Podzim v MŠ 2022

Během září se děti z mateřské školy seznámily s obdobím podzimu. Vyzkoušely si některé práce na zahradě, dozvěděly se mnoho nového o ovoci a zelenině, vyzkoušely si zavařování nanečisto, seznámily se se změnami počasí a navštívily i hospodářské prostory břežanského zámečku. Tvořivé činnosti je velmi zaujaly a radost neskrývaly ani z návštěvy zvířátek. Nechybělo ani odpolední tvoření s rodiči, které jsme zakončili opékáním špekáčků. Podzim si s dětmi užíváme plnými doušky, a tak přejeme krásný podzim i vám!

Michaela Pavlíčková, učitelka třídy Žabiček