Výlet MŠ na Horse Farm Lechovice 2024

V úterý 14. května 2024 jsme se dětmi vydali na výlet ke koním do Lechovic. Děti si zde prohlédly stáje, vybavení pro koně, krmivo, které se koňům dává a také se projely na koních a v kočáře.

Adamová Veronika, učitelka

Besídka ke Dni matek 2024

V úterý 07. května 2024 proběhla v naší mateřské škole besídka ke Dni matek. S dětmi jsme nacvičili básničky, písničky a každá třída si připravila dva tanečky. Na konci besídky děti předaly maminkám vyrobená přáníčka, drobný dárek a ozdobený květináček s vypěstovanou kytičkou, o kterou děti pečovaly od semínka po květinku.

Bc. Ingeborg Kloudová, učitelka

Pálení čarodějnic ve školní družině 2024

V úterý 30. dubna 2024 se konal slet čarodějnických učňů. Aby děti získaly vlastnoručně vyrobený odznak čarodějnického učně, musely splnit několik překážek. Naučit se létat na koštěti, přepravit dobré lidi na druhý konec řeky, proletět mezi letadly bez úhony, porazit zlou čarodějnici a spálit své papírové čarodějky, aby si mohly opéct sladkou odměnu. Učněm se stal každý a mohl se tak zúčastnit Filipojakubské noci.

Kateřina Železná, vychovatelka ŠD

Hra Kufr ve školní družině 2024

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se v jednotlivých odděleních školní družiny hrála hra Kufr, kde si děti vyzkoušely poznávání různých předmětů, pomocí pantomimy předvedly svým spolužákům různá povolání a zvířátka a hádaly pojmy z obrázků, které vždy jeden z nich kreslil na tabuli. Všichni jsme si užili odpoledne plně zábavy spojené s poznáváním nových pojmů a věcí.
E.Hušková, vychovatelka

Doremi ve školní družině

V úterý 16. 4. 2024 se v rámci školní družiny konala pěvecká soutěž Doremi. Žáci se mezi sebou domluvili a zpívali jak jednotlivci, tak i početné skupiny. Vytvořili si bodovací kartičky, kterými poté hodnotili jednotlivá pěvecká vystoupení. Výběr písní byl opravdu rozmanitý. Slyšet jsme mohli rap, dětské písně, ale i pop music. Někteří žáci v sobě dokonce probudili skrytý talent. Hudební odpoledne jsme si všichni moc užili a za odměnu naši zpěváci a zpěvačky dostali sladké dobroty.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Předzápisové aktivity v MŠ 2024

V úterý 16. dubna 2024 se uskutečnily v naší mateřské škole předzápisové aktivity na téma „Večerníčky“.

Předzápisové aktivity MŠ 2024

Zápis do mateřské školy 2024

Zápis do mateřské školy se koná 2. května 2024. 

Předzápisové aktivity v mateřské škole 2024

V úterý 16. dubna 2024 proběhnou v mateřské škole předzápisové aktivity. Všechny Vás srdečně zveme!

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025

Ve středu 3. března 2024 se naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025.

Velikonoční dílničky v MŠ 2024

V mateřské škole jsme v úterý 26. 3. 2024 přivítali děti a rodiče na tvořivých dílnách motivovaných velikonoční tematikou. Děti si vytvořily ptáčka, ovečku, zajíčka a zasadily osení do ozdobeného kelímku. Atmosféra byla výborná, dětem se výrobky moc povedly a určitě již zdobí nejeden pokojíček. Děkujeme dětem i rodičům, že se zúčastnily a již se těšíme na další společné dílničky.

Markéta Hušková, učitelka