Zábavné učení v první třídě 2023

První rok školní docházky je pro každého čerstvého školáčka velmi náročný. S laskavým přístupem v podnětném prostředí se však může stát nezapomenutelným obdobím plným krásných vzpomínek na chvilky objevování nového. U našich prvňáčků se snažíme plně respektovat vývojové zvláštnosti tohoto věku a přistupovat k nabývání nových znalostí inovativními způsoby, které jsou nejen velmi efektivní, ale též dětem přinášejí radost ze samotného procesu učení. Pracujeme především citlivou metodou didaktických her, které nám pomáhají příjemným způsobem natrénovat matematické spoje či postřehování tvarů písmen bez nutnosti nudného memorování. Zapojujeme též prvky Montessori pedagogiky a činnostního učení. Činnostní matematické divadélko nám na podzim pomohlo naučit se porovnávat čísla pomocí voňavých čerstvě dozrálých hrušek i jablíček, nyní počítáme či rozkládáme čísla na rozkvetlé zahrádce plné pestrobarevných tulipánů. Ve třídě máme k dispozici velké množství manipulativních pomůcek s možností diferenciace náročnosti, které mohou po dokončení společně zadaných úkolů děti využívat, a i to nám umožňuje respektovat individuální tempo každého žáka. Hojně využíváme též práci s tablety a notebooky, která je pro děti velmi atraktivní, a zároveň reflektuje  moderní trend rozvoje digitálních kompetencí. V geometrickém učivu se soustředíme na nedílnou součást matematiky, a to prostorovou představivost. Velká část výuky probíhá skupinově či ve dvojicích, díky čemuž podporujeme sociální a komunikativní kompetence každého dítěte. Nejvíce se však soustředíme na to, aby dětem naše výuka přinášela radost.

Jana Tůmová, třídní učitelka