Přípravná třída

Dovolte, abychom Vás informovali o možnosti vzdělávání dětí v přípravné třídě na ZŠ a MŠ Břežany, která se otevírá od školního roku 2021/2022.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Tato možnost se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

V přípravné třídě mají žáci jeden školní rok na to, aby si osvojili a procvičili všechny potřebné oblasti pro hladký vstup do 1. třídy. Každý přichází s jinou výbavou, u každého žáka jsou silné a naopak oslabené jiné oblasti. Celkově však jedna bez druhé neplní svou funkci, je tedy třeba rozvíjet všechny současně. Výhodou je malý počet dětí (nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15), Individuální přístup pedagoga se zaměří na dorovnání nerovností ve vývoji dítěte, přesně podle jeho potřeb, či rozvíjí nadaní dítěte.

Dobrý start v 1. třídě je také ovlivněn spoluprací rodiny a školy. Důležité je nastavit si s rodiči žáků pravidelná setkání, na kterých s nimi probereme, názorně ukážeme, jakými aktivitami se právě zabýváme. Rodičům také na setkání vysvětlíme, jaké obtíže nastávají, pokud žák danou oblast nemá dobře osvojenou. Rodiče pozveme na hodinu, kde uvidí, jak žák pracuje, do hodiny je zapojíme.

Naše PRIMA Základní škola a Mateřská škola Břežany je malá, rodinná škola která se zaměřuje na rozvoj nadání u dětí a žáků uprostřed krásné přírody. Více o škole a kontakty na vedení školy najdete zde na našich webových stránkách.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy