Staň se rytířem

V pátek 10. listopadu 2023 jsme se v rámci školní družiny vydali do tělocvičny, kde na žáky čekala rytířská dráha. Pro její překonání museli zdolat nejrůznější překážky. Prvně na koni přejet přes lávku, klusat mezi švédskými bednami, udržet balanc na žebřinách, zhoupnout se přes bažinu a nakonec skok do dálky a slalom mezi stromy. Všichni naši žáci tyhle obtížné disciplíny zvládli, byli pasováni na rytíře a získali tak Rytířský glejt.

Daniela Rybánská, vychovatelka

Rozsvěcování vánočního stromu 2023

Vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ Břežany při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu u Obecního úřadu v Břežanech se uskutečnilo v pátek 1. 12. 2023, kde jsme ukázali, co už všechno naše děti umí, ale také jste nás mohli podpořit při vánočním jarmarku. Letos prodávali naši žáci své výrobky, na které dostala každá třída částku 500 Kč od Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Břežany. V rámci projektu Finanční gramotnosti tyto peníze děti zhodnotily a vyrobily z naší levandule, vypěstované na školní zahradě, spoustu krásných výrobků k prodeji. Vytěženou částku dostane každá třída a sama si rozhodne, jak ji použije. Podmínkou jen je, aby část věnovali na dobročinné účely.

Paní učitelky s dětmi z MŠ, ŠD a přípravné třídy také vyrobily překrásné vánoční dárečky a také se radovaly, že jste je svým nákupem podpořili.

Milá ZŠ a MŠ Břežany, tedy všichni, kdo jste přiložili ruce k dílu, moc děkuji! Díky Vaší práci u nás už začalo krásné těšení na Vánoce

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9

Zdobení perníčků

V pondělí 20. listopadu 2023 proběhlo zdobení perníčků. K Vánocům neodmyslitelně patří pečení a zdobení perníčků. Ani u nás ve škole tuto tradici neporušujeme a pečení perníků jsme se zhostili přímo ve velkém. Každá třída měla k dispozici své těsto, z něhož žáci udělali perníčky různých tvarů, takže perníčků bylo až až. Všichni se u toho náramně bavili i uždibovali. Na tu titěrnější práci jsme si pozvali na pomoc i rodiče. Během poslechu koled, povídaní si, jsme nakonec nazdobili tři krabice perníčků. Ať vám tedy chutnají a zpříjemní vánoční svátky.

K. Železná, vychovatelka

Jak jsme si užili 1. čtvrtletí v první třídě?

První tři měsíce školního roku utekly jako voda a z nás už jsou ve škole mazáci. V září jsme se seznamovali spolu navzájem i s novým prostředím. Určovali jsme si pravidla třídy, která se všichni snažíme dodržovat, a zvykali si na nový způsob práce i úkolů. Přece jen je první třída trošku změna oproti školce nebo přípravné třídě. Kromě uvolňování našich ručiček, vytleskávání slabik, rýmování, zpívání, počítání fazolek a mnoho dalšího jsme si v září udělali i projektový den o svatém Václavovi, ve kterém jsme se seznámili s legendou, plnili tematické úkoly a nakonec si vyrobili vlastní „víno“. V říjnu nás už čekala první písmenka, slabiky, sčítání i odčítání a samozřejmě spousta dalších zajímavých činností. Užívali jsme si podzimu, prošli jsme místní pohádkovou stezku, kterou připravila břežanská knihovna, a vyvrcholením tohoto měsíce byl nejspíše projektový den Dušičky vs. Halloween. Všichni jsme přišli v kostýmech, maminky nám připravily výborné dobroty a celý den jsme se učili a povídali si o těchto dvou odlišných svátcích. Listopad nám přinesl zase více písmenek, takže si už umíme přečíst i jednoduché věty. Brzy začneme psát do písanky. V matematice počítáme všichni výborně. Zvládáme běhací diktáty a další různé záludné aktivity naší paní učitelky. Také nám začala příprava na Vánoce, takže vyrábíme ozdoby na obecní stromky, výrobky na jarmark a nacvičujeme vystoupení na vánoční besídku. Myslíme, že první čtvrtinu školního roku jsme zdárně zvládli. Ozveme se zase v lednu.

Zuzana Blahová, třídní učitelka

Stávka v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na pondělí 27. listopadu 2023.

V tento den budou základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o nich myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami ve školách a paní školnice najdeme možná jen na retro obrázcích.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková,

ředitelka ZŠ a MŠ Břežany

Projektová výuka v hodině přírodovědy

V rámci přírodovědy jsme s dětmi vytvořili projekt o pozorování klíčení rostlin. Nejprve děti připravily vhodné podmínky pro semínka hrášku a pažitky. Každý den jsme kontrolovali a sledovali, zda se dějí nějaké změny se semínky. Jakmile děti zaznamenaly klíčky, radostně hlásily, že semínka konečně klíčí. Každý den jsme zapisovali a zakreslovali informace do připraveného pracovního listu. Rostlinky hrášku jsme také využili k pokusu, jak působí kyselý déšť na růst rostlin. Vytvořili jsme zálivky, kterými rostlinky hrášku děti zalévají. Hned druhý den byly vidět drobné změny na rostlinkách, kde v zálivce byl přidán ocet. Radost dětí je vždy k nezaplacení, když se jim projekt daří.

Mgr. Šebelová – učitelka

Běhací diktát ve 4. ročníku

I takto se na základní škole trénují vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky apod.. Tato metoda umožňuje dětem soustředit se, procvičit paměť, zároveň se uvolnit a protáhnout.

Mgr. Šebelová – učitelka

Halloweenská párty v ŠD 2023

V úterý 31.10.2023 jsme pro žáky připravili v družině halloweenskou párty. Pro účastníky byly nachystané úkoly v podobě zachraňování hmyzu z pavoučí sítě, podlézání pavučiny a kuželky, kde místo koule sloužila dýně. Každý si mohl vyrobit ducha z kaštanu a látky. Následovala hra na slepou bábu a židličkovaná, která všechny bavila nejvíce. Zábavné odpoledne jsme zakončili krátkou diskotékou. Pro každého byla nachystaná i malá sladká odměna.

E. Hušková, vychovatelka

Sportovní den ve znamení oslavy Dne stromů

Říjnový sportovní den byl věnován oslavě Dne stromů. Počasí nám hrálo do karet, a možná i proto, bylo odpoledne strávené pod korunami vzrostlých javorů, dubů, lip a dalších, velice příjemné. Pro děti bylo v parku pod tělocvičnou připraveno několik nevšedních tematicky zaměřených sportovních aktivit. Hry prověřovaly nejenom pohybové dovednosti, ale též schopnost pracovat se spolužákem jako jeden tým. Součástí byla i výtvarně – přírodovědná činnost, kdy si děti vytvořily frotáže listů jednotlivých stromů, jejichž druhy jsou zastoupeny právě zde. Všechny děti se velmi snažily a společně jsme si tohle odpoledne strávené v přírodě velmi užili!

Mgr. Jana Tůmová, učitelka

Sportovní den – Hasičem na zkoušku

Poslední zářijový pátek se žáci naší školy v rámci sportovního dne formou hry seznámili s dovednostmi a prací hasičů, možnostmi ochrany před nebezpečnými přírodními jevy, seznámili se s riziky, která přináší oheň a také se naučili základy první pomoci. Procvičili jak svou fyzickou zdatnost, tak orientaci v prostoru, zrakovou a sluchovou paměť, hrubou i jemnou motoriku a mnoho dalšího.  

Mgr. Vendula Čížková, učitelka