Zahradní slavnost 2024

V úterý 25.6.2024 na zahradě naší školy se opět uskutečnila zahradní slavnost. Na programu bylo vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ, pasování předškoláků a loučení s páťačkami. Návštěvníci měli také možnost občerstvení. Celá akce se vydařila a měla velký úspěch. 

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video10 Video 11
Video 12 Video 13 Video 14