Projekt – živočichové 5. ročník

V hodině přírodovědy pátého ročníku proběhla projektová výuka na téma:,, Živočichové“. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a jejich úkolem bylo vytvořit informační plakát o dané skupině živočichů. Cílem projektu bylo naučit žáky společně komunikovat, spolupracovat. Vyhledávat informace na Pc, webu, v knihách, encyklopediích a správně je zařadit a využít. Někteří využili své výtvarné dovednosti a dali si záležet na finálním výsledku.

Mgr. Šebelová D., učitelka