Sportovní den 23. 2. 2024

Poslední únorový pátek se nesl ve znamení sportu. Při příchodu do tělocvičny se děti rozehřály tancem a hrou na sochy. Poté následovalo protažení a rozcvičení. Na stanovištích děti čekalo plazení, přebíhání přes lavičku, šplh o tyči, vylézt po žebřinách a sklouznout se po lavičce dolů, skok přes švihadlo, hod na koš, slalom s florbalovým míčkem, jízda v sedě či břiše na pennyboardu, hod kostkou a dle sečtených čísel udělat daný počet dřepů, přetahování. Přetahování se nakonec zúčastnily nejen děti, ale také paní učitelky, kdy zkoušely proti sobě porovnat své síly. Sportovní den jsme zakončili opět tancem. Tento den jsme si všichni moc užili, protáhli se, zatančili si, zasportovali a vítězi se stali všichni, protože jsme zvládli společně všechny disciplíny.

Mgr. Denisa Šebelová, učitelka

Video