Výlet 4. třídy 2024

V úterý 18. 6. 2024 se 4. třída vydala na výlet do Znojma, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla po Znojmě a povídala pověsti, které se týkaly znojemské historie. Například pověsti  o Zikmundu Lucemburském, které popisovaly, jak zemřel. Děti měly z pěti pověstí uhádnout tu, která je pravdivá. Na konci prohlídky, se dozvěděly, která pověst je pravá.  Čekala nás také prohlídka Vlkovi věže, kde jsme měli krásný výhled na Znojmo. Někteří se báli 123 schodů vyjít, včetně paní učitelky, ale jeden za všechny, všichni za jednoho a společně jsme to dokázali. Navštívili jsme také znojemské muzeum, podívali jsme se k Rotundě svaté Kateřiny. Výlet jsme ukončili zmrzlinou. Unavení, ale spokojení a s úsměvem jsme odjížděli zpět do školy.

Mgr. Denisa Šebelová, třídní učitelka