Zimní olympijské hry v MŠ

V pátek 26. 1. 2024 se v rámci celotýdenního tématu ,,Zimní sporty“ uskutečnily v naší MŠ zimní olympijské hry. Děti plnily různé sportovní disciplíny jako např. hod sněhovou koulí na cíl, střelba na terč, kuželky pana Tučňáka, hokejový slalom a lyžařský běh. Za každý splněný úkol děti sbíraly razítka na soutěžní kartu. Po splnění všech disciplín byly děti odměněny medailí a diplomem za jejich skvělé sportovní výkony.

Horáčková Jana, učitelka

Není sněhulák, jako sněhulák

V lednu by měla být zima. Ta pravá. Sníh, led, rampouchy, zamrzlá okna… bohužel není. S dětmi jsme si o zimě povídali a vzpomínali, jak taková zima vypadá. A tak nás napadlo, že bychom si mohli zimu ještě lépe navodit. Proto naše mateřská škola uspořádala výtvarnou soutěž “ NENÍ SNĚHULÁK, JAKO SNĚHULÁK“.  Účast byla dobrovolná a zcela na Vaší fantazii a představách. Vybrat ty nej…bylo obtížné. Všechny zúčastněné děti jsme ocenili alespoň maličkostí. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili. Vždyť Váš čas strávený s dětmi, je pro ně to nejdůležitější!

Markéta Hušková, učitelka

Krmení zvířátek v areálu zámeckého parku Břežany

Společně s dětmi jsme 10. 01. 2024 navštívili zvířátka v areálu zámeckého parku, kde na nás čekaly paní instruktorky. Povídaly nám o zvířátkách a jejich krmení. Děti si mohly zvířátka i pohladit. Pečivo, které jsme jim donesli, si připravili na další krmení. Vysvětlily nám, že každé zvířátko jí jiné pečivo a také v jiném množství. Dětem se i přes velkou zimu akce líbila.

Bc. Ingeborg Kloudová, učitelka Koťátka

Zdobení stromečku pro zvířátka ve školní družině

V pondělí 18.12. 2023 jsem ve školní družině šli s dětmi zdobit stromeček pro zvířátka. Bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme si při vycházce vybrali opuštěný stromeček a pustili jsme se do práce. Děti zvířátkům přinesly křížaly, jablíčka, mrkev a sušené pečivo, které jsme společnými silami navěsili na větvičky a něco nechali pod stromečkem. Děti se cestou dozvěděly i pár zajímavostí ze života zvířátek. Bylo to velice pěkné odpoledne.
E.Hušková, vychovatelka

Ježíšek ve školní družině

Ve čtvrtek 21. 12. 2023 navštívil školní družinu Ježíšek. A jako každý rok udělal dětem velikou radost. Poděkovali jsme mu zpěvem a slibem, že k darovaným věcem se budeme chovat pěkně a uklízet je, tam kam patří. Tak krásné klidné svátky plné dětské radosti.

K. Železná, vychovatelka

Vánoční besídka 2023

V úterý 19. prosince 2023 se konala v místní sportovní hale vánoční besídka žáků základní školy.

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7

Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 Video 12

Hrátky na sněhu v TV

V rámci hodiny tělesné výchovy jsme využili napadaný sníh k zimním hrátkám na sněhu.

Průvod Lucií s MŠ 2023

Ve středu 13. 12. 2023 jsme podle místní tradice společně s dětmi vyšli v bílém na průvod Lucií. Navštívili jsme OÚ, místní drobné živnostníky a Jednotu. Děti zarecitovaly básničku, podle tradice posypaly práh moukou a za odměnu dostaly sladkou odměnu. I přes deštivé počasí jsme se nenechali odradit a akce se dětem moc líbila.

Ingeborg Kloudová, Bc.

Mikulášská besídka ve ŠD

V rámci školní družiny se žáci v úterý 5.12.2023 zúčastnili mikulášské besídky, během které plnili nejrůznější úkoly. Nejprve házeli bramborou do pekelného kotlíku, předávali si pomocí pantomimy pekelnou poštu a konala se i novinová bitva mezi dvěma tábory čertů. Na besídce byl i výtvarný koutek, kde si každý mohl vytvořit a odnést si domů svého andílka. Na závěr si všichni žáci vylovili pomocí udice odměnu, kterou si všichni za svůj výkon právem zasloužili.

Daniela Rybánská, vychovatelka

Mikulášská nadílka 2023

V úterý 5. 12. 2023 bylo v naší ZŠ i MŠ opět veselo! V dopoledních hodinách jsme totiž měli vzácnou návštěvu! Nejprve Mikuláš myslel na naše nejmenší děti v mateřské škole, kde společně s čertem a andělem rozdali dětem dárečky, protože u nás máme jen samé hodné děti, které zlobí jen čistě symbolicky! Potom se vydal do naší základní školy, kde podělil všechny naše žáčky, za občasného zlobení čertíka a chlácholení krásného anděla. Mockrát děkujeme spolku rodičů při ZŠ a MŠ Břežany, který pro všechny naše děti tenhle primový den připravil a věnoval i většinovou část finanční podpory na balíčky. Děkujeme i panu Drahošovi za sladký příspěvek do nebeských balíčků.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy