Příprava na jarmark

V rámci výtvarných a pracovních činností žáci vytváří výrobky s vánoční tematikou na jarmark. Pomocí malých květináčů a látky vyrobili vánočního skřítka. Práce z netradičních materiálů se dětem velmi líbila.