Setkání s předškoláky a dětmi z přípravné třídy

Ve středu 9. června 2021 proběhlo na náší škole setkání s předškoláky a dětmi z přípravné třídy. Děti s rodiči plnily zadané úkoly a poznávaly naši prima školu. Na závěr dostal každý věcnou odměnu.

Mgr. Dana Burdová, učitelka