Do nového školního roku bez roušek

Byť bývá konec poklidných prázdnin obvykle známkou blížících se povinností a zrychleného tempa, letos pro mnohé z nás bude po dlouhém půlroce konečně znamenat návrat k dříve zaběhnutému řádu. Nástup dětí do školy s sebou nese řadu otazníků, na některé z nich se vám pokusím odpovědět…

Školní rok začne pro všechny žáky 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin před školou. Děti nastoupí do svých tříd (s rodiči prvňáčku) bez omezení počtu a aktuálně bez nutnosti nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky. Škola momentálně nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti. Dětem již nebudeme měřit teplotu hned při vstupu do školy, budou-li se ale u dítěte projevovat známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, nevolnost), neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu bude muset být umístěno mimo kolektiv. Totéž platí i pro zaměstnance školy.

Škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, k dispozici budou při vstupu do budovy, na toaletách i ve třídách V rámci úvodních třídnických hodin učitelé s dětmi opět proberou základní pravidla dodržování hygieny, správné mytí rukou. Organizačně není zcela možné zabezpečit, aby se děti z různých tříd nepotkávaly při stěhování, obědvání ve školní jídelně nebo v družině. Tyto kontakty budeme minimalizovat v rámci možností.

Pedagogové i všichni zaměstnanci školy budou dbát na zajištění hygieny – pravidelné větrání, úklid, dezinfekce. Bude-li u žáka nebo zaměstnance školy diagnostikován Covid19, škola okamžitě informuje krajskou hygienickou stanici a dále jedná dle jejího doporučení – KHS určí, které osoby musí jít do karantény. Škola pak neprodleně informuje rodiče.

distančnímu vzdělávání škola přistoupí pouze v situaci, kdy nejméně polovina dětí ze třídy bude v režimu karantény nebo nemocná. V případě, že v karanténě (resp. nemocní) budou jednotlivci, bude jim podpora zajišťována stejnou formou, jako tomu bývalo před kovidem.

Škola bude otevírat kroužky stejně jako v předchozích letech. V rámci kroužků nejsme schopni zajistit, aby se nepotkávaly děti z různých tříd. Je tedy pouze na zvážení rodičů, zda děti do kroužků zapíší.

Vzhledem k tomu, že každé dítě během karantény pracovalo v jiných podmínkách, a tudíž jinak úspěšně, budou podzimní měsíce nového školního roku sloužit především ke zmapování toho, co se děti skutečně naučily, k opakování a doplňování nezbytných znalostí. Období karantény prokázalo nezbytnost komunikace rodičů a učitelů. Byli bychom rádi, kdyby příjemně nastavená spolupráce a otevřenost mohly fungovat i nadále.

Nikdo z nás není v tuto chvíli schopen předpovědět, jak se celá situace v České republice bude vyvíjet. Popsaná opatření se mohou ze dne na den měnit jak na základě vládních nařízení, tak i dle pokynů KHS. Základem pro to, aby se nás případná omezení týkala v co nejmenší míře, je především osobní zodpovědnost. Pokud bude dítě zjevně nemocné, prosím neposílejte jej do školy. V případě nařízené karantény neprodleně informujte školu. Plujeme všichni na jedné lodi, buďme zodpovědní a zůstávejme zdraví!

Přeji nám všem pohodový vstup do nového školního roku s minimem komplikací!