a sklouznout se po lavičce dolů, skok přes švihadlo, hod na koš, slalom s florbalovým míčkem, jízda v sedě či břiše na pennyboardu, hod kostkou a dle sečtených čísel udělat daný počet dřepů, přetahování. Přetahování se nakonec zúčastnily nejen děti, ale také paní učitelky, kdy zkoušely proti sobě porovnat své síly. Sportovní den jsme zakončili opět tancem. Tento den jsme si všichni moc užili, protáhli se, zatančili si, zasportovali a vítězi se stali všichni, protože jsme zvládli společně všechny disciplíny.

Mgr. Denisa Šebelová, učitelka

Video

Jak se měli prvňáci ve druhém čtvrtletí?

Opět se ozýváme světu se zprávou, jak se nám dařilo. Z fotek můžete vidět, jak jsme trávili advent, přípravy na besídku, návštěvu divadla, dovádění na sněhu, bojovku s pokladem a další prima věci, které jsme prožili. První pololetí jsme ukončili předáváním našeho prvního vysvědčení a všichni jsme se těšili z jedniček.
Zuzana Blahová, třídní učitelka

Vánoční besídka 2023

V úterý 19. prosince 2023 se konala v místní sportovní hale vánoční besídka žáků základní školy.

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7

Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 Video 12