Projekt finanční gramotnosti

V letošním školním roce jsme v naší prima škole zrealizovali projekt, kterým jsme chtěli u dětí rozvíjet schopnost hospodařit s penězi. Každá třída obdržela určitý finanční příspěvek od SRPŠ, kterému tímto moc děkujeme. Děti si naplánovaly, co budou vyrábět k prodeji na vánoční jarmark. Všechny třídy využily jimi vypěstovanou levanduli ze školní zahrady, kterou děti použily do svých výrobků. S pomocí učitelů spočítaly, objednaly a zpracovaly i další potřebný materiál a pečlivě všechny výrobky vyrobily. Utržené peníze poté třídy utratily dle svého uvážení, a to ve všech případech na školní výlety. Věříme, že byl tento projekt smysluplný a že nám pomohl aspoň trochu děti připravit na praktický život.

Zuzana Blahová, učitelka