Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Lucie Martinková , ředitelka školy

Projekt můj koníček – 3. ročník

V nedávné době nám představili svůj koníček Helenka Fajmonová- kondiční gymnastika, Honzík Protivínský- fotbal, Kamilka Turecká- taneční kroužek a Petřík Vaibar- judo. Nyní nám o své zálibě povídal Pepík Šuráň- hokej, Filípek Novák- sportovní kroužek a Anetka Bartlová- flétna. Pepík Šuráň hraje hokej za klub Znojemští orli. Pepíkovi byly teprve tři roky, když se s tatínkem na rybníku učil bruslit a díky jeho obrovské píli je dnes držitelem 11 medailí. Seznámil nás s chráničemi každého správného hokejisty a ukázal svůj dres s číslem 12. Pepík dojíždí pravidelně každý týden na hokejový trénink a prozradil nám, že jej hraje především pro zábavu. Nemá za cíl hrát například v české extralize, ale já už se těším na den, kdy Pepíka uvidím v přímém přenosu z mistrovství světa. Filípek Novák dochází do sportovního kroužku naší školy, který organizuje a vede pan učitel Szajko, ke kterému Filípek vzhlíží. Filípek nás seznámil s průběhem hodin, které jsou zaměřeny převážně na fotbal a florbal. Na začátku se vždy s kamarády, kteří taktéž do kroužku dochází, pořádně rozcvičí. Pak pan učitel určí, jakému sportu se dnes budou věnovat a rozdělí účastníky kroužku do družstev. Každá další hodina Filípka těší a motivuje. Dokonce by rád nastoupil za svým kamarádem Honzíkem Protivínským do fotbalového týmu hrající za obec Šanov. Anetka Bartlová se učí hrát na zobcovou flétnu v kroužku paní učitelky Šebelové. Prozradila nám, že při hře na flétnu je důležité především dodržovat správné dýchání a soustředění. Anetka také musí dobře znát noty. Bez nich se totiž při hře na flétnu neobejde. Zahrála nám píseň Běží liška k táboru a společně se svou kamarádkou a zároveň i sestřenicí Helenkou Fajmonovou nám zahrály píseň Hore bratři. Anetku hra na flétnu dost baví a zároveň skvěle doplňuje její hudební nadání.

Učitelka Šebelová D.

Projekt – hmyzí domeček

V rámci environmentální výchovy byl v naší škole zrealizován projekt „hmyzí domeček“, který momentálně zdobí zahradu naší školy. Pan školník byl velice ochotný a sestavil nám konstrukci domečku a o zbytek se už postaraly děti – vyplnily jednotlivá patra přírodními materiály jako je například kůra, polínka, sláma a podobně. Zbudování hnízdiště pro hmyz v nás vzbuzuje velice dobrý pocit. Neučíme totiž děti pouze probírané látce podle osnov, ale učíme je také vážit si přírody a hmyzu, který na této planetě ještě máme a rozvíjíme tak u žáků pomocí těchto ekologických aktivit cit pro vše živé. Do budoucna bychom rádi zbudovali na půdě naší školy také pocitový chodníček pro podporu lepší funkce chodidel a celého těla.

Šebelová D. – učitelka ZŠ

Digitální plnění domácích úkolů

Snažíme se, co v nejvyšší možné míře zvyšovat u žáků digitální gramotnost. Dobře víme, že úkoly musí děti rozvíjet a souběžně by je měly bavit. Díky skvělé spolupráci s rodiči u nás ve třídě tyhle digitální domácí úkoly fungují na 100%. Dětem se tenhle způsob úkolů velice líbí a plní je s nadšením.

Barbora Pirová, asistentka pedagoga

Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. V úterý 4. dubna 2023 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 20 dětí a u některých rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 15 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky se už teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.

Čarodějnický rej ve školní družině 2023

Blížila se Filipojakubská noc, tak i k nám na školní zahradu ve čtvrtek 27. 4. 2023 přiletělo několik čarodějů a čarodějnic. Aby si mohli zatancovat u slavnostního ohně, museli nejprve přečíst kouzelné zaklínadlo. Klíč k zaklínadlu byl rozmístěn po celé zahradě. Všichni se hromadně rozletěli a tím začal ten pravý čarodějnický mumraj a rej. Po přečtení zaklínadla jsme si zatancovali u ohniště, vyrobili čarodějku, pochytali domácí mazlíčky (pavouky a hady) a nakonec se posilnili moučnými červi (bonbónový červíci). Poté co dohasl pomyslný oheň, se všichni rozlétli do svých domovů. 

K. Železná, vychovatelka

 

 

Zábavné učení v první třídě 2023

První rok školní docházky je pro každého čerstvého školáčka velmi náročný. S laskavým přístupem v podnětném prostředí se však může stát nezapomenutelným obdobím plným krásných vzpomínek na chvilky objevování nového. U našich prvňáčků se snažíme plně respektovat vývojové zvláštnosti tohoto věku a přistupovat k nabývání nových znalostí inovativními způsoby, které jsou nejen velmi efektivní, ale též dětem přinášejí radost ze samotného procesu učení. Pracujeme především citlivou metodou didaktických her, které nám pomáhají příjemným způsobem natrénovat matematické spoje či postřehování tvarů písmen bez nutnosti nudného memorování. Zapojujeme též prvky Montessori pedagogiky a činnostního učení. Činnostní matematické divadélko nám na podzim pomohlo naučit se porovnávat čísla pomocí voňavých čerstvě dozrálých hrušek i jablíček, nyní počítáme či rozkládáme čísla na rozkvetlé zahrádce plné pestrobarevných tulipánů. Ve třídě máme k dispozici velké množství manipulativních pomůcek s možností diferenciace náročnosti, které mohou po dokončení společně zadaných úkolů děti využívat, a i to nám umožňuje respektovat individuální tempo každého žáka. Hojně využíváme též práci s tablety a notebooky, která je pro děti velmi atraktivní, a zároveň reflektuje  moderní trend rozvoje digitálních kompetencí. V geometrickém učivu se soustředíme na nedílnou součást matematiky, a to prostorovou představivost. Velká část výuky probíhá skupinově či ve dvojicích, díky čemuž podporujeme sociální a komunikativní kompetence každého dítěte. Nejvíce se však soustředíme na to, aby dětem naše výuka přinášela radost.

Jana Tůmová, třídní učitelka

Alternativní formy výuky

U nás ve 4. třídě se neučíme jen v lavicích. Učit se hrou je mnohem zábavnější a žáci si nové vědomosti mnohem lépe fixují. Se zlomky jsme se například seznamovali hrou Já mám, kdo má, anglická slovíčka potřebná k pohybu ve městě jsme procvičovali a upevňovali s roboty, gramatiku zase pomocí tzv. běhacích diktátů a různých týmových her probíhajících na chodbách školy.  

Mgr. Vendula Čížková, třídní učitelka

Přednáška o šikaně

Šikana je velmi nebezpečný jev a na duši člověka může zanechat velké šrámy. Agresor si velmi často ani není vědom toho, jaké škody může svým chováním a jednáním napáchat, oběť šikany si zase často neví rady s tím, co se jí to děje, proč a jak z toho ven. Nejdůležitější je v tomto ohledu určitě prevence. Proto jsme do naší školy 9. března pozvali tiskovou mluvčí znojemské policie paní por. Mgr. Lenku Drahokoupilovou, která je zároveň preventistkou. Ta žákům 4. a 5. ročníku velmi poutavě povídala o šikaně, jejím rozpoznání, rizicích, možných trestních důsledcích pro agresora, o tom, jaké to je, když se někdo stane obětí šikany, co dělat, když budou svědky takového chování, a jen tomu nečinně nepřihlížet. Žáci shlédli také dva krátké filmy, které je vtáhly do děje a názorně jim ukázaly, jak šikana může vypadat v praxi a kam až může vést, pokud se oběť šikany nesvěří někomu ze svého okolí nebo okolí zavčas nezastaví agresora v jeho jednání. My se budeme s žáky dále věnovat také tématu kyberšikana a možná nebezpečí internetového světa.

Mgr. Vendula Čížková, výchovný poradce

Projekt Můj koníček

Ve třetí třídě v rámci slohové výchovy probíhá projekt “ Můj koníček”, kdy žáci prezentují, do jakého zájmového kroužku dochází. Povídají si a názorně předvádějí, jak mimoškolní výuka záliby probíhá. Projev žáků je samostatný. Paní učitelka pouze pozoruje, jen v případě nutnosti či dotazu vstupuje do prezentace žáka. Spolužáci kladou různé dotazy a otázky, jsou také součástí názorných ukázek. Zatím nám představili svoji zálibu Helenka Fajmonová – kondiční gymnastika, Honzík Protivínský- fotbal, Kamilka Turecká- taneční kroužek, Petřík Vaibar- judo. Helenka dojíždí dvakrát týdně na trénink kondiční gymnastiky do Znojma. Na trénincích využívají různých cvičebních pomůcek jako jsou kladina, kruhy, žíněnky, bradla. Helenka se učí koordinaci, přesnosti, pozornosti. Posiluje svaly celého těla. Kroužek jí dodává energii, motivuje ji ke stále lepším sportovním výkonům, přináší jí radost. Honzík hraje fotbal za obec Šanov. Nosí dres s číslem 9 a během zápasů se mu povedlo několikrát vystřelit gól. Názorně spolužákům ukázal část tréninku, na který pravidelně dochází. Žáci si například vyzkoušeli, jak se “hlavičkuje”. Honzík se nevěnuje fotbalu jen na trénincích či zápasech, Honzík fotbalem žije. Má také široký rozhled o známých fotbalistech a fotbalových klubech. Kamilka dojíždí na taneční kroužek do Hrušovan nad Jevišovkou. Ukázala nám sestavu na představení Aladin, které ji v dohledné době čeká. Kromě pestré škály tanečních prvků nás seznámila i s prvky baletními, s nimiž se také během hodin tance seznamuje. Kamilka netančí pouze tělem, především tančí celým svým srdcem. Petřík dojíždí na kroužek juda do Brna – Židlochovic. Ukázal nám své kimono a vysvětlil nám, jaké jsou jednotlivé úrovně dovedností techniky juda a jejich páskování. Petřík na dobrovolnících předvedl pár úchopů a chvatů s ohledem na bezpečnost. Při výkladu působil sebevědomě, vzbuzoval dojem, že ví, o čem mluví. Jeho výklad spolužáky zaujal, stejně jako jeho osobitý projev, za který by se nemusel stydět ani řečník nebo zkušený učitel. Ostatní žáci nás se svými zálibami postupně také seznámí a my se na jejich výklad prozatím budeme těšit.

D. Šebelová, učitelka