Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. tříd elektronickou formou. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je třeba předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 22. 3. do 23. 4. 2021. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  1. poštou
  2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany: )
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ a MŠ Břežany: reditelna@zsbrezany.cz)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte a zákonných zástupců ve škole nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud epidemiologická situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole. 

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

  1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)
  2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  22. 3. 2021 do 23. 4. 2021, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

  1. vyjádření školského poradenského zařízení
  2. vyjádření dětského lékaře.

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

1. dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

2. dítě může být zařazeno do přípravné třídy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, budete potřebovat k žádosti o doklad ještě:

 o Žádost o zařazení do přípravné třídy

K žádosti o přípravnou třídu je nutné doložit:

1. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC), ve které je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.
2. doporučení odborného lékaře (včetně pediatra nebo klinického psychologa)

  • Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit pouze doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC).

V průběhu května 2021 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitelky školy ZŠ a MŠ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy