Hrabání listí

V rámci našich dnešních hodin „tělesné výchovy“ jsme v okolí školní budovy s žáky prvního a druhého ročníku shrabali popadané listí.

Mgr. Szajko Rostislav, učitel