Školní družina

Cílem naší družiny je vést žáky 1. – 5. ročníku k smysluplnému trávení volného času. Děti mají ve školní družině možnost vybrat si činnost , do které se chtějí zapojit. Jsou pro ně v rámci měsíčních plánů připravovány pracovní, výtvarné, hudební, pohybové a poznávací činnosti, vědomostní soutěže a hry. Snažíme se rozvíjet specifické nadání každého dítěte, jeho osobní a sociální schopnosti. Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Netolerujeme ponižování, posměch nebo násilí, učíme se být kamarády! Pedagogové jsou pro děti jistotou a bezpečím. S žáky jednáme přirozeně a citlivě, ve třídě navozujeme pohodu a klid.

Informace k zápisu do školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 je provoz školní družiny do 16:00 hodin, ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin.

Telefonní kontakt na vychovatelku ŠD: 725 745 592 Vaše dítě do školní družiny potřebuje:

Zápisní lístek (vyplněný z obou stran). Vyplněný formulář ke zmocnění vyzvedávání dítěte ze ŠD osobám mimo zákonného zástupce.

Převlečení (dle uvážení), papírové kapesníky ( 1x krabička,
1x balík), ručník, přezůvky, porcelánový hrníček (pitný režim je zajištěn),     pláštěnku, papírové utěrky

Výše úplaty na dítě umístěné ve školní družině činí 150 Kč měsíčně. Platbu uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy ( č.ú. 8400000807/794 ) nebo platbou v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Žákům, kteří se budou v rámci oběda stravovat ve školní jídelně (budova ZŠ), nezapomeňte vyplnit u vedoucí stravování přihlášku ke stravování.