Předávání diplomů předškolákům v MŠ 2020

Ještě před odchodem ze školky do první třídy jsme našim milým předškoláčkům předali diplomy za úspěšné zvládnutí Edukativně-stimulačních skupinek a kroužku Metoda dobrého startu.
Pevně věříme, že účast na těchto kroužcích dětem napomůže k dobrému začátku v první třídě. 😊

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