Poznávání jarních květin s mateřskou školou

Jaro klepe na dveře a začíná kvést spousta prvních jarních květin. Na plotě MŠ se nám některé z nich objevily. Dej nám vědět, jestli jsi je poznal všechny!

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Domácí tvoření aneb nuda u nás nemá šanci!

I když se zrovna neučíme, doma se vůbec nenudíme. Každý z nás dělá něco rád. Vaříme, skládáme, tvoříme, zdobíme, kreslíme, hrajeme na hudební nástroje, sportujeme a chodíme rádi do přírody.

Tř. uč. Mgr. Dana Burdová

Velikonoce ve školní družině 2021

Zdravíme všechny děti ze školní družiny. Příroda se nám začíná probouzet, kvetou jarní kytičky, sluníčko nám více hřeje. Na začátku měsíce dubna přivítáme Velikonoce a ve školní družině by nás čekali aktivity s tímto obdobím spojené, a právě proto vám posílám, alespoň touto cestou pár typů na tvoření krokotak | EASTER BASKET
Ovečka z vaty a papíru, jen zabečet | Plzeň (rozhlas.cz)
krokotak | PAPER HEN
Pokud budete chtít můžete nám vaše tvoření poslat na email e.jurkasova@zsbrezany.cz nebo messenger Eva Jurkasová, děkujeme.

A ještě koleda
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 Dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili. Uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
 Bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

Radovánky na sněhu

Mrazivý vzduch, slunce a čerstvě napadaný sníh byly výbornou kombinací pro hodiny tělesné výchovy. Žáci 1.-3. ročníku se koulovali, dělali andělíčky, padali do sněhu, naplno si užívali krásný zimní den.

Mgr. Szajko Rostislav, Eva Jurkasová, Tereza Pawelková

Vítáme jaro v mateřské škole 2021

Blíží se svátky jara a sním spojené různé zvyky a tradice.

Jarní soutěž ve školní družině

Zdravím všechny děti ze školní družiny!
Zima se s námi pomaloučku loučí a příroda se začíná probouzet ze zimního spánku. Objevují se mláďata zajíčků, selátek, které potřebují ke svému zdravému růstu spoustu vitamínů, jako my lidé.
A proto vyhlašuji SOUTĚŽ!!!
O nejvtipnější, nejoriginálnější vitamínový kelímek “květináč”
-použijte např. semínka řeřichy, pažitky…
-ozdobte originálně kelímek
-vyfoťte a pošlete na email e.jurkasova@zsbrezany.cz  a to nejpozději do 20.3.2021
Nejlepší a nejvtipnější tři květináče oceníme!


Těšíme se na vás, vychovatelky ŠD

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole, dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků základní školy, žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

Karneval v mateřské škole 2021

Ve čtvrtek 11. února 2021 se ve školce konal karneval. Všechny děti i paní učitelky se převlékly do různých masek. Celý den nás doprovázely písničky, tanec, hry a soutěže. Po celém dnu na nás všechny čekala odměna. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.