Požární prevence v ZŠ 2022

V pátek 17.6. 2022 se žáci setkali s hasiči, kteří jim vyprávěli o své práci a také jim vysvětlovali, jak se zachovat v případě požáru. Na závěr si žáci mohli prohlédnout hasičské auto. Žákům se program velice líbil.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Projektový den ve výuce v MŠ – keramika

Ve středu 8. 6. 2022 k nám zavítala skvělá paní učitelka Marcela Tomanová, která do naší školky přijela představit svůj veliký koníček, kterým je tvoření z keramické hlíny. S dětmi jsme si celý týden povídali na téma U moře, tak i vyrábění bylo cíleno tímto směrem.  Děti si s naší pomocí vyválely hlínu, potom si podle šablony vyřízly rybku, kterou následně speciálními pomůckami ozdobily. Až se rybka ohřála v peci, mohly děti dokončit své snažení. Každá rybka dostala barevný kabátek. Nás i děti práce s hlínou a spolupráce s paní Tomanovou velmi bavila. Rádi si tento nevšední zážitek v budoucnu zopakujeme. 

Tereza Harenčáková, uč. třídy Žabiček

Plavecký výcvik 2022

Ve školním roce 2021/2022 se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili plaveckého výcviku. Tento výcvik probíhal od dubna do června 2022 v Městských lázních ve Znojmě. Žáci absolovovali celkem devět dvouhodinových lekcí. Učili se zde a procvičovali plavecké styly, vodní pólo nebo záchranu tonoucího.

Mgr. Szajko Rostislav, učitel

Škola v přírodě 2022

Naše škola se v letošním roce zúčastnila školy v přírodě, a to v Rekreačním a školícím středisku Kopánky, Mikulčin Vrch 214, 687 74 Starý Hrozenkov. V termínu od 17. 5. do 20. 5. 2022. Pobyt byl pro naše žáky poučný a zároveň velice zábavný.

Mgr. Šebelová Denisa, učitelka

Výtvarná soutěž 2022

První ročník výtvarné soutěže HRY A HRAČKY NAŠICH PRARODIČŮ byl velmi úspěšný.
Do výtvarné soutěže se mohly zapojit nejen mateřské ale i základní školy. Hlavním úkolem mladých výtvarníků bylo libovolnou technikou výtvarně zachytit hračky prarodičů. Předně však děkujeme všem dětem za účast, za velmi krásné obrázky, se kterými si daly spoustu práce.

Kategorie I. – mateřské školy

1. místo –  Šafránková Natálie

2. místo – Berza Filip

3. místo – Ontlová Ellen

Katergorie II. – žáci 1. – 2. třídy základní školy

1. místo – Josef Šuráň

2. místo – Liliana Drechslerová

3. místo – Sofie Šebelová

Kategorie III. – žáci 3. – 4.  třídy základní školy

1. místo – Šimon Plachý

2. místo – Ondřej Wieder

3. místo -Viktorie Andrýsková

Kategorie IV. – žáci 5. – 6. třídy základní školy

1. místo – Štefan Hons

2. místo – Natálie Daňhelová

3. místo – Samanta Hodečková

Kategorie V. – žáci 7. – 9. třídy základní školy

1.místo – Viktorie Komínová

2. místo – Karolína Mikóvá

3. místo – Valeriia Golovina

Tereza Pawelková, asistent pedagoga

Dětský den

Ve středu 1. 6. 2022 si pro naše žáky připravily vychovatelky školní družiny dětský den. Dopolední program byl nabitý sportem, kde některá stanoviště byla zaměřena na hlavolamy. Celý program zakončila sladká odměna v podobě rautu. Nechyběla ani zmrzlina, za kterou moc děkujeme místní cukrárně. Jediná ústa nezůstala bez úsměvu díky tombole, ve které si žáci vylosovali spoustu krásných odměn.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Cyklozávody

Ve středu 25.5. 2022 jsme se s žáky zúčastnili cyklozávodu, který pořádal Zámek Břežany. Každý si přivezl své kolo a následně jsme se vydali do krásného areálu břežanského zámku, kde se závod konal. Zde se zapsali přítomní závodníci a závod mohl začít! Před vyhlášením soutěže se děti mohly podívat na zvířata, které v areálu v rámci terapií mají. Moc jsme si den užili a budeme se těšit na další společnou akci.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Tvoření z keramické hlíny ve škole

Ve středu 4. 5. a v pondělí 16. 5. 2022 si všechny děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou. Pod vedením lektorky Marcely Tomanové se pustily do vyrábění. Dětem se práce s hmotou velmi líbila a dařila.
Eva Jurkasová, učitelka

Průkaz mladého cyklisty

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 jsme se vypravili na hřiště u tělocvičny, kde nás čekal test znalostí dopravních značek a řešení dopravních situací na křižovatkách. Na dopravním hřišti jsme jezdili na kole a dodržovali dopravní předpisy. Úspěšní cyklisté ze čtvrtých ročníků obdrželi po splnění praktických dovedností průkaz cyklisty.

Tereza Pawelková, asistentka pedagoga

Mobilní planetárium ve škole

V pátek 13.5. 2022 nás v Břežanech navštívilo mobilní planetárium z Brna. V planetární kopuli nám promítali pohádku jménem Polaris, která pojednávala o medvědovi a tučňákovi, kteří cestovali do vesmíru. Dětem se pohádka moc líbila a dozvěděly se spoustu nového na téma vesmír.