Huráááá sníh!!!

Jako náplň dalších hodin tělesné výchovy jsme využili krásného zimního počasí, kterého si děti náramně užily.

Eva Jurkasová, asistent pedagoga