Posezení se strašilkou australskou v MŠ

V úterý 12. dubna 2023 proběhlo v mateřské škole posezení na téma z hmyzí říše strašilky australské. Děti si s nadšením strašilku prohlédly. Zjistily, že i když tento hmyz není příliš líbivý, není důvod se bát. Strašilky, které připomínají listy, kůru nebo větvičky stromů děti mohly prozkoumat velmi zblízka. Shodly se, že ve volné přírodě by byly skoro neviditelné. 

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Zápis dětí do mateřské školy 2023

Informace k zápisu do mateřské školy 2023

Zábavné učení v první třídě 2023

První rok školní docházky je pro každého čerstvého školáčka velmi náročný. S laskavým přístupem v podnětném prostředí se však může stát nezapomenutelným obdobím plným krásných vzpomínek na chvilky objevování nového. U našich prvňáčků se snažíme plně respektovat vývojové zvláštnosti tohoto věku a přistupovat k nabývání nových znalostí inovativními způsoby, které jsou nejen velmi efektivní, ale též dětem přinášejí radost ze samotného procesu učení. Pracujeme především citlivou metodou didaktických her, které nám pomáhají příjemným způsobem natrénovat matematické spoje či postřehování tvarů písmen bez nutnosti nudného memorování. Zapojujeme též prvky Montessori pedagogiky a činnostního učení. Činnostní matematické divadélko nám na podzim pomohlo naučit se porovnávat čísla pomocí voňavých čerstvě dozrálých hrušek i jablíček, nyní počítáme či rozkládáme čísla na rozkvetlé zahrádce plné pestrobarevných tulipánů. Ve třídě máme k dispozici velké množství manipulativních pomůcek s možností diferenciace náročnosti, které mohou po dokončení společně zadaných úkolů děti využívat, a i to nám umožňuje respektovat individuální tempo každého žáka. Hojně využíváme též práci s tablety a notebooky, která je pro děti velmi atraktivní, a zároveň reflektuje  moderní trend rozvoje digitálních kompetencí. V geometrickém učivu se soustředíme na nedílnou součást matematiky, a to prostorovou představivost. Velká část výuky probíhá skupinově či ve dvojicích, díky čemuž podporujeme sociální a komunikativní kompetence každého dítěte. Nejvíce se však soustředíme na to, aby dětem naše výuka přinášela radost.

Jana Tůmová, třídní učitelka

Alternativní formy výuky

U nás ve 4. třídě se neučíme jen v lavicích. Učit se hrou je mnohem zábavnější a žáci si nové vědomosti mnohem lépe fixují. Se zlomky jsme se například seznamovali hrou Já mám, kdo má, anglická slovíčka potřebná k pohybu ve městě jsme procvičovali a upevňovali s roboty, gramatiku zase pomocí tzv. běhacích diktátů a různých týmových her probíhajících na chodbách školy.  

Mgr. Vendula Čížková, třídní učitelka

Přednáška o šikaně

Šikana je velmi nebezpečný jev a na duši člověka může zanechat velké šrámy. Agresor si velmi často ani není vědom toho, jaké škody může svým chováním a jednáním napáchat, oběť šikany si zase často neví rady s tím, co se jí to děje, proč a jak z toho ven. Nejdůležitější je v tomto ohledu určitě prevence. Proto jsme do naší školy 9. března pozvali tiskovou mluvčí znojemské policie paní por. Mgr. Lenku Drahokoupilovou, která je zároveň preventistkou. Ta žákům 4. a 5. ročníku velmi poutavě povídala o šikaně, jejím rozpoznání, rizicích, možných trestních důsledcích pro agresora, o tom, jaké to je, když se někdo stane obětí šikany, co dělat, když budou svědky takového chování, a jen tomu nečinně nepřihlížet. Žáci shlédli také dva krátké filmy, které je vtáhly do děje a názorně jim ukázaly, jak šikana může vypadat v praxi a kam až může vést, pokud se oběť šikany nesvěří někomu ze svého okolí nebo okolí zavčas nezastaví agresora v jeho jednání. My se budeme s žáky dále věnovat také tématu kyberšikana a možná nebezpečí internetového světa.

