Mikulášská besídka ve ŠD

V rámci školní družiny se žáci v úterý 5.12.2023 zúčastnili mikulášské besídky, během které plnili nejrůznější úkoly. Nejprve házeli bramborou do pekelného kotlíku, předávali si pomocí pantomimy pekelnou poštu a konala se i novinová bitva mezi dvěma tábory čertů. Na besídce byl i výtvarný koutek, kde si každý mohl vytvořit a odnést si domů svého andílka. Na závěr si všichni žáci vylovili pomocí udice odměnu, kterou si všichni za svůj výkon právem zasloužili.

Daniela Rybánská, vychovatelka