INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole, dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků základní školy, žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

Karneval v mateřské škole 2021

Ve čtvrtek 11. února 2021 se ve školce konal karneval. Všechny děti i paní učitelky se převlékly do různých masek. Celý den nás doprovázely písničky, tanec, hry a soutěže. Po celém dnu na nás všechny čekala odměna. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Karneval v ŠD 2021

Celý týden si děti vyráběly masky, abychom si mohli užít karnevalové veselí. Besedovali jsme o významu slova Masopust, karneval a zvycích, které k tomuto období patří. Tečkou nakonec byl samotný karneval. Jako první přišla na řadu výzdoba třídy, přehlídka masek a následovalo hodnocení té nejlepší. Vybraná porota předala dárečky nejlepším třem (oceňovali jsme kreativitu, náročnost masky), ale ostatní nepřišly zkrátka a odnesly si něco malého na zub. Pokračovali jsme soutěžemi, hrami a diskotékou s balónky celý karneval ukončili. Děkuji všem za účast, byly jste skvělí!

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Olympijští sportovci v MŠ

V prvním únorovém týdnu se u Koťátek konaly zimní Olympijské hry. Nejprve jsme se s nimi seznámili a hned potom jsme se pustili do prvního sportu, kterým bylo lyžování. Další dny jsme ve školce bobovali, bruslili na ,ledu‘ nebo hráli hokej. Ano, to vše uvnitř naší školky. Nakoukněte do galerie. V pátek, po hokeji, jsme rozdali medaile a odměny, které jsme si všichni zasloužili.

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Konzultační hodiny

V době distanční a prezenční výuky jsme připravili rozvrh konzultačních hodin pro rodiče pomocí aplikace MS Teams. Po telefonickém rozhovoru, sms nebo e-mailu je možno domluvit schůzku (videorozhovor) s konkrétním učitelem na daný den a čas.

Mgr. Lucie Martinková – každé pondělí 11:00-11:45
Mgr. Dana Burdová – každý čtvrtek 11:00-11:45
Mgr. Rostislav Szajko – každou středu 11:00-11:45
Bc. Kateřina Vladyková – každé úterý 11:00-11:45

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Ohlédnutí za starým rokem a přivítání nového roku ve školní družině

Měsíc prosinec je snad pro nás všechny nejkrásnějším obdobím v roce. Ve školní družině jsme se chystali na Vánoce opravdu důkladně. Čekala nás výroba ozdob na vánoční stromeček a výzdoba vnitřních i venkovních prostor školy. Velkou odměnou pro nás bylo, že Ježíšek navštívil i naši družinku a přinesl spoustu dárečků. Po prázdninách jsme si ještě připomněli svátek Tří králů krátkou dramatizací. Po úklidu vánočních dekorací jsme s dětmi přichystali nové, ale tentokrát pro ptačí populaci vyskytující se v našem okolí. Děti vyráběly krmítka z ruliček od toaletního papíru, ptačího zobu, burských oříšků, jablíček, vlašských ořechů apod. Těmito dobrotami nazdobily stromy na školní zahradě. Díky krmítkům můžeme pozorovat a poznávat ptáčky, kteří nás navštěvují.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Povídání o Ježíškovi se sestrou Františkou

Ve čtvrtek 17.12. 2020 jsme měli ve školce vzácnou návštěvu, přišla k nám sestra Františka. Svým poutavým vyprávěním udržela pozornost dětí po celou dobu. Vyprávěla nám o narození Ježíška. Děti se aktivně účastnily, až jsme byli mile překvapeny, jaké znalce ve školce máme. Své povídání ukončila hrou na kytaru a společným zpěvem vánočních koled. Byli bychom rádi, kdyby se z tohoto milého setkání stala v naší mateřské škole tradice. Děkujeme. 

Tereza Harenčáková, učitelka MŠ

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Praha, 7. ledna 2021 – Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna 2021 bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Viz příloha.