Sportovní den ve znamení oslavy Dne stromů

Říjnový sportovní den byl věnován oslavě Dne stromů. Počasí nám hrálo do karet, a možná i proto, bylo odpoledne strávené pod korunami vzrostlých javorů, dubů, lip a dalších, velice příjemné. Pro děti bylo v parku pod tělocvičnou připraveno několik nevšedních tematicky zaměřených sportovních aktivit. Hry prověřovaly nejenom pohybové dovednosti, ale též schopnost pracovat se spolužákem jako jeden tým. Součástí byla i výtvarně – přírodovědná činnost, kdy si děti vytvořily frotáže listů jednotlivých stromů, jejichž druhy jsou zastoupeny právě zde. Všechny děti se velmi snažily a společně jsme si tohle odpoledne strávené v přírodě velmi užili!

Mgr. Jana Tůmová, učitelka