Mgr. Vendula Čížková, výchovný poradce

Projekt Můj koníček

Ve třetí třídě v rámci slohové výchovy probíhá projekt “ Můj koníček”, kdy žáci prezentují, do jakého zájmového kroužku dochází. Povídají si a názorně předvádějí, jak mimoškolní výuka záliby probíhá. Projev žáků je samostatný. Paní učitelka pouze pozoruje, jen v případě nutnosti či dotazu vstupuje do prezentace žáka. Spolužáci kladou různé dotazy a otázky, jsou také součástí názorných ukázek. Zatím nám představili svoji zálibu Helenka Fajmonová – kondiční gymnastika, Honzík Protivínský- fotbal, Kamilka Turecká- taneční kroužek, Petřík Vaibar- judo. Helenka dojíždí dvakrát týdně na trénink kondiční gymnastiky do Znojma. Na trénincích využívají různých cvičebních pomůcek jako jsou kladina, kruhy, žíněnky, bradla. Helenka se učí koordinaci, přesnosti, pozornosti. Posiluje svaly celého těla. Kroužek jí dodává energii, motivuje ji ke stále lepším sportovním výkonům, přináší jí radost. Honzík hraje fotbal za obec Šanov. Nosí dres s číslem 9 a během zápasů se mu povedlo několikrát vystřelit gól. Názorně spolužákům ukázal část tréninku, na který pravidelně dochází. Žáci si například vyzkoušeli, jak se “hlavičkuje”. Honzík se nevěnuje fotbalu jen na trénincích či zápasech, Honzík fotbalem žije. Má také široký rozhled o známých fotbalistech a fotbalových klubech. Kamilka dojíždí na taneční kroužek do Hrušovan nad Jevišovkou. Ukázala nám sestavu na představení Aladin, které ji v dohledné době čeká. Kromě pestré škály tanečních prvků nás seznámila i s prvky baletními, s nimiž se také během hodin tance seznamuje. Kamilka netančí pouze tělem, především tančí celým svým srdcem. Petřík dojíždí na kroužek juda do Brna – Židlochovic. Ukázal nám své kimono a vysvětlil nám, jaké jsou jednotlivé úrovně dovedností techniky juda a jejich páskování. Petřík na dobrovolnících předvedl pár úchopů a chvatů s ohledem na bezpečnost. Při výkladu působil sebevědomě, vzbuzoval dojem, že ví, o čem mluví. Jeho výklad spolužáky zaujal, stejně jako jeho osobitý projev, za který by se nemusel stydět ani řečník nebo zkušený učitel. Ostatní žáci nás se svými zálibami postupně také seznámí a my se na jejich výklad prozatím budeme těšit.

D. Šebelová, učitelka

Divadlo Květinka v MŠ 2023

V úterý 4. 4. 2023 proběhlo v mateřské škole jarní představení divadelní společnosti Květinka. Děti se shromáždily ve třídě Koťátek a shlédly vystoupení, během kterého se naučily básničky a písničku. Seznámily se s jarním kvítím. Dozvěděly se, jak o květiny pečovat a také pro koho jsou nezbytně potřebné. Seznámily se s životem včel ve včelím úlu, s postupem výroby medu, s různými rolemi včel. Například včely strážkyně úl střeží a chrání. Prohlédly si plástev medu a na závěr vystoupení si mohly zahrát na včelky a medvěda.  Již nyní se společně těšíme na další vystoupení.

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek

Projekt – živočichové 5. ročník

V hodině přírodovědy pátého ročníku proběhla projektová výuka na téma:,, Živočichové“. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a jejich úkolem bylo vytvořit informační plakát o dané skupině živočichů. Cílem projektu bylo naučit žáky společně komunikovat, spolupracovat. Vyhledávat informace na Pc, webu, v knihách, encyklopediích a správně je zařadit a využít. Někteří využili své výtvarné dovednosti a dali si záležet na finálním výsledku.

Mgr. Šebelová D., učitelka

Sportovní den – Šipkovaná

V pátek dne 24. 3. 2023 proběhl v naší škole sportovní den. Tento den se nesl ve znamení šipkované. Žáci byli prostřednictvím losování rozděleni do osmi skupin. Každá skupina také obdržela na začátku šipkované svou barvu. Šipkovaná probíhala v obci Břežany. Trasa vedla kolem fotbalového hřiště, mezi paneláky, kolem fary, zahrady zámku a kolem rybníka zpět do školy. Trasa byla vyznačena fáborky, kde na děti čekaly úkoly. Po splněném úkolu si každý tým našel obálku se svou barvou. V obálce byla skryta indicie. Týmy musely indicie sbírat a nesměly po cestě otevírat. Na konci šipkované, kde děti splnily poslední úkol, který byl zakončený pod venkovní učebnou školy, si indicie rozdělaly a hádaly, která pohádka se ukrývá pod danými hesly. Děti byly unavené, ale spokojené a šťastné.

Mgr. Šebelová Denisa, učitelka

Zápis do 1. ročníku 2023/2024 a Zápis do přípravné třídy 2023/2024

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do přípravné třídy 2023/2024