Plavecký kurz 2020

Začátkem letošního školního roku (v září) jsme pokračovali v plaveckém kurzu, který začal v lednu 2020 a byl přerušen v souvislosti s šířením onemocnění koronavirem. Celkem v deseti dvouhodinových lekcích se žáci čtvrtého a pátého ročníku zdokonalili v plaveckých dovednostech a stylech. Na závěr všichni obdrželi MOKRÉ VYSVĚDČENÍ za splněné úkoly.

Mgr. Rostislav Szajko, učitel

Naše poprvé…

V tomto měsíci si prvňáčci utvářeli základní návyky spojené se školou, kterou jsme samozřejmě teprve poznávali a seznamovali jsme se se spolužáky.  Značili jsme si sešity, poznávali učebnice a pracovní sešity a kromě toho jsme si užili všechna ostatní poprvé.  První setkání s abecedou a písmenky, první počítání, první výtvarné chvilky – mimochodem… vznikly nám velmi povedené práce. A nejoblíbenější poprvé – tělocvik v tělocvičně. A pro mě krásný pocit, že mám zase tu čest být při tom…                 

Mgr. Lucie Martinková, tř. učitelka  

Radostné vzpomínky na zimní školu v přírodě

Prázdniny skončily, podzim se pustil s vervou do vládnutí a nám se již v hlavách opět rodí myšlenky na zimní školu v přírodě. V tomto školním roce bychom chtěli opět prožít mnoho hezkých chvil, mít spousty zážitků a oddávat se radostnému dovádění na sněhu s našimi žáky, jako tomu bylo v roce minulém…moc se těšíme!  

Ing. Radka Vozdeková, učitelka

Co je u nás nového?

Letošní velké prázdniny jsme v naší PRIMA škole nezaháleli a snažili se, abychom stihli zrealizovat co nejvíce novinek a překvapení, které rozhodně přispějí ke zpříjemnění výuky i chvilek odpočinku a potěší nejen žáky, rodiče, ale samozřejmě i náš pedagogický tým. Zvládli jsme toho mnoho…venkovní učebna na školní zahradě, pořízení nových zobrazovacích zařízení, výmalba jídelny, kabelový rozvod internetové sítě, modernizace výpočetní techniky… Spousta věcí je ještě před námi a i nadále se budeme snažit, aby naše škola byla hezkým, příjemným, rodinným, prostě PRIMA prostředím pro naše žáky.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2020/2021.
Tento školní rok zahajujeme tak, jako každý jiný, i když v nás dospělých zní spoustu otázek. V podstatě nikdo nevíme, co nás čeká, zda budeme zahajovat distanční výuku a opět učit děti přes počítače nebo zda i letos budeme mít možnost zase vyjet učit děti lyžovat. Přesto my všichni ve škole věříme, že  to společně zvládneme. Tak snad už jen …  „Ať se všichni v tomto školním roce máme dobře, ať se nám daří a ať zůstáváme  zdraví.“

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Do nového školního roku bez roušek

Byť bývá konec poklidných prázdnin obvykle známkou blížících se povinností a zrychleného tempa, letos pro mnohé z nás bude po dlouhém půlroce konečně znamenat návrat k dříve zaběhnutému řádu. Nástup dětí do školy s sebou nese řadu otazníků, na některé z nich se vám pokusím odpovědět…

Školní rok začne pro všechny žáky 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin před školou. Děti nastoupí do svých tříd (s rodiči prvňáčku) bez omezení počtu a aktuálně bez nutnosti nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky. Škola momentálně nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti. Dětem již nebudeme měřit teplotu hned při vstupu do školy, budou-li se ale u dítěte projevovat známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, nevolnost), neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu bude muset být umístěno mimo kolektiv. Totéž platí i pro zaměstnance školy.

Škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, k dispozici budou při vstupu do budovy, na toaletách i ve třídách V rámci úvodních třídnických hodin učitelé s dětmi opět proberou základní pravidla dodržování hygieny, správné mytí rukou. Organizačně není zcela možné zabezpečit, aby se děti z různých tříd nepotkávaly při stěhování, obědvání ve školní jídelně nebo v družině. Tyto kontakty budeme minimalizovat v rámci možností.

Pedagogové i všichni zaměstnanci školy budou dbát na zajištění hygieny – pravidelné větrání, úklid, dezinfekce. Bude-li u žáka nebo zaměstnance školy diagnostikován Covid19, škola okamžitě informuje krajskou hygienickou stanici a dále jedná dle jejího doporučení – KHS určí, které osoby musí jít do karantény. Škola pak neprodleně informuje rodiče.

distančnímu vzdělávání škola přistoupí pouze v situaci, kdy nejméně polovina dětí ze třídy bude v režimu karantény nebo nemocná. V případě, že v karanténě (resp. nemocní) budou jednotlivci, bude jim podpora zajišťována stejnou formou, jako tomu bývalo před kovidem.

