Dopravní hřiště 2021

Ve čtvrtek 17. června 2021 žáci naší školy absolovovali zkoušku jízdní zručnosti na kolech. Zaměstnanec BESIPU pan Vysočan pro žáky zorganizoval za sportovní halou dvouhodinový program na téma dopravní výchovy. Součástí programu byla praktická zkouška jízdy na kole.