Zdravotnický záchranář 2023

Ve čtvrtek 22.6. 2023 nás navštívil zdravotnický záchranář pan Jakub Zifčák. Přednášky se zúčastnily všechny třídy naší základní školy. Pan Zifčák žákům přivezl k nahlédnutí kufřík s lékařským vybavením a pomůckami, jež mají zdravotníci po ruce. Povídal si s žáky o tom, zda prodělali určité druhy chorob, zda se jim stal v životě úraz nebo jestli někdy dokonce volali sanitku. Zopakoval si s nimi základní telefonní čísla, která vytáčíme v případě nepříznivých situací, kdy je nutný zásah zdravotníka, hasičů nebo policistů a také žáky obeznámil s tím, že volání tísňových čísel se využívá pouze v případě, kdy je ohrožen život, zdraví nebo majetek. Dále si dobrovolníci mohli vyzkoušet na figurínách masáž srdce, také jsme shlédli fixaci zlomeniny. Přednáška byla pro žáky zajímavá a žáci tak mohli tentokrát do světa zdravotnictví nahlédnout z pohledu zdravotníka nikoliv pacienta.

Markéta Kvintová, asistentka pedagoga

Výtvarná soutěž Voda a lidé – partneři pro život 2023

Naše základní škola se zúčastnila výtvarné soutěže Vodárenské akciové společnosti Voda a lidé – partneři pro život. Žáci naší školy pod vedením paní učitelky Denisy Šebelové namalovali nebo nakreslili libovolnou výtvarnou technikou výtvory na zadané téma. Výběr výkresů k této výtvarné příležitosti probíhal společně za pomoci všech žáků v každé třídě, jež se zúčastnila tvoření. Žákyně Kateřina Čečilová a Viktorie Andrýsková se umístily na předních příčkách 14. ročníku této výtvarné soutěže. Konkrétně pak Kateřina Čečilová na prvním místě, Viktorie Andrýsková získala od pořadatelů čestné uznání. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií podle věku žáků. Zúčastnily se jí například Základní škola a Mateřská škola Znojmo-Pražská, Základní škola náměstí Republiky, Základní škola JUDr. Josefa Mareše, ale také například Základní škola Dyjákovice a mnohé další. Žákyně, jež se v soutěži umístily byly pozvány do atria Městského úřadu ve Znojmě na slavnostní zahájení výstavy, kde byla také vítězům předána cena. Z naší školy žákyně doprovázela naše asistentka pedagoga Kateřina Železná, která zároveň poskytovala žákyním oporu. Těšíme se na další ročník této soutěže a věříme, že budeme stejně úspěšní jako letošní rok.

Markéta Kvintová, asistentka pedagoga

Dopravní výchova 2023

Ve středu 21. června 2023 nás v základní škole navštívil pan Vysočan, který zde žáky vzdělává v různých oblastech seberozvoje (například ukázka netradičních hudebních nástrojů), tentokrát v oblasti dopravní výchovy. Pro třetí, čtvrtou a pátou třídu si připravil překážky, jež měly žáci zdolávat na kolech. Během jízdy žáci z bodu do bodu převáželi kámen, jenž měl představovat sklenici s vodou a učili se tak držet na kole rovnováhu. Také si ukazovali, jak reagovat při různých dopravních situacích, například na pokyny policisty. Na konci cvičení žáci čtvrté a páté třídy získali řidičské průkazy na kolo. Žáky třetí třídy čeká zkouška, při níž by měli obdržet řidičský průkaz následující školní rok. Včerejšího dne si tedy mohli praktickým způsobem vyzkoušet, co je v budoucnu čeká a nahlédnout na dopravní situaci ze sedadla každého uvědomělého cyklisty, který dodržuje pravidla silničního provozu. Těšíme se na příští rok, zase o krok blíž zodpovědnosti našich žáků na silnicích a zároveň děkujeme panu Vysočanovi za možnosti a vědomosti, které našim žákům předává a poskytuje.

Kvintová Markéta, asistentka pedagoga

Barevný týden v základní škole

Od pondělí 12. června 2023 u nás v ZŠ probíhal barevný týden, kdy se každý den celá škola oblékla do určených barev. Pondělí se neslo v červené barvě, v úterý ve žluté a oranžové barvě, středa byla v barvě modré, čtvrtek v zelené a v pátek to zakončila barva bíla. Všechny děti se tématu zúčastnily a bylo to zpestření, než nám začnou prázdniny.

Barbora Pirová, asistent pedagoga

Škola v přírodě – Kunčice 2023

Ve dnech od 30. 5 . do 2. 6. 2023 naše škola strávila krásné dny na škole v přírodě v Kunčicích, Chata u Profesora, Staré Město. Během těchto dnů nám počasí přálo. Podnikli jsme túry do přírody a Starého Města. Nechyběly ani ranní rozcvičky, každodenní návštěva bazénu a odpolední plnění aktivit a úkolů. Všem se nám škola v přírodě líbila a máme hezké zážitky.

Mgr. Dana Burdová,učitelka

Probouzení broučků

V pátek 19. 5. 2023 proběhla na trase od dětského hřiště k základní škole akce „Probouzení broučků“, kterou zorganizovalo sdružení rodičů při ZŠ. Během cesty děti hledaly přírodniny, malovaly na silnici broučky a zahrály si i na žabičky. Na školní zahradě byla celá akce zakončena posezením u ohně a děti si díky splněným úkolům zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Plavecký výcvik 2023

Ve školním roce 2022/2023 se žáci 1. až 5. ročníku účastní plaveckého výcviku. Tento výcvik probíhá od dubna do června 2022 v Městských lázních ve Znojmě. Žáci absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí. Učí se zde a procvičují plavecké styly, vodní pólo nebo záchranu tonoucího. Součástí jsou také zábavné diskotéky ve vodě.

Mgr. Szajko R, z.ř.š.

Video 1 Video 8 Video 15

Video 2 Video 9 Video 16

Video 3 Video 10 Video 17

Video 4 Video 11

Video 5 Video 12

Video 6 Video 13

Video 7 Video 14

Cyklozávody – Zámek Břežany

Ve čtvrtek 25.5. 2023 jsme se s žáky základní školy a dětmi z Mateřské školy zúčastnili cyklozávodů, které pořádal Zámek Břežany. Každý si přivezl své kolo, koloběžku nebo odrážedlo a následně jsme se vydali do krásného areálu břežanského zámku, kde se závody konaly. Zde se zapsali přítomní závodníci a závody mohly začít! Před vyhlášením soutěže se děti mohly podívat na zvířata, které v areálu v rámci terapií mají. Moc jsme si den užili a budeme se těšit na další společnou akci.

Beseda o včelách

Ve středu 24. května 2023 k nám do školní družiny zavítal Mgr. Ivan Bohátka, aby nám přiblížil život včel. Účastníci se díky němu dověděli, že v úlu žije 1 královna, několik set trubců a několik tisíc dělnic a jakou plní funkci. Bylo jim vysvětleno i ukázáno co to je rojení, jak probíhá i jak se nový roj včel dává z větve stromu do nového úlu. Přinesl na ukázku pomůcky, jež potřebuje každý včelař a vysvětlil, k čemu slouží např. rozpěrák, kuřák či smetáček. Byla možnost si vyzkoušet oblek včelaře, jež brání píchnutí. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu v podobě čerstvého medu.

K. Železná, vychovatelka

Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka