ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné nově dle informací ČSSZ škola nevydává ani nepotvrzuje. Je potřeba nahlásit zaměstnavateli, že jste s dítětem na ošetřovném a v průběhu října si stáhnout nový formulář na webových stránkách ČSSZ, které doporučujeme sledovat i pro další informace: https://www.cssz.cz/

Výuka náboženství ve škole

Milé děti, rodiče, vzhledem k současné nepříznivé pandemické situaci v naší obci, probíhá také výuka nepovinného předmětu Náboženství distančním způsobem. Od sestry Františky jste obdrželi pracovní sešity, podle nichž se budete, na základě zasílaných metodických pokynů prostřednictvím emailu, vzdělávat. Sestru Františku můžete kontaktovat telefonicky či prostřednictvím emailu.

Lucie Martinková, ředitelka

Uzavření předškolního zařízení od 19. 10. 2020

Vzhledem k aktuální situaci pozitivity COVID-19 v obci rozhodla starostka obce o uzavření MŠ Břežany, a to od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání.

ORGANIZACE VÝUKY NA ZŠ Břežany OD 14. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 je rozhodnutím Vlády ČR zakázána přítomnost žáků v budově školy. Všechny ročníky přecházejí na distanční výuku. V týdnu
26. – 30. 10. 2020 proběhnou podzimní prázdniny prodloužené ministrem školství.

PRŮBĚH DISTANČNÍ VÝUKY

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná ze zákona, a proto bude i hodnocena. Pokud žák ze zdravotních důvodů nebude moci na úkolech distanční výuky pracovat, musí ho jeho zákonný zástupce (rodič) omluvit u třídního učitele formou e-mailu. Pracovní e-mailová adresa pedagogických pracovníků ve tvaru: počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz /webové stránky školy – kontakty/

Úkoly ze všech předmětů na celý den dle rozvrhu hodin budou zasílány na emaily žáku, které jim byly  vlepeny do ŽK, vždy nejpozději daný den. Jednotliví vyučující žákům sdělí, jakým způsobem budou žáci práci odevzdávat a jakým způsobem ji vyučující budou hodnotit. Hlavním komunikačním kanálem mezi žáky v distanční výuce a vyučujícími bude e-mailová komunikace.

1. ročník se bude vzdělávat přes Microsoft Teams, kdy budeme pracovat pomocí videokonference.

Stravování žáků vzdělávaných distančně.
Žákům byla strava kompletně odhlášena na dobu distanční výuky.  

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
Žádost o ošetřovné si od středy 14. 10. 2020 mohou zákonní zástupci vyzvednout v budově školy v pracovních dnech od 11 do 11.30. Po příchodu před školu zatelefonovat na telefonní číslo 515 277 113 nebo zazvonit na zvonek.

V případě prodloužení povinné distanční výuky přejde PRIMA ZŠ Břežany od 2. 11. 2020 na vzdělávání prostřednictvím MS Teams kompletně. Sledujte dále naše webové stránky.

Mgr. Martinková Lucie, ř.š.

Informace pro žáky a rodiče

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se s účinností od 10. září 2020 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

 Vstup do společných prostor naší školy bude povolen pouze s těmito ochrannými prostředky. Všechny děti a žáci budou mít minimálně dvě roušky na den a sáček pro její uložení. 

 Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/rousky-budou-povinne-i-ve-skolach-ve-tridach-vsak-ne-40335822#seq_no=6&source=hp&dop_ab_variant=416880&dop_req_id=PHXjuPzGGNJ-202009100241&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci

Informace pro zákonné zástupce-aplikace MS Teams

Vážení rodiče,
podle § 184 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je škola povinna dětem a žákům poskytovat z důvodu krizového opatření nebo z důvodu mimořádného opatření distanční vzdělávání (výuku na dálku). Současně jsou děti a žáci povinni se distančně vzdělávat. Online výuka bude probíhat v případě zavření školy prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou si děti a žáci nainstalují na vlastním zařízení (PC, NTB, tablet, telefon).

1. Aplikaci pro stažení a instalaci najdete zde: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

2. Po instalaci a spuštění bude nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno je ve tvaru počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz . Například l.martinkova@zsbrezany.cz. Přihlašovací jméno a heslo žáci obdrží od třídního učitele.

3. Ve vlastní aplikaci je na levé straně nabídka: zvolte „Týmy“, zde klikněte na čtvereček své třídy.

4. Další funkcí aplikace Teams, kromě výuky videokonferencí – schůzky, je její využití jako komunikačního nástroje, kde vyučující zveřejňuje informace k výuce, úkoly, termíny testů. Stejně zde může také psát žák nebo rodič vyučujícímu.

4. Pokud si vyučující nastaví online schůzku a žák se k ní připojí, objeví na pravé straně nápis „Probíhající schůzka“, kam se žák připojí kliknutím na tlačítko „Připojit se“. Objeví se zde také potvrzovací tabulka, kde zaškrtne tlačítko ztišení mikrofonu, příp. jeho vypnutí. Ke komunikaci a k zapnutí bude žák vyzván vyučujícím.. Nebude tak docházet k rušení.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Informace pro všechny zákonné zástupce žáků I. stupně a družiny.

Vážení rodiče,z důvodu krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 bude od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 probíhat výuka takto:
1. stupeň
Žáci 1. stupně se budou vzdělávat jako doposud, tj. budou do školy docházet každý den (prezenčně) a výuka bude probíhat podle rozvrhu.
V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se neučí. 26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 dny volna vyhlášené MŠMT, 28. 10. 2020 – státní svátek, 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny.
Provoz školní družiny je od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 přerušen.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
V případě, že žák nemá technické vybavení a možnost internetového připojení, tak si úkoly a materiály pro výuku může žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout osobně každý čtvrtek v době od 13,00 do 13,15 před školou od vyučujících.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Září ve školní družině

První měsíc ve školní družině začal seznamováním se s novým prostředím hlavně pro naše prvňáčky. Starší kamarádi žáčky uvítali a ihned jsme se dali do práce. Podzimní zdobení nástěnek, oken, venkovní učebny…, jak se nám to daří můžete zjistit z naší fotodokumentace. Přejeme Vám krásný podzim.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Plavecký kurz 2020

Začátkem letošního školního roku (v září) jsme pokračovali v plaveckém kurzu, který začal v lednu 2020 a byl přerušen v souvislosti s šířením onemocnění koronavirem. Celkem v deseti dvouhodinových lekcích se žáci čtvrtého a pátého ročníku zdokonalili v plaveckých dovednostech a stylech. Na závěr všichni obdrželi MOKRÉ VYSVĚDČENÍ za splněné úkoly.

Mgr. Rostislav Szajko, učitel

Naše poprvé…

V tomto měsíci si prvňáčci utvářeli základní návyky spojené se školou, kterou jsme samozřejmě teprve poznávali a seznamovali jsme se se spolužáky.  Značili jsme si sešity, poznávali učebnice a pracovní sešity a kromě toho jsme si užili všechna ostatní poprvé.  První setkání s abecedou a písmenky, první počítání, první výtvarné chvilky – mimochodem… vznikly nám velmi povedené práce. A nejoblíbenější poprvé – tělocvik v tělocvičně. A pro mě krásný pocit, že mám zase tu čest být při tom…                 

Mgr. Lucie Martinková, tř. učitelka