Alternativní formy výuky

U nás ve 4. třídě se neučíme jen v lavicích. Učit se hrou je mnohem zábavnější a žáci si nové vědomosti mnohem lépe fixují. Se zlomky jsme se například seznamovali hrou Já mám, kdo má, anglická slovíčka potřebná k pohybu ve městě jsme procvičovali a upevňovali s roboty, gramatiku zase pomocí tzv. běhacích diktátů a různých týmových her probíhajících na chodbách školy.  

Mgr. Vendula Čížková, třídní učitelka