Ve škole se nezahálí

Od 12. července 2021 se cela naše školní budova maluje. Poté, co se škola vymaluje, přestěhuje se malířská firma také do mateřské školy a školní jídelny.

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

Ve středu 30. června 2021 se uskutečnilo slavnostní ukončení školního roku s předáváním vysvědčení.

Seznam pomůcek na školní rok 2021/2022

Kdo nás dnes navštívil v MŠ ???

Do naši prima školky ve středu zavítal tatínek Amálky, který pracuje u Speciální pořádkové jednotky v Praze. Pro děti si připravil pestrý program. Na barevných fotografiích představil vozidla, zbraně a v neposlední řadě zvířátka, které policie využívá ke své práci. Na ukázku přivezl ochranný oděv, štíty, helmy, pendreky, dýchací masky a jiné, které si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet. Pan Hoško děti zaujal a získal si jejich pozornost po celou dobu své návštěvy. Na závěr všechny děti obdaroval drobným dárkem, který je velmi potěšil. Touto cestou děkujeme panu praporčíkovi Ladislavu Hoškovi za příjemné dopoledne a těšíme se, že nás v budoucnu opět navštíví.

Petra Červenková, chůva v MŠ

Návštěva dětí v základní škole Břežany

A je tu vytoužené úterý 22.6.2021. Jaké to bude ve škole? Bude tam bráška, sestřička nebo nějaký kamarád? Půjdou jen budoucí prvňáčci nebo také ,,přípravka‘‘? Samozřejmě, že všichni. Děti si poslechly, jak současní prvňáčci čtou, počítají, napsali jména našich dětí na tabuli, ukázali dětem, jak píšou do sešitů. Všichni zhlédly krátkou pohádku Míša Kulička, o přestávce si zahráli kopanou na hřišti, házeli si s míčem, kreslili na chodník. Na rozloučenou jsme zazpívali školákům písničku a společně se vyfotili před školou. „Ahoj školko, škola volá!“

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky

Metoda dobrého startu (START) v MŠ

Od října 2020 do června 2021 se děti ve STARTU dozvídaly zajímavé věci.
Učily se správně držet tužku, dělit slova na slabiky, spojovat jednotlivé hlásky do slov, vymýšlely věty na dané slovo, co slyší na začátku, uprostřed a na konci slova a spoustu dalšího. Každou lekci provázela lidová písnička, při které jsme se učily taneční kroky, rytmizovat ji pomocí tleskání, ťukání nebo třeba pleskání. Poslouchaly ji se zavřenýma očima, říkaly si, o čem vypráví, vysvětlovaly si neznámá slova. Děti si procvičovaly jemnou motoriku při psaní grafických cviků. Naučily se psát shora dolů, zleva doprava, psát na řádky či do sloupečků.
Závěrem si každý odnesl vysvědčení za velkou snahu a píli.

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky

Seznámení dětí s netradičními hudebními nástroji

V pondělí 21.6. 2021 nás navštívil pan Vysočan – lektor muzikoterapie. V téměř dvojhodinovém programu si děti vyzkoušely rytmické cvičení na bubny a všemožné netradiční hudební nástroje připomínající například šum vody. Děti zažily neobyčejné dopoledne a poznaly hudební nástroje, o kterých vůbec netušily, že existují.

Tereza Pawelková – asistent pedagoga

Závěr školního roku ve školní družině 2021

I v měsíci červnu se ve školní družině stále tvoří, vyrábí, maluje, modeluje, naučili jsme se hrát šachy /dámu/ a nezapomínáme ani na šití. Moc se nám líbí i na školní zahradě, hrajeme míčové hry, budujeme tunely na pískovišti, skáčeme přes švihadlo a spoustu dalších aktivit. Ukončili jsme naši družinovou celoroční soutěž SUPER HOLKA, SUPER KLUK a rozdali zasloužené odměny, ještě jednou moc gratuluji výhercům (viz foto). Celoročně také pečujeme o zdraví a bezpečnost dětí při veškerých činnostech. Dětem sdělujeme základní pokyny pro ochranu a záchranu života. A teď už mi jen zbývá popřát dětem krásné, sluníčkové prázdniny plné dětských her a smíchu.

Eva Jurkasová, Tereza Pawelková – vychovatelky


Vodní hrátky

Ve středu  16. 6. 2021 jsme využili parného letního dne a připravili dětem na naší prima zahradě osvěžení v podobě vodních hrátek. Děti si zaskotačily, zahrály si přehazovanou s balónky napuštěnými vodou a zastřílely si z vodních pistolí. Věříme, že pro všechny byla tato aktivita zpestřením jinak všedních školních dní.

Kateřina Vladyková, učitelka

Výtvarná soutěž ,, Les nás baví‘‘

Městské lesy Znojmo a Městská knihovna Znojmo vyhlásily soutěž na téma Les nás baví.Moc děkujeme dětem, kteří se zapojily do výtvarné soutěže. Nejvíce se odborné porotě líbil obrázek Anetky Hráčkové, která získala 1. místo ve 2. kategorii. Další, kteří nás reprezentovali: Kristína Kunertová, Vanesa Bílková, Ondřej Wieder, Pavel Režňák, Chris Andrýsek. Vybrané obrázky budou vystaveny v kavárně KAFE U Radnice, a to od 12. července 2021 až do konce srpna 2021. Dále budou dělat radost seniorům ve znojemském Domově pro seniory U Lesíka.