Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Informace pro všechny zákonné zástupce žáků I. stupně a družiny.

Vážení rodiče,z důvodu krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 bude od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 probíhat výuka takto:
1. stupeň
Žáci 1. stupně se budou vzdělávat jako doposud, tj. budou do školy docházet každý den (prezenčně) a výuka bude probíhat podle rozvrhu.
V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se neučí. 26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 dny volna vyhlášené MŠMT, 28. 10. 2020 – státní svátek, 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny.
Provoz školní družiny je od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 přerušen.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
V případě, že žák nemá technické vybavení a možnost internetového připojení, tak si úkoly a materiály pro výuku může žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout osobně každý čtvrtek v době od 13,00 do 13,15 před školou od vyučujících.
Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Září ve školní družině

První měsíc ve školní družině začal seznamováním se s novým prostředím hlavně pro naše prvňáčky. Starší kamarádi žáčky uvítali a ihned jsme se dali do práce. Podzimní zdobení nástěnek, oken, venkovní učebny…, jak se nám to daří můžete zjistit z naší fotodokumentace. Přejeme Vám krásný podzim.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Plavecký kurz 2020

Začátkem letošního školního roku (v září) jsme pokračovali v plaveckém kurzu, který začal v lednu 2020 a byl přerušen v souvislosti s šířením onemocnění koronavirem. Celkem v deseti dvouhodinových lekcích se žáci čtvrtého a pátého ročníku zdokonalili v plaveckých dovednostech a stylech. Na závěr všichni obdrželi MOKRÉ VYSVĚDČENÍ za splněné úkoly.

Mgr. Rostislav Szajko, učitel

Naše poprvé…

V tomto měsíci si prvňáčci utvářeli základní návyky spojené se školou, kterou jsme samozřejmě teprve poznávali a seznamovali jsme se se spolužáky.  Značili jsme si sešity, poznávali učebnice a pracovní sešity a kromě toho jsme si užili všechna ostatní poprvé.  První setkání s abecedou a písmenky, první počítání, první výtvarné chvilky – mimochodem… vznikly nám velmi povedené práce. A nejoblíbenější poprvé – tělocvik v tělocvičně. A pro mě krásný pocit, že mám zase tu čest být při tom…                 

Mgr. Lucie Martinková, tř. učitelka  

Radostné vzpomínky na zimní školu v přírodě

Prázdniny skončily, podzim se pustil s vervou do vládnutí a nám se již v hlavách opět rodí myšlenky na zimní školu v přírodě. V tomto školním roce bychom chtěli opět prožít mnoho hezkých chvil, mít spousty zážitků a oddávat se radostnému dovádění na sněhu s našimi žáky, jako tomu bylo v roce minulém…moc se těšíme!  

Ing. Radka Vozdeková, učitelka

Co je u nás nového?

Letošní velké prázdniny jsme v naší PRIMA škole nezaháleli a snažili se, abychom stihli zrealizovat co nejvíce novinek a překvapení, které rozhodně přispějí ke zpříjemnění výuky i chvilek odpočinku a potěší nejen žáky, rodiče, ale samozřejmě i náš pedagogický tým. Zvládli jsme toho mnoho…venkovní učebna na školní zahradě, pořízení nových zobrazovacích zařízení, výmalba jídelny, kabelový rozvod internetové sítě, modernizace výpočetní techniky… Spousta věcí je ještě před námi a i nadále se budeme snažit, aby naše škola byla hezkým, příjemným, rodinným, prostě PRIMA prostředím pro naše žáky.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2020/2021.
Tento školní rok zahajujeme tak, jako každý jiný, i když v nás dospělých zní spoustu otázek. V podstatě nikdo nevíme, co nás čeká, zda budeme zahajovat distanční výuku a opět učit děti přes počítače nebo zda i letos budeme mít možnost zase vyjet učit děti lyžovat. Přesto my všichni ve škole věříme, že  to společně zvládneme. Tak snad už jen …  „Ať se všichni v tomto školním roce máme dobře, ať se nám daří a ať zůstáváme  zdraví.“

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Do nového školního roku bez roušek

Byť bývá konec poklidných prázdnin obvykle známkou blížících se povinností a zrychleného tempa, letos pro mnohé z nás bude po dlouhém půlroce konečně znamenat návrat k dříve zaběhnutému řádu. Nástup dětí do školy s sebou nese řadu otazníků, na některé z nich se vám pokusím odpovědět…

Školní rok začne pro všechny žáky 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin před školou. Děti nastoupí do svých tříd (s rodiči prvňáčku) bez omezení počtu a aktuálně bez nutnosti nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky. Škola momentálně nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti. Dětem již nebudeme měřit teplotu hned při vstupu do školy, budou-li se ale u dítěte projevovat známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, nevolnost), neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu bude muset být umístěno mimo kolektiv. Totéž platí i pro zaměstnance školy.

Škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, k dispozici budou při vstupu do budovy, na toaletách i ve třídách V rámci úvodních třídnických hodin učitelé s dětmi opět proberou základní pravidla dodržování hygieny, správné mytí rukou. Organizačně není zcela možné zabezpečit, aby se děti z různých tříd nepotkávaly při stěhování, obědvání ve školní jídelně nebo v družině. Tyto kontakty budeme minimalizovat v rámci možností.

Pedagogové i všichni zaměstnanci školy budou dbát na zajištění hygieny – pravidelné větrání, úklid, dezinfekce. Bude-li u žáka nebo zaměstnance školy diagnostikován Covid19, škola okamžitě informuje krajskou hygienickou stanici a dále jedná dle jejího doporučení – KHS určí, které osoby musí jít do karantény. Škola pak neprodleně informuje rodiče.

distančnímu vzdělávání škola přistoupí pouze v situaci, kdy nejméně polovina dětí ze třídy bude v režimu karantény nebo nemocná. V případě, že v karanténě (resp. nemocní) budou jednotlivci, bude jim podpora zajišťována stejnou formou, jako tomu bývalo před kovidem.

Škola bude otevírat kroužky stejně jako v předchozích letech. V rámci kroužků nejsme schopni zajistit, aby se nepotkávaly děti z různých tříd. Je tedy pouze na zvážení rodičů, zda děti do kroužků zapíší.

Vzhledem k tomu, že každé dítě během karantény pracovalo v jiných podmínkách, a tudíž jinak úspěšně, budou podzimní měsíce nového školního roku sloužit především ke zmapování toho, co se děti skutečně naučily, k opakování a doplňování nezbytných znalostí. Období karantény prokázalo nezbytnost komunikace rodičů a učitelů. Byli bychom rádi, kdyby příjemně nastavená spolupráce a otevřenost mohly fungovat i nadále.

Nikdo z nás není v tuto chvíli schopen předpovědět, jak se celá situace v České republice bude vyvíjet. Popsaná opatření se mohou ze dne na den měnit jak na základě vládních nařízení, tak i dle pokynů KHS. Základem pro to, aby se nás případná omezení týkala v co nejmenší míře, je především osobní zodpovědnost. Pokud bude dítě zjevně nemocné, prosím neposílejte jej do školy. V případě nařízené karantény neprodleně informujte školu. Plujeme všichni na jedné lodi, buďme zodpovědní a zůstávejme zdraví!

Přeji nám všem pohodový vstup do nového školního roku s minimem komplikací!

Stravné

K placení obědů používáme aplikaci, kterou naleznete na stránkách http://www.strava.cz

Do kolonky Výběr jídelny vepište číslo 1856. Dále se přihlašte každý svým uživatelským jménem a heslem. Odhlašování stravy je možné pouze 1 den předem do 12.00 hod., nebo na tel. č. 725746258. Zároveň každý strávník může sledovat stav svého finančního konta. Platby stravného je nutno provádět do 25. dne v měsíci na následující měsíc (např. 25.4.2020 na květen 2020).

Bohužel došlo ke zvýšení cen potravin a energii a my na to musíme adekvátně reagovat, abychom mohli i nadále nakupovat potraviny čerstvé a kvalitní. Od školního roku 2020/2021 dochází ke zvýšení cen stravného v celé naší organizaci.

Aktuální ceny stravného v roce 2020/2021 jsou:

žáci od  7 let – do 10 let     Kč 24,-

žáci od 11 let – do14 let      Kč 27,-

děti v MŠ :  celodenní strava   Kč 37,-

Doufám, že i nadále budete spokojeni se stravováním pro naše děti a žáky, protože to je náš cíl.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

https://www.sportvokoli.cz/thumbnails/940x480x8/l/z/zdravi-jidla.png

Pomůcky na školní rok 2020/2021

Zde si můžete stáhnout seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021.