Ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vysoká nemocnost žáků) a vzhledem k současné epidemiologické situaci

ředitelské volno na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021.

Na tyto dny navazují podzimní prázdniny ( 27. 10. – 29. 10. 2021). Očekáváme, že to bude dostatečně dlouhá doba, aby se naši žáci uzdravili. Sejdeme se všichni ve škole až v pondělí 1. listopadu 2021. Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Skřítek podzimníček Vítek v mateřské škole

Týden od 11.10. do 15.10. 2021 byl ve znamení lesního podzimního skřítka jménem Vítek. Tento skřítek nám každý den poslal dopis, ve kterém nás čekal úkol. První den jsme se s Vítkem seznámili a přečetli si o něm pohádku. Další dny jsme měli za úkol například lesního skřítka vyrobit, uvařit si šípkový čaj nebo se naučit podzimní písničku o stromech a lesních tvorech. Za každý splněný úkol jsme si nalepili odznáček. V pátek, po posledním úkolu, nás skřítek Vítek překvapil krásnými medailemi pro každého z nás. Po tomto dobrodružství jsme se ho vydali hledat do lesa, kde jsme s dětmi pozorně poslouchali, a dokonce skřítka i zaslechli, avšak neviděli. Třeba se nám někdy při příští procházce lesem ukáže. Buďte pozorní, může se objevit i vám.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Příroda nás učí

V pondělí 11. října 2021 v rámci pracovních činností jsme s žáky 2. a 3.třídy tvořili obrázky na školní zahradě. Byl krásný podzimní den a tak jsme ke „kreslení“ obrázků použili opadané barevné listí, které jsme našli pod stromy v areálu ZŠ Břežany. Děti z listů tvořily deštníky, srdíčka, domečky atd. Ke konci hodiny nám zbylo ještě pár minut, a tak jsme si s dětmi sedli do venkovní třídy a zahráli si tichou poštu na téma podzim.  

Natálie Bohátková, učitelka

Sportovní den v mateřské škole 2021

V pátek 8. 10. 2021 jsme si s dětmi udělali pěkné dopoledne. V tělocvičně naší prima školky jsme si společně zacvičili a neskutečně se u toho pobavili. V úvodu jsme se protáhli a zahřáli svaly. K hlavní části našeho cvičení jsme využili polykarpovou stavebnici, kterou jsme rozmístili tak, aby vyhovovala všem věkovým kategoriím. Na závěr si děti za svůj vyčerpávající výkon pochutnaly na sladké odměně. Děkuji svým skvělým kolegyním za spolupráci a těším se na příští sportovní zážitek. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček 

Divadlo Květinka v mateřské škole 2021

V pondělí 4.10.2021 navštívilo mateřskou školu divadlo Květinka. Zábavnou formou se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě, se změnami počasí a střídáním čtyř ročních období. V rámci divadelního dopoledne se děti vydaly i na výlet do zoologické zahrady. Vystoupení bylo plné básniček, říkadel, aktivit pro děti a na závěr i krátké loutkové představení.

Miroslava Bobková, učitelka třídy Koťátek

Září ve školní družině 2021

Rozběhl se nový školní rok 2021/2022 a i my v naší školní družině máme za sebou první měsíc. Září se neslo v duchu hraní si, stavění lega, vyprávění zážitků z prázdnin, vyrábění a kreslení. Protože nám přálo počasí, chodili jsme ven, kde jsme si nejenom hráli, ale i jsme se učili bezpečnému chování. Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co přinesou měsíce příští.

Tereza Jurkasová, Tereza Pawelková-vychovatelky

Pracovní činnosti v první třídě 2021

Ve čtvrtek 23. září 2021 se žáci 1. třídy v rámci pracovních činností vydali na školní zahradu. Jejich úkolem bylo postavit obydlí pro drobné zvířátka a “lesní skřítky” pouze z přírodních materiálů.

Tereza Jurkasová, asistentka

Přípravná třída – září 2021

Začátek školního roku byl pro děti z přípravné třídy velkou změnou, adaptovaly se na nové prostředí, novou paní učitelku a všechny ostatní žáky, učitele z naší Prima školy. Věřím, že vše se povedlo ke spokojenosti dětí i rodičů. Děti se učí dovednostem, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Střídají se aktivity (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé, rozhovory, vycházky, dále pohybové, pracovní, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku a spoustu dalšího. Přeji všem hodně úspěchů a radostných okamžiků v celém školním roce.


Eva Jurkasová, třídní učitelka

Týdny zasvěcené ovoci a zelenině v mateřské škole

Konec léta a začátek podzimu ve znamení ovoce a zeleniny. Děti poznávaly spoustu druhů ovoce a zeleniny všemi smysly-poznávaly podle hmatu, chuti se zavázanýma očima, ochutnávaly švestková povidla nebo marmeládu. Upekli jsme si jablečný závin, vyrobili postavičky a zvířátka z brambor a přírodnin posbíraných na procházce po okolí mateřské školy. Nicméně-koukněte na fotografie, které řeknou daleko více! 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ Břežany

Sportovní den 17.9.2021

V pátek 17. září 2021 proběhl v tělocvičně sportovní den všech žáků naší školy. Během dopoledne žáci soutěžili v různých disciplínách rozděleni do dvou skupin. První tři místa za první kategorii získal Jan Protivínský, Kamila Turecká a Aneta Bartlová. První tři místa za druhou kategorii získala Gabriela Andrýsková, Kateřina Čečilová a Jakub Harenčák. Děti si zaskotačily, zahrály si florbal a různé sportovní aktivity. Největším lákadlem pro většinu byla trampolína. Na závěr každý dostal sladkou odměnu. Děti si tento den velmi užily.