Naši předškoláci nezahálí aneb školka on-line

Děti, které se od září chystají usednout do školních lavic, se při běžném vzdělávání zapojují do činností rozvíjejících jejich kompetence potřebné pro zdárný vstup do první třídy. Abychom co nejvíce snížili dopad nelehké situace, ve které se budoucí školáci kvůli současné pandemii ocitli, připravujeme pro ně on-line vzdělávání a snažíme se v těchto aktivitách pokračovat.  On-line vzdělávání probíhá dvakrát týdně v úterý a čtvrtek od 9:15 hod. Po přivítání si u pohybové básničky protáhneme zlenivělá tělíčka a s chutí se pustíme do práce. Děti čeká vyprávění nebo obrázková prezentace, na kterou navazují další rozvojové činnosti. Ty mívají různou podobu. Nezůstáváme jen u vyplňování pracovních listů, ale také tvoříme, rytmizujeme, počítáme slabiky, hrajeme si s prsty, cvičíme hrubou i jemnou motoriku, rozvíjíme jazykovou a komunikační dovednost. Učíme se navzájem sdílet pocity i poznatky. Děti na kameru prezentují své výtvory a výrobky. Celou výuku zakončíme opět pohybovou aktivitou jako na začátku. Pohybové básničky se vztahují k tématu dne. Rodiče si materiály mohou stáhnout z webových stránek školy a s dětmi pro radost cvičit každý den. Těší nás, že naši předškoláci jsou šikovní, pěkně spolupracují a aktivně se zapojují do výuky. Občas vidíme, že za kamerou sedí i jejich mladší sourozenci a pozorně naslouchají. Děkujeme rodičům, že své předškoláky podporují a že se na jejich spolupráci můžeme spolehnout. Víme, že mnozí z nich mají další děti a mnoho domácích i pracovních povinností. Vážíme si jejich vstřícného přístupu.  

Jana Vaculová, učitelka MŠ, „Žabičky“