Přednáška o šikaně

Šikana je velmi nebezpečný jev a na duši člověka může zanechat velké šrámy. Agresor si velmi často ani není vědom toho, jaké škody může svým chováním a jednáním napáchat, oběť šikany si zase často neví rady s tím, co se jí to děje, proč a jak z toho ven. Nejdůležitější je v tomto ohledu určitě prevence. Proto jsme do naší školy 9. března pozvali tiskovou mluvčí znojemské policie paní por. Mgr. Lenku Drahokoupilovou, která je zároveň preventistkou. Ta žákům 4. a 5. ročníku velmi poutavě povídala o šikaně, jejím rozpoznání, rizicích, možných trestních důsledcích pro agresora, o tom, jaké to je, když se někdo stane obětí šikany, co dělat, když budou svědky takového chování, a jen tomu nečinně nepřihlížet. Žáci shlédli také dva krátké filmy, které je vtáhly do děje a názorně jim ukázaly, jak šikana může vypadat v praxi a kam až může vést, pokud se oběť šikany nesvěří někomu ze svého okolí nebo okolí zavčas nezastaví agresora v jeho jednání. My se budeme s žáky dále věnovat také tématu kyberšikana a možná nebezpečí internetového světa.

Mgr. Vendula Čížková, výchovný poradce