Škola bude otevírat kroužky stejně jako v předchozích letech. V rámci kroužků nejsme schopni zajistit, aby se nepotkávaly děti z různých tříd. Je tedy pouze na zvážení rodičů, zda děti do kroužků zapíší.

Vzhledem k tomu, že každé dítě během karantény pracovalo v jiných podmínkách, a tudíž jinak úspěšně, budou podzimní měsíce nového školního roku sloužit především ke zmapování toho, co se děti skutečně naučily, k opakování a doplňování nezbytných znalostí. Období karantény prokázalo nezbytnost komunikace rodičů a učitelů. Byli bychom rádi, kdyby příjemně nastavená spolupráce a otevřenost mohly fungovat i nadále.

Nikdo z nás není v tuto chvíli schopen předpovědět, jak se celá situace v České republice bude vyvíjet. Popsaná opatření se mohou ze dne na den měnit jak na základě vládních nařízení, tak i dle pokynů KHS. Základem pro to, aby se nás případná omezení týkala v co nejmenší míře, je především osobní zodpovědnost. Pokud bude dítě zjevně nemocné, prosím neposílejte jej do školy. V případě nařízené karantény neprodleně informujte školu. Plujeme všichni na jedné lodi, buďme zodpovědní a zůstávejme zdraví!

Přeji nám všem pohodový vstup do nového školního roku s minimem komplikací!

Školní družina

Cílem naší družiny je vést žáky 1. – 5. ročníku k smysluplnému trávení volného času. Děti mají ve školní družině možnost vybrat si činnost , do které se chtějí zapojit. Jsou pro ně v rámci měsíčních plánů připravovány pracovní, výtvarné, hudební, pohybové a poznávací činnosti, vědomostní soutěže a hry. Snažíme se rozvíjet specifické nadání každého dítěte, jeho osobní a sociální schopnosti. Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Netolerujeme ponižování, posměch nebo násilí, učíme se být kamarády! Pedagogové jsou pro děti jistotou a bezpečím. S žáky jednáme přirozeně a citlivě, ve třídě navozujeme pohodu a klid.

Informace k zápisu do školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 je provoz školní družiny do 16:00 hodin, ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin.

Telefonní kontakt na vychovatelku ŠD: 725 745 592 Vaše dítě do školní družiny potřebuje:

Zápisní lístek (vyplněný z obou stran). Vyplněný formulář ke zmocnění vyzvedávání dítěte ze ŠD osobám mimo zákonného zástupce.

Převlečení (dle uvážení), papírové kapesníky ( 1x krabička,
1x balík), ručník, přezůvky, porcelánový hrníček (pitný režim je zajištěn),     pláštěnku, papírové utěrky

Výše úplaty na dítě umístěné ve školní družině činí 150 Kč měsíčně. Platbu uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy ( č.ú. 8400000807/794 ) nebo platbou v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Žákům, kteří se budou v rámci oběda stravovat ve školní jídelně (budova ZŠ), nezapomeňte vyplnit u vedoucí stravování přihlášku ke stravování.

Informační schůzka v MŠ

Milí rodiče, doufám, že si s dětmi užíváte léta plnými doušky, avšak nový školní rok nám už klepe na dveře. Ve středu 26. 8. 2020 od 16:00 proběhne informační schůzka pro rodiče všech dětí přihlášených do naší MŠ. Na schůzku přijďte, prosím, bez dětí. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Stravné

K placení obědů používáme aplikaci, kterou naleznete na stránkách http://www.strava.cz

Do kolonky Výběr jídelny vepište číslo 1856. Dále se přihlašte každý svým uživatelským jménem a heslem. Odhlašování stravy je možné pouze 1 den předem do 12.00 hod., nebo na tel. č. 725746258. Zároveň každý strávník může sledovat stav svého finančního konta. Platby stravného je nutno provádět do 25. dne v měsíci na následující měsíc (např. 25.4.2020 na květen 2020).

Bohužel došlo ke zvýšení cen potravin a energii a my na to musíme adekvátně reagovat, abychom mohli i nadále nakupovat potraviny čerstvé a kvalitní. Od školního roku 2020/2021 dochází ke zvýšení cen stravného v celé naší organizaci.

Aktuální ceny stravného v roce 2020/2021 jsou:

žáci od  7 let – do 10 let     Kč 24,-

žáci od 11 let – do14 let      Kč 27,-

děti v MŠ :  celodenní strava   Kč 37,-

Doufám, že i nadále budete spokojeni se stravováním pro naše děti a žáky, protože to je náš cíl.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

https://www.sportvokoli.cz/thumbnails/940x480x8/l/z/zdravi-jidla.png

Pomůcky na školní rok 2020/2021

Zde si můžete stáhnout seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021.