Projekt – hmyzí domeček

V rámci environmentální výchovy byl v naší škole zrealizován projekt „hmyzí domeček“, který momentálně zdobí zahradu naší školy. Pan školník byl velice ochotný a sestavil nám konstrukci domečku a o zbytek se už postaraly děti – vyplnily jednotlivá patra přírodními materiály jako je například kůra, polínka, sláma a podobně. Zbudování hnízdiště pro hmyz v nás vzbuzuje velice dobrý pocit. Neučíme totiž děti pouze probírané látce podle osnov, ale učíme je také vážit si přírody a hmyzu, který na této planetě ještě máme a rozvíjíme tak u žáků pomocí těchto ekologických aktivit cit pro vše živé. Do budoucna bychom rádi zbudovali na půdě naší školy také pocitový chodníček pro podporu lepší funkce chodidel a celého těla.

Šebelová D. – učitelka ZŠ