Sportovně turistický den

V rámci školního projektu sportovních aktiv jsme se ve čtvrtek 24. března 2022 vydali společně celá škola na sportovně turistickou vycházku k břežanské osadě Ležák, která se nachází nedaleko naší školy. Po příchodu do cíle si děti nasbíraly dřevo na oheň a pan učitel jej poté s opatrností zapálil. Paní učitelky pomohly s přípravou špekáčků a hurá na opékání! Až měly děti plná bříška, tak jsme se vydali na cestu zpět, tentokrát lesem. Moc jsme si krásný sluneční den v přírodě užili a už se těšíme na další sportovní den.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Vesmír v naší PRIMA škole

V pátek 4. 3. 2022 proběhly v naší škole předzápisové aktivity pro děti předškolního věku, které mají zájem nastoupit do přípravné třídy a do prvního ročníku. Společně s dětmi jsme prozkoumávali celý vesmír – povrch měsíce, sluneční soustavu, bylo připraveno hmatové domino, jízda autíčkem po planetě Mars, navštívila nás i bytost z jiné planety, která rozdávala dětem malou drobnost. Věříme, že všechny toto téma bavilo, bylo pro Vaše děti přínosem i zábavou zároveň.


Eva Jurkasová, učitelka

Návštěva místní knihovny-přípravná třída

V pátek 4.3. 2022 v rámci týdenního tématu “ Moje oblíbená kniha” jsme se vydali do místní knihovny. Velmi milé paní knihovnice pro nás měly připravené povídání o knihách a o jejich rozdělení, seznámili jsme se s podmínkami i možností přihlášení do knihovny. Vyprávěly o dětské literatuře, měly připraveny ukázky knížek, kvíz s postavičkami ze známých pohádek a večerníčků, děti si následně vyrobily záložku do knihy. Ještě před rozloučením s krásným prostředím knihovny jim byly předány diplomy za znalost pohádek, drobná sladkost a s vlastně vyrobenou záložkou jsme se vydali zpět do školy. Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na příští návštěvu.


Eva Jurkasová, učitelka


Zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek uvnitř budov, ve školách a školských zařízeních

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.). Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

· děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,

· zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,

· třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,

· pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Olympijský sportovní den

V pátek 11.2. 2022 jsme si v naší prima škole uspořádali olympijský den plný sportu v rámci školního projektu sportovních aktiv. První dvě vyučovací hodiny probíhala výuka a po svačince jsme se vydali směrem k tělocvičně, kde na nás čekalo mnoho stanovišť připomínající olympijské disciplíny. Mohli jsme tak například vidět lyžování, skok na lyžích, snowboarding, bobování, hokej či biatlon. Po velkém sportovním výkonu jsme dostali sladkou odměnu v podobě oplatků. Moc jsme si olympijský den užili. Sportu ZDAR!

Denisa Šebelová, učitelka ZŠ


Video z akce

Návštěva v divadle Radost

Ve čtvrtek 3.2. 2022 jsme se vydali do Brna do divadla Radost na představení Ronja, dcera loupežníka. Děti byly natěšené na divadlo už během cesty autobusem, což byl pro některé také velký zážitek. Po příjezdu do divadla jsme odložili kabáty do šatny a rovnou se vrhli na představení. O přestávce se žáci občerstvili a poté jsme pokračovali ve sledování představení. Pohádka se nám moc líbila a už se těšíme na další návštěvu úžasného divadla Radost.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Zimní Olympijské hry ve školní družině

V pondělí 10. 1. 2022 jsme v prvním oddělení školní družiny slavnostně zahájili zimní olympijské hry. Připomněli jsme si, jak takové hry probíhají a seznámili se s různými typy olympijských sportů. Jelikož letošní zima příliš možností zimním sportům nedává, proběhly téměř všechny soutěžní disciplíny v prostorách družiny. První den si děti vyrobily pochodeň a společně namalovaly olympijské kruhy. V rámci naší olympiády měly děti za úkol splnit 5 disciplín – Slalom na lyžích, lední hokej, jízda na bobech, curling a skeleton. Nakonec zvítězili všichni, kteří splnili všechny disciplíny a domů si odnesli diplom spolu se sladkou odměnou.

Tereza Jurkasová, vychovatelka

Vysvědčení v přípravné třídě

V pondělí 31.1.2022 byl slavnostní den i pro nás v přípravné třídě. Děti dostaly svá první vysvědčení ve formě slovního hodnocení. Již od rána byly plní očekávání a ptaly se, kdy už ta chvíle nastane. A není se co divit, všichni si to za celý půlrok zasloužily. Každý z nich udělal velký pokrok. A hurá na ten další.


Eva Jurkasová, třídní učitelka

Výtvarný kroužek

Od října 2022 žáci se zápalem malují a kreslí. Jsou talentovaní a jejich krásné výkresy zdobí prostory školy. Rozvíjíme naši fantazii, jemnou a hrubou motoriku i myšlení. Také poznáváme další výtvarné techniky. Tvoříme s tím, co přijde pod ruce. Nebojíme se barev, papíru a dalších netradičních materiálů. Do konce školního roku nás čeká ještě hodně práce, která nám vůbec nevadí, protože nás baví.

Tereza Pawelková