Návštěva knihovny – MŠ 2024

Ve středu 6. 3. 2024 jsme v rámci tématu ,,Březen – měsíc knihy“ navštívili naši místní knihovnu. Paní knihovnice nám povídala, jak se máme v knihovně správně chovat. Dále jsme si pověděli, jak se správně chovat ke knihám. Vyplnili jsme si pohádkový kvíz a prohlídli si různé knihy. Návštěva se nám velice líbila.

Jana Horáčková, učitelka

Zápis do přípravné třídy 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. ročníku. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 27. 3. do 3. 4. 2024. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  • poštou
  • osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  • datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte nebo  zákonných zástupců ve škole dne 3. 4. 2024 od 14  do 17 hodin nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  27. 3. 2024 do 3. 4. 2024, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

vyjádření školského poradenského zařízení + vyjádření dětského lékaře

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

dítě může být zařazeno do přípravné třídy

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Vítání jara, vynášení Morany

V úterý 19. 03. 2024 jsme si s dětmi vyrobili ze dřeva a ze ztvrdlého pečiva Moranu.  Přinesli jsme ji k místnímu rybníku a společně s dětmi ji hodili do vody. Poté jsme s dětmi plnili úkoly Morany a na konci zazpívali jarní písničku, abychom přivolali jaro.

Bc. Ingeborg Kloudová, učitelka

Beseda s myslivci

V pátek 15. března 2024 u nás v mateřské škole proběhla beseda s myslivci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informaci o lese, myslivcích, zvířátkách. Prohlédli jsme si paroží, různé pomůcky, které používají myslivci, také kůže zvěře – liška, kuna. Velice jsme si užili zvířátka, které nám přivezli myslivci ukázat! Paní myslivkyně nám dovezla ukázat ježka, fretku a králíka. Pan myslivec nám dovezl zase ukázat mysliveckého psa. Všechny zvířátka si děti, které chtěly, mohly pohladit. Společně s námi si besedu užila i přípravná třída.

Sepsala: Adamová Veronika, učitelka

Předzápisové aktiviy – Z pohádky do pohádky

Ve středu 13. března 2024 se uskutečnily předzápisové aktivity na téma „Z pohádky do pohádky.“

Předzápisové aktivity

Ve středu 13. března 2024 se na základní škole uskuteční předzápisové aktivity.

Sportovní den 23. 2. 2024

Poslední únorový pátek se nesl ve znamení sportu. Při příchodu do tělocvičny se děti rozehřály tancem a hrou na sochy. Poté následovalo protažení a rozcvičení. Na stanovištích děti čekalo plazení, přebíhání přes lavičku, šplh o tyči, vylézt po žebřinách a sklouznout se po lavičce dolů, skok přes švihadlo, hod na koš, slalom s florbalovým míčkem, jízda v sedě či břiše na pennyboardu, hod kostkou a dle sečtených čísel udělat daný počet dřepů, přetahování. Přetahování se nakonec zúčastnily nejen děti, ale také paní učitelky, kdy zkoušely proti sobě porovnat své síly. Sportovní den jsme zakončili opět tancem. Tento den jsme si všichni moc užili, protáhli se, zatančili si, zasportovali a vítězi se stali všichni, protože jsme zvládli společně všechny disciplíny.

Mgr. Denisa Šebelová, učitelka

Video

Srdíčkový den ve školní družině

Ve středu 14. 2. 2024 proběhl ve školní družině srdíčkový den. Program družiny byl vyrobit různá srdíčka. A jelikož se v družině snažíme být všichni kamarádi, do velikého srdce jsme si na to všichni obtiskli ruku. Dále si každý vyráběl srdíčka podle vlastních představ, podle nabízených vzorů, pro kohokoliv chtěl či jen tak pro radost. Děti použily tiskátka, techniku nití, šachovnicová technika atd. Vyrobily si i srdíčkové housenky a srdíčkové panáčky. Všechny moc potěšilo, když nějaké přáníčko dostaly a hlavně to, že někdo měl radost z jejich přáníčka.

Kateřina Železná, vychovatelka

Jak se měli prvňáci ve druhém čtvrtletí?

Opět se ozýváme světu se zprávou, jak se nám dařilo. Z fotek můžete vidět, jak jsme trávili advent, přípravy na besídku, návštěvu divadla, dovádění na sněhu, bojovku s pokladem a další prima věci, které jsme prožili. První pololetí jsme ukončili předáváním našeho prvního vysvědčení a všichni jsme se těšili z jedniček.
Zuzana Blahová, třídní učitelka