Podzimní tvoření ve školní družině – vyhodnocení

Soutěž ukončena! Dříve než prozradím výherce naší podzimní soutěže jsem chtěla poděkovat všem, kdo se na vyrábění podíleli. Jsou to děti ze školní družiny, jejich sourozenci a nesmím zapomenout na Vás rodiče, kteří doprovodili své děti při sbírání přírodnin. Jsem si vědoma toho, že nejdříve musíte s dětmi podstoupit online výuku, vypracovat všechny domácí úkoly a potom si ještě najít čas na tvoření s nimi. MOC SI TOHO VÁŽÍM! Slíbila jsem, že ocením tři nejlepší výrobky. Věřte mi, že rozhodování bylo velmi těžké až nadlidské. Vyzvala jsem i kolegy, aby mi můj těžký úkol pomohli usnadnit. Dopadlo to tak, že oceníme místo tří výherců rovnou sedm. Všichni ostatní, kdo se zúčastnili, dostanou sladkou odměnu. Jak to tedy dopadlo? Výherci soutěže jsou: Pepík Š. 1.tř., Helenka F. 1.tř., Anetka H. 2.tř., Domča K. 3.tř., Natálka K. 3.tř., Maty S. 5tř., Chris A. 5.tř. Všem výhercům gratulujeme. Ceny budou dětem rozdány, jakmile se budou moci vrátit zpět do školy. Posuďte sami, jak bylo rozhodování těžké (viz fotogalerie- prvních sedm fotek jsou výherci )

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Podzimní tvoření ve školní družině

Pojďme se podívat, co děti ve školní družině během podzimního tvoření stihly vyrobit. Létaly s drakem Mrakem, rozloučily se s odlétajícími ptáčky a nachystaly dekorace na Halloween.

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD

Informace z MŠMT

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Posílám pozdrav všem dětem ze školní družiny!

Podzim je v plném proudu a nabízí nám spoustu možností. I v této době můžeme vyrazit do přírody na procházku a nasbírat si spoustu materiálu na tvoření. A proto vyhlašuji SOUTĚŽ!!!!

 Co budeme potřebovat? 
Vlastní nohy a chuť vyrazit do přírody. 
Různé přírodniny (větvičky, listy, šišky, kaštany, podzimní plody…).

A co s tím? Vytvoříte jakýkoliv obličej, nebo i celou postavu, vyfotíte na mobilní telefon a pošlete mi na email: e.jurkasova@zsbrezany.cz 

Co za to? 
Fotografie vyhodnotíme a 3 nejlepší práce odměníme pěknou cenou!! 
SOUTĚŽIT začínáme 23.10. – 6.11.2020.
Už teď se těšíme na to, co vytvoříte.😍 

Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné nově dle informací ČSSZ škola nevydává ani nepotvrzuje. Je potřeba nahlásit zaměstnavateli, že jste s dítětem na ošetřovném a v průběhu října si stáhnout nový formulář na webových stránkách ČSSZ, které doporučujeme sledovat i pro další informace: https://www.cssz.cz/

Výuka náboženství ve škole

Milé děti, rodiče, vzhledem k současné nepříznivé pandemické situaci v naší obci, probíhá také výuka nepovinného předmětu Náboženství distančním způsobem. Od sestry Františky jste obdrželi pracovní sešity, podle nichž se budete, na základě zasílaných metodických pokynů prostřednictvím emailu, vzdělávat. Sestru Františku můžete kontaktovat telefonicky či prostřednictvím emailu.

Lucie Martinková, ředitelka

Uzavření předškolního zařízení od 19. 10. 2020

Vzhledem k aktuální situaci pozitivity COVID-19 v obci rozhodla starostka obce o uzavření MŠ Břežany, a to od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání.

ORGANIZACE VÝUKY NA ZŠ Břežany OD 14. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 je rozhodnutím Vlády ČR zakázána přítomnost žáků v budově školy. Všechny ročníky přecházejí na distanční výuku. V týdnu
26. – 30. 10. 2020 proběhnou podzimní prázdniny prodloužené ministrem školství.

PRŮBĚH DISTANČNÍ VÝUKY

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná ze zákona, a proto bude i hodnocena. Pokud žák ze zdravotních důvodů nebude moci na úkolech distanční výuky pracovat, musí ho jeho zákonný zástupce (rodič) omluvit u třídního učitele formou e-mailu. Pracovní e-mailová adresa pedagogických pracovníků ve tvaru: počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz /webové stránky školy – kontakty/

Úkoly ze všech předmětů na celý den dle rozvrhu hodin budou zasílány na emaily žáku, které jim byly  vlepeny do ŽK, vždy nejpozději daný den. Jednotliví vyučující žákům sdělí, jakým způsobem budou žáci práci odevzdávat a jakým způsobem ji vyučující budou hodnotit. Hlavním komunikačním kanálem mezi žáky v distanční výuce a vyučujícími bude e-mailová komunikace.

1. ročník se bude vzdělávat přes Microsoft Teams, kdy budeme pracovat pomocí videokonference.

Stravování žáků vzdělávaných distančně.
Žákům byla strava kompletně odhlášena na dobu distanční výuky.  

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
Žádost o ošetřovné si od středy 14. 10. 2020 mohou zákonní zástupci vyzvednout v budově školy v pracovních dnech od 11 do 11.30. Po příchodu před školu zatelefonovat na telefonní číslo 515 277 113 nebo zazvonit na zvonek.

V případě prodloužení povinné distanční výuky přejde PRIMA ZŠ Břežany od 2. 11. 2020 na vzdělávání prostřednictvím MS Teams kompletně. Sledujte dále naše webové stránky.

Mgr. Martinková Lucie, ř.š.

Informace pro žáky a rodiče

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se s účinností od 10. září 2020 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

 Vstup do společných prostor naší školy bude povolen pouze s těmito ochrannými prostředky. Všechny děti a žáci budou mít minimálně dvě roušky na den a sáček pro její uložení. 

 Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/rousky-budou-povinne-i-ve-skolach-ve-tridach-vsak-ne-40335822#seq_no=6&source=hp&dop_ab_variant=416880&dop_req_id=PHXjuPzGGNJ-202009100241&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci

Informace pro zákonné zástupce-aplikace MS Teams

Vážení rodiče,
podle § 184 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je škola povinna dětem a žákům poskytovat z důvodu krizového opatření nebo z důvodu mimořádného opatření distanční vzdělávání (výuku na dálku). Současně jsou děti a žáci povinni se distančně vzdělávat. Online výuka bude probíhat v případě zavření školy prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou si děti a žáci nainstalují na vlastním zařízení (PC, NTB, tablet, telefon).

1. Aplikaci pro stažení a instalaci najdete zde: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

2. Po instalaci a spuštění bude nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno je ve tvaru počáteční písmeno jmena.prijmeni@zsbrezany.cz . Například l.martinkova@zsbrezany.cz. Přihlašovací jméno a heslo žáci obdrží od třídního učitele.

3. Ve vlastní aplikaci je na levé straně nabídka: zvolte „Týmy“, zde klikněte na čtvereček své třídy.

4. Další funkcí aplikace Teams, kromě výuky videokonferencí – schůzky, je její využití jako komunikačního nástroje, kde vyučující zveřejňuje informace k výuce, úkoly, termíny testů. Stejně zde může také psát žák nebo rodič vyučujícímu.

4. Pokud si vyučující nastaví online schůzku a žák se k ní připojí, objeví na pravé straně nápis „Probíhající schůzka“, kam se žák připojí kliknutím na tlačítko „Připojit se“. Objeví se zde také potvrzovací tabulka, kde zaškrtne tlačítko ztišení mikrofonu, příp. jeho vypnutí. Ke komunikaci a k zapnutí bude žák vyzván vyučujícím.. Nebude tak docházet k rušení.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